רישום לוגו

<span class="entry-title-primary">רישום סימני מסחר בינלאומיים</span> <span class="entry-subtitle">רישום סימן מסחר בינלאומי לפי פרוטוקול מדריד</span>

רישום סימני מסחר בינלאומיים רישום סימן מסחר בינלאומי לפי פרוטוקול מדריד

איך מגישים סימני מסחר בחו"ל? יש שתי אפשרויות להגשה של סימני מסחר בחו"ל: האחת דרך פרוטוקול מדריד והשנייה בהגשה ישירה באמצעות עורך דין מקומי. בדרך כלל המסלול של פרוטוקול מדריד זול יותר מהמסלול של הגשה ישירה באמצעות עורך דין מקומי

<span class="entry-title-primary">סיווגים של סימני מסחר</span> <span class="entry-subtitle">הסיווג הבינלאומי על פי אמנת ניצה כמופיע בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר</span>

סיווגים של סימני מסחר הסיווג הבינלאומי על פי אמנת ניצה כמופיע בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר

ניתן לבקש את ההגנה לסימן ביחס למספר סוגי טובין או שירותים, בהתאם לסוגי הטובין/שרותים המפורטים בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר. במסגרת הבקשה לרישום סימן מסחר יש לפרט בטופס, במקום המיועד לכך, את סוגי הסחורות המבוקשים ולפרט ליד כל ציון סוג סחורות

בקשה לרישום סימני מסחר תלת מימדיים שנרשמו קודם לכן בחו"ל SEVEN TOWNS (בקשה לרישום סימני מסחר מס' 228233, 228232)

בקשה לרישום סימן מסחר תלת מימדי שהוגשה על ידי חברת SEVEN TOWNS, ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני הרשם אסא קלינג. ביום 29.11.2012 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום שני סימני מסחר תלת ממדיים לגבי צורת קובייה משובצת. בסוג

סיסמא כסימן מסחר בקשות לרישום סימן מסחר 224241,224238

בקשות לרישום סימני מסחר לא מעוצבים "SHINING LIGHT ON PHOTONIC INNOVATION" בסוגים 9 ו- 42 שהוגשה על ידי חברת Oclaro. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 26.12.2012  ניתנה ההחלטה בתיק.

בקשה לרישום סימן מסחר תלת-ממדי של בקבוק בקשה לרישום סימן מסחר 219577

בקשה לרישום סימן מסחר תלת ממדי שהוגשה על ידי חברת COINTREAU לגבי בקבוק בסוג 33, בגין משקאות אלכוהוליים. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 2.4.2013  ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות:

סימן מסחר אינו מגן על רעיון Wrangler Apparel Corp נ' אחים וייס י.ש.י ייצור ושיווק בע"מ (עשא (ת"א) 31303-09-12)

ערעור שהגישה חברת Wrangler Apparel Corp כנגד חברת אחים וייס י.ש.י ייצור ושיווק בע"מ. הערעור הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב ונדון בפני השופטת יהודית שיצר. ביום 3.4.2013 ניתן פסק הדין בערעור. הערעור הוגש בגין החלטת הפוסקת בקניין רוחני, יערה

ציון גאוגרפי כוזב כעילה לשלילת רישום סימן מסחר עין גדי קוסמטיקס - בקשה לרישום סימן מסחר 235163 SPIRIT OF JERUSALEM

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת עין גדי קוסמטיקס. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 30.5.2013 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "SPIRIT OF JERUSALEM" בגין משקאות כוהליים. מחלקת סימני המסחר

סימן מסחר מאשר העמותה למען חיות משק (חי משק) נ' מן הטבע בארותיים בע"מ (תא (ת"א) 18306-07-10)

תביעה בגין הפרת סימן מסחר  שהוגשה על ידי העמותה למען חיות משק (חי משק) כנגד חברת מן הטבע בארותיים בע"מ ומנהלה אוסיף דוידוביץ. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופט עמירם בנימיני. ביום 6.5.2013 ניתן פסק הדין בתיק. העובדות:

על סימני מסחר סימני מסחר, דין, פסיקה ומשפט משווה

מהו סימן מסחר? סימני מסחר הוא כל סימן דו מימדי או תלת מימדי המורכב מאותיות, ספרות, מילים, דמויות, או אותות אחרים, המשמש אדם לסימון מקור הטובין שאותם הוא מייצר או סוחר. סימן מסחר הוא למעשה חותמת האיכות וסימן ההיכר בו

תהליך הרישום של סימן מסחר מידע ביחס לתהליכי הרישום של סימן מסחר בישראל

כל גורם הטוען כי הוא בעל סימן מסחר או סימן שרות הנמצא בשימוש בישראל או שיש כוונה להשתמש בו בישראל, רשאי להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בישראל. תהליך רישום סימני מסחר נקבע בפקודת סימני המסחר (נוסח חדש) תשל"ב- 1972, ותקנות סימני המסחר,