סוגים של סימני מסחר

<span class="entry-title-primary">סיווגים של סימני מסחר</span> <span class="entry-subtitle">הסיווג הבינלאומי על פי אמנת ניצה כמופיע בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר</span>

סיווגים של סימני מסחר הסיווג הבינלאומי על פי אמנת ניצה כמופיע בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר

ניתן לבקש את ההגנה לסימן ביחס למספר סוגי טובין או שירותים, בהתאם לסוגי הטובין/שרותים המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר. במסגרת הבקשה לרישום סימן מסחר יש לפרט בטופס, במקום המיועד לכך, את סוגי הסחורות המבוקשים ולפרט ליד כל ציון סוג סחורות

סימן מסחר מוכר היטב והגנה על טובין בסימנים בסוגים שונים התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 213924 "KAPPA"

התנגדות לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת BASIC TRADEMARK S.A. כנגד חברת Karelia Tobacco Company Inc.. ההליך נדון ברשות הפטנטים וסימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 22.1.2015  ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר

סימן מתאר ONE WAY TO CONNECT ווטרפול סקיוריטי סולושינס - בקשה לרישום סימן מסחר 229934 - ONE WAY TO CONNECT

המבקשת, ווטרפול סקיוריטי סולושינס, הגישה בקשה לרישום סימן מסחר. הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר, בפני רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום 2.7.2013 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר "ONE WAY TO CONNECT" בסוג 9 לגבי 'חומרת מחשב לאבטחת מידע אלקטרוני, הנכללים