בניגוד לפטנט, אשר בעליו מתחייב לגלות ולפרט לחברה את מהות הרעיון שלו בתמורה למתן זכות מונופוליסטית לניצול ההמצאה, כל מהותו של סוד מסחרי הינה כי הוא נשמר בסוד ואינו נרשם במרשם פומבי.

על מנת שסוד יזכה בהגנת סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, הדן ב"גזל סוד מסחרי", על בעליו של הסוד להראות ראשית כי הסוד מעניק לבעליו יתרון מסחרי (היינו כי מושא הסוד אינו נחלת הרבים ואינו ידוע למתחריו של בעל הסוד) ושנית כי ננקטו אמצעים סבירים לשמור על סודיותו (היינו כי נעשו מאמצים כלשהם מצד בעל הסוד לשמור על סודיותו).

החתמת עובדים ו/או משקיעים ו/או שותפים על הסכם שמירת סודיות, כמו גם הצבת שלטים באזור בו עובדים עובדים החשופים למהות הסוד המסחרי, עשויים להיחשב כאמצעים סבירים לשמירת הסודיות.

הדוגמא הטובה ביותר לסוד מסחרי, המקנה יתרון משמעותי לבעליו על פני המתחרים ואשר נשמר בקנאות (ומן הסתם אינו רשום כפטנט) הינה הנוסחה הסודית של המשקה "קוקה קולה" אשר נשמר בסוד כבר עשרות שנים.

שאלה לגבי המאמר?
Have a question about the article?