סימני מסחר

סימן מסחר על צורתו של מבנה בקשה לרישום סימן מסחר 239676 (מעוצב)

בקשה שהוגשה על ידי חברת קבוצת עזריאלי בע"מ. הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 16 ספטמבר 2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: קבוצת עזריאלי בע"מ הגישה בקשה לרישומו של סימן המסחר תלת

סי קפה נגד סי קפה – בקשות למחיקת סימנים בקשה למחיקת סימני מסחר - SiCafé מעוצב, סי קפה, SiCafé, Si Espresso, סי אספרסו Si Espresso

בקשה למחיקת סימני מסחר 208116, 208118, 208120, 208122 (SiCafé מעוצב) 208117,208119 (סי קפה)  4208121,20812 (SiCafé) 208127,208130 (Si Espresso מעוצב) 208128, 208131 (סי אספרסו Si Espresso) בקשה למחיקת סימנים שהוגשה על ידי חברת ס.א.מ שירותי בית קפה בע"מ כנגד בעלת הסימנים

הטעיית הציבור ביחס למקור גיאוגרפי בקשה לרישום סימן מסחר 256053 "American Sleep" (מעוצב)

בקשה לסימן מסחר שהוגשה על ידי סופר נייט סטאר 2000 בע"מ, הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 12.11.2015 ניתנה ההחלטה בבקשה. העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "American sleep" בגין מזרונים וריהוט

סימן מסחר מאשר בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 249443,238007

הליך תחרות בין בקשות לסימני מסחר שהוגשו על ידי Institute of Internal Auditors ועל ידי לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל. ההליך נדון ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 30.11.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: הצדדים הגישו

בקשות לסימנים SACARA למול SACARE בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 255111, 255109, 255089, 255112, 255816, 258589

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר שהוגשו על ידי חברת סקארה בע"מ וחברת SOAP AND CO UK LTD. הבקשות נדונו ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 24.11.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: המבקשת 1 הגישה

הסימן LACTOVIT למול הסימן LACTOFIL התנגדות לרישום סימני מסחר 249389 וכן התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 253359, 253382 (הליך מאוחד)

הליכי בקשות והליכי התנגדות צולבות שהוגשו על ידי חברת כ.צ.ט בע"מ למול חברת LABORATORIOS GENESSE, S.L. ההליכים נדונו ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 2.11.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: חברת GENESSE הגישה בקשה לרישום סימן

בקשות מתחרות לסימני מסחר סימני מסחר מספר 263752,263749,255787

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר שהוגשו על ידי חברת Siniora Food Industries  ועל ידי מר יוסף יעקוב סניורה. הבקשות נדונו ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 30.12.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בין הצדדים התנהל בהליך

מבחני הדמיון בין סימני מסחר בקשה לרישום סימן מסחר 244529 "קואופשופ" (מעוצב)

בקשה לרישום סימן המסחר שהוגשה על ידי קואופ ישראל רשת סופר-מרקטים בע"מ ונדונה ברשות סימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 31.1.2016 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר בגין חנויות, מרכולים, הנכללים כולם

הליך תחרות בין בקשות לסימני מסחר בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 270078,261500,261449 IPAD AIR, IPAD MINI, MI PAD

חברת Apple וחברת Xiaomi Singapore Pte הגישו בקשות לרישום סימניהן. הבקשות נדונו בהליך בקשות מתחרות, ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 26.1.2016 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: חברת Apple ביקשה לרשום את הסימנים IPAD

<span class="entry-title-primary">התנגדות לסימן מסחר מעוצב לפרופיל</span> <span class="entry-subtitle">התנגדות לסימן מסחר מס' 240139 (מעוצב)</span>

התנגדות לסימן מסחר מעוצב לפרופיל התנגדות לסימן מסחר מס' 240139 (מעוצב)

חברת אקסטל בע"מ הגישה התנגדות לסימן מסחר של חברת AL-SHURKAH ALWATANEYA LISENAET AL-ALAMENYOM WALPROFILAT (National Aluminum & Profile Co.). ההתנגדות נדונה ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 24.1.2016 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: הבקשה