הגנת זכות יוצרים על יצירות אדריכליות

<span class="entry-title-primary">זכויות יוצרים ביצירות אדריכליות</span> <span class="entry-subtitle">הקניין הרוחני של האדריכל לעומת זכויות הבעלות על הנכס</span>

זכויות יוצרים ביצירות אדריכליות הקניין הרוחני של האדריכל לעומת זכויות הבעלות על הנכס

פורסם בגיליון 110 של כתב העת "אדריכלות ישראלית" www.aiq.co.il אחת המסקנות שניתן לחלץ מחוק זכות יוצרים משנת 2007 היא שאדריכלות נתפסת, לפחוק בעיני המחוקק, כסוג של אמנות. שכן, ״יצירה אדריכלית״ נמניית לצד "פיסול", "ציור" או "צילום", כדוגמאות שונות של המונח

<span class="entry-title-primary">סימן מסחר על צורתו של מבנה</span> <span class="entry-subtitle">בקשה לרישום סימן מסחר 239676 (מעוצב)</span>

סימן מסחר על צורתו של מבנה בקשה לרישום סימן מסחר 239676 (מעוצב)

בקשה שהוגשה על ידי חברת קבוצת עזריאלי בע"מ. הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 16 ספטמבר 2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: קבוצת עזריאלי בע"מ הגישה בקשה לרישומו של סימן המסחר תלת