התנגדות לרישום סימן מסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר חמצוצים – סימן העלול להטעות את הציבור צימוק ארגון אירועים (בקשה לרישום סימן מסחר 221122)

התנגדות לסימן מסחר שהוגשה על ידי חברת גורי יבוא והפצה בע"מ כנגד חברת אליאס וקסמן בע"מ. נדונה בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסקת יערה שושני כספי. ביום 24.11.2011 ניתנה ההחלטה בתיק. התנגדות לרישום סימן המסחר מעוצב מספר 200256 "חמצוצים" בסוג 30

תהליך הרישום של סימן מסחר מידע ביחס לתהליכי הרישום של סימן מסחר בישראל

כל גורם הטוען כי הוא בעל סימן מסחר או סימן שרות הנמצא בשימוש בישראל או שיש כוונה להשתמש בו בישראל, רשאי להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בישראל. תהליך רישום סימני מסחר נקבע בפקודת סימני המסחר (נוסח חדש) תשל"ב- 1972, ותקנות סימני המסחר,

התנגדות לבקשה לרישום סימן המסחר "נו-שפה" שרייבר נ' צינויין CHINOIN

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הפוסקת בקניין רוחני יערה שושני-כספי (התנגדות לבקשה לרישום סימן המסחר "NO-SPA", "נו-שפה" מס' 202248) – 23.1.2011 תחום: התנגדות לבקשה לרישום סימן המסחר נושאים: עילות התנגדות לרישום סימן מסחר בטענת הטעייה, בחינת הזהות בין הפרטה של

התנגדות לרישום סימן מסחר POLO פולו אדקס נ' The Polo Lauren Company LP

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, סגן רשם הפטנטים  נח שלו שלומוביץ (התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 138296-9 ו 138302,3) – 24.8.2010 תחום: סימן מסחר מוכר היטב נושאים: סימן מסחר מוכר היטב, משקלו של תצהיר כאשר העד אינו מתייצב לחקירה, משמעות

התנגדות לרישום סימן מסחר אנרג'י אנ.אר.ג'י אנרג'י אינטרנשיונל נ' Texaco Inc.

בית המשפט העליון, השופטת מ' נאור (ע"א 4410/06) – 31.8.2010 תחום: התנגדות לרישום סימן מסחר והפרת סימן מסחר נושאים: מילה תאורית, הפרת סימן מסחר,  הודעת הסתלקות, אופי מבחין, מבחן הצליל, מבחן המראה, מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות וסימן מסחר מוכר

התנגדות לרישום סימן מסחר MAXIMUMASP MAXIMUMASP LLC נ' סקאי נט גרום בע"מ

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, סגן רשם הפטנטים  נח שלו שלומוביץ (התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 2020424) – 30.6.2010 תחום: התנגדות לסימני מסחר נושאים: רישום סימן מסחר, תנאים לרישום סימן מסחר, מבחנים לרישום/אי רישום סימן מסחר. עובדות: בקשה לרישום סימן

התנגדות לרישום סימן מסחר מפעל הפיס נ' STARWOOD - סימן כוכב המזל של מפעל הפיס

רשם סימני המסחר, הרשם מאיר נועם (התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 197111) –  11.01.2010 תחום: התנגדות לרישום סימן מסחר נושאים: מבחני הדמיון, סימן מסחר מוכר היטב מגן על סוגים שונים, משפחה של סימני מסחר עובדות המבקשת הגישה סימן לרישום סימן