בית משפט השלום בתל אביב – יפו, השופטת  חנה ינון (תא (ת"א) 41066-07) – 11.10.09

תחום: הגנת הפרטיות בתמונה המפורסמת ברשת

נושא: הגנת הפרטיות בתמונה המפורסמת ברשת, השתהות בהגשת תובענה

עובדות

תובענה על סך של 100,000 ₪ שעניינה דרישה לפיצוי בגין טענה להפרת הזכות לפרטיות של התובע.

נטען כי הנתבע העלה לאתר האינטרנט, את תמונתו של התובע, אשר צולמה ללא ידיעתו של התובע וללא רשותו, תוך הפרה בוטה של זכותו לפרטיות, ובכך התעשר הנתבע שלא כדין על חשבונו.

נפסק

דין התביעה להדחות, כל צד בהוצאותיו

נקודות מרכזיות

בתמונה נשוא התביעה אין משום ביזוי או השפלה, כלשון סעיף 2(4) לחוק הגנת הפרטיות, שכן מדובר בתמונה אשר צולמה במקום ציבורי, בחנותו של הנתבע, כאשר מדובר בחנות קטנת ממדים, אשר ניתן להבחין בשהות בה בנקל באם מכוונת לעבר אדם מצלמה.

על פי ההלכה, על התובע להוכיח העדר הסכמה לפגיעה בפרטיותו והתובע לא הוכיח בפני כי לא היה מודע לעובדה כי מצלמים אותו.

התובע בחר להמתין שנה שלמה בטרם פנה לנתבע בדרישה להסיר את התמונה, דבר המעיד על כך כי לא נגרמה לו כל עוגמת נפש בעקבות פרסום התמונה.

הלכה היא כי סעיף 2(6) לחוק אוסר פרסום צילום של הפרט לצורך הפקת רווח כספי. סעיף זה נועד להגן על הפרט בפני שימוש בשמו, בכינויו, בקולו או בתמונתו לשם הפקת רווח מסחרי. לא היה לנתבע כל צורך דווקא בפרסום תמונתו של התובע על מנת להפיק רווח כלשהו.

שאלה לגבי המאמר?
Have a question about the article?