בשנת 2013 מדינת קפריסין הגישה בקשה במשרד האירופי ((OHIM לרישום סימני מסחר קהילתיים (CTM) על המילה "חלומי" (HALLOUMI ו- XAΛΛOYMI), עבור גבינות, חלב ומוצרי חלב. גבינות חלומי הינן גבינות המיוצרות בקפריסין בהליך בישול ייחודי, והינן בעלות מרקם וטעם מאפיין המוכר היטב לקהל צרכניהן.
סימן מסחר CTM הינו ייחודי כיוון שההגנה הניתנת במסגרתו הינה אחידה וחלה בכל מדינות האיחוד האירופי. בנוסף, להבדיל מהמצב הקיים בחידוש הרישום במסגרת פרוטוקול מדריד בו בעל הסימן נדרש לחדשו כל 10 שנים בכל מדינה ומדינה, בסימן מסחר CTM בקשת החידוש מוגשת פעם אחת, לגוף אחד, אולם היא חלה על כל מדינות השוק האירופאי המאוחד (במסגרתו יש לבקש את החידוש מכל מדינה באופן נפרד).
בקשתה של קפריסין נדחתה על ידי ה- OHIM לאור העובדה שמדובר במונח מתאר של הטובין אותם היא מייצרת ובהם היא סוחרת, ובמיוחד עבור הקהל הקפריסאי, אשר מקשר בין השם למקור הגיאוגרפי של המוצר. המשרד האירופי ביסס החלטתו על התקנה האירופית בדבר סימני מסחר האוסרת לרשום סימן שמזהה את המוצר או מרכיב חיוני בו. בעקבות סירוב זה, עתרה קפריסין נגד ההחלטה לבית הדין הכללי של האיחוד האירופי.
בהחלטתו מיום 7.10.2015, דחה בית הדין הכללי את עתירתה של קפריסין ואישר את החלטת המשרד האירופי. בית הדין הכללי הוסיף וקבע כי בנוסף להיותם מתארים, הסימנים המבוקשים הינם סימני מסחר "מאשרים", ואילו התקנות האירופאיות אינן מאפשרות כלל רישום של סימן מסחר "מאשר".
תכליתו של סימן מסחר מאשר הינו לשמש לאישור מקורם של טובין, מרכיביהם, דרכי ייצורם, איכותם או תכונה אחרת מתכונותיהם. סימן זה נועד להצביע ו"לאשר" את מהותם וסגולותיהם של טובין או שירותים שיש למבקש הסימן עניין בהם (זאת, כל עוד מבקש הסימן אינו בעל עסק).
לאור העובדה כי תקנות האיחוד האירופי אינן מאפשרות רישום של סימן מסחר מאשר, הורה בית הדין הכללי לקפריסין להגיש את הבקשות בתור סימני מסחר "רגילים" ולא "קהילתיים", זאת בתנאי שהן יעמדו בקריטריונים ובתנאים לרישום (אי היותן תיאוריים).
שאלה לגבי המאמר?
Have a question about the article?