זכויות יוצרים באינטרנט

האם יצירת קישורים לתכנים מפרה זכויות יוצרים? Pearson Educ., Inc. v. Ishayev, 2013 WL 3948505 (S.D.N.Y. August 1, 2013)

בפסק דין משמעותי בתחום דיני האינטרנט וזכויות היוצרים באינטרנט, קבע בית המשפט הפדראלי בניו-יורק, כי יצירת קישור לתכנים מוגנים בזכויות יוצרים אינה מהווה כשלעצמה הפרה של זכויות היוצרים בתכנים. חברת Pearson הגישה תביעה כנגד הנתבעים בגין הפרת זכויות יוצרים באופן