השאלה הפשוטה "כמה עולה לרשום פטנט?" היא למעשה שאלה שדי קשה לענות לה, זאת מאחר והתשובה לשאלה תלויה במשתנים רבים ובהם הטכנולוגיה המעורבת בהמצאה, מורכבות ההמצאה, המדינות בהן אנו מבקשים הגנה, מורכבות הליך הבחינה, סוגי האגרות, הוצאות תרגום וכיוצ"ב.

עם זאת, ישנם מספר קווים מנחים בסיסיים שממציאים יכולים להשתמש בהם על מנת להעריך ולתכנן את התקציב שלהם בהתאם ולהשיב לשאלה כמה עולה לרשום פטנט.

במאמר זה אנו נציג את השלבים השונים בתהליך רישום הפטנט והערכה כללית בדבר העלויות של שלבים אלו.

יש להדגיש כי העלויות המוצגות להגשת בקשות פטנט הינן הערכות בלבד והינן משתנות מעת לעת בהתאם למורכבות ההמצאה, לאגרות ממשלתיות, בינ"ל ומדינתיות, בהתאם למורכבות הליך הבחינה ובהתאם לשכר טרחת עמיתים בחו"ל.

שלב א': חיפוש אחר ידע קודם:

מטרות שלב זה הן:

(א) לבחון האם האמצאה חדשה או האם גורם כלשהו בכל מדינה בעולם (ולא רק בישראל) פרסם המצאה דומה;

(ב) לסייע ביד עורך הפטנטים להגדיר את האמצאה לאור הפרסומים הקודמים.

למרות ששלב זה אינו בגדר חובה אנו ממליצים להסתייע בשירותים של מידען מוסמך על מנת לחפש אחר ידע קודם.

עלויות: 1500 ₪ ועד 2500 ₪.

שלב ב': עריכת בקשת פטנט בישראל:

במסגרת שלב זה אנו מנסחים את בקשת הפטנט בהתאם להוראות הדין והאמנות הבינלאומיות.

הפטנטים שלנו מנוסחים בדרך כלל על ידי עורך דין העוסק בתחום משפט הפטנטים ועורך פטנטים המתמחה בתחום הטכנולוגי הרלוונטי לפטנט.

הגורם המרכזי המשפיע על עלות הניסוח הוא מורכבות האמצאה.

עלויות שכ"ט: 25,000 ₪ ועד 55,000 ₪ (כתלות במורכבות הפטנט).

עלויות שרטוטים: 500 ₪ – 3,000 ₪ (כתלות במורכבות השרטוטים).

עלויות אגרות הגשה: 2,000 ₪ (במסלול רגיל לבקשת פטנט לאומית בישראל) או 9,000 ₪ (במסלול PCT לבקשה בינלאומית).

שלב ג': השלב הלאומי – בחירת המדינות:

פטנט מגן אך ורק במדינה בה הוא נרשם ועל כן יש צורך בהגשה של הפטנט באמצעות עורך דין מקומי בכל מדינה בה מבקשים את הגנת הפטנט.

פעולה זו כרוכה בדרך כלל בעלות שכ"ט של העמית המקומי, בעלות אגרה ולפעמים גם בעלויות תרגום.

עלויות שלב זה משתנות ממדינה למדינה. שלב זה הוא השלב הבעייתי ביותר במתן מענה לשאלה: כמה עולה לרשום פטנט.

עלויות: בין 2,000$ ועד 4,000$ (לכל מדינה).

שלב ד': בחינת בקשת הפטנט:

במסגרת שלב זה יש צורך במענה לדוחות הבחינה אשר מתקבלים מהרשויות של כל מדינה בה הוגשה בקשת הפטנט.

העלות של שלב זה תלויה במורכבות ובהיקף דוח הבחינה, בשכר טרחת העמית המקומי לשם מענה לדוח הבחינה וכן בשכ"ט של המשרד אשר מסייע לעמית המקומי להשיב לדוח הבחינה.

עלויות: קשה מאוד להעריך את העלות של שלב זה, עם זאת, בתור כלל אצבע, בדרך כלל עליות שלב זה נעות בין 0$ ועד 5,000 $.

אגרות והוצאות נוספות:

בהליך של רישום פטנט ישנן הוצאות נוספות כגון: אגרות בקשות בחינה, אגרות רישום, אגרות פרסום, אגרות חידושים, במדינות רבות יש לשלם אגרת חידוש שנתית מיום הגשת הבקשה ועד תום תקופת הפטנט, בעוד שבמדינות אחרות, יש דרישה לשלם את האגרה אך ורק לאחר שניתן פטנט.

בנוסף יתכנו גם הוצאות נוספות שעשויות להידרש בהתאם לנסיבות העניין, כגון: התנגדויות, בקשות חלוקה, בקשות לבחינה מהירה ועוד.

שאלה לגבי המאמר?
Have a question about the article?