אופי מבחין אינהרנטי לסימן מסחר צ'יילד טראק - בקשה לרישום סימני מסחר 229698,229697 (CHILD GUARD)

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת צ'יילד טראק בע"מ. הבקשה נדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 6.10.2014 ניתנה החלטה בתיק.

העובדות: בקשות לרישום סימן המסחר Child Guard בסוגים 9 ו-42 (תוכנה המבצעת איסוף נתוני פעילות; תכנון ופיתוח של תוכנה). הבקשה סורבה לרישום בטענה כי הסימן המבוקש אינו בעל אופי מבחין כדרישות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר ונוגע במישרין אל מהות או איכות הסחורות והשירותים שלסימונם נועד.

לטענת המבקשת הצירוף לא נועד לסימון תוכנה או שירות שעניינם שמירה אלא כאלה שנועדו לעקוב אחר כניסות לאתרים, לנטרן ולשלוח את המידע האמור למבוגר אחראי באמצעות דואר אלקטרוני.

תוצאות ההליך: הסימן התקבל לרישום.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

אופי מבחין לסימן מסחר

סעיף 8 לפקודה קובע את קיומו של אופי מבחין לסימן כתנאי הכרחי לרישומו וזאת על מנת שסימן יוכל להגשים את ייעודו, דהיינו להבחין בין הטובין והשירותים של בעל הסימן לבין אלה של מתחריו.

הקביעה בדבר קיומו של אופי מבחין לסימן או העדרו תיעשה ביחס לטובין או השירותים אותם הוא מיועד לסמן וכן בשים לב למקובל במסחר באותו תחום.

המבקשת תיארה בטענותיה את השירותים הנושאים את הסימן כתוכנה המפקחת אחר הרגלי הגלישה של ילדים באמצעות איסוף נתונים ומשלוח המידע למבוגר אחראי. המבקשת הטעימה כי אין התוכנה מגנה על הילדים, במובן זה שאינה חוסמת כניסה לאתרים.

נפסק כי בציר התיאוריות מצוי הסימן בצד המרמז יותר מאשר בצדו המתאר. המבחן להיות הסימן מרמז הינו הצורך במחשבה על מנת לקשר בין הסימן לבין הטובין והשירותים.

סגנית הרשמת לא סברה כי ציון הסימן ביחס לתוכנות מעלה בראשו של הצרכן את האסוציאציה המיידית לתוכנת ניטור.

אמנם גם סימנים המציינים את ייעוד הסחורה ותוצאת השימוש בה עשויים להיות מתארים ואולם ייעוד התוכנה והשירות הינם אך באופן עקיף שמירה על הילד וזאת באמצעות מעורבות המבוגר האחראי בתהליכי הגלישה.

ברי כי יש להיזהר מהיצמדות רבה מדיי לטיב המוצר הספציפי בעת הכרעה בשאלת תיאוריות הסימן, שהרי ההגנה הניתנת על ידי רישום הסימן הינה רחבה ממוצר כזה או אחר. עם זאת, נראה כי בענייננו קיים מרחק מספיק בין הסימן המבוקש לבין הסחורות והשירותים. לא ניתן אף לומר כי הצירוף המבוקש הינו "הכינוי ההכרחי או הטבעי לסחורות".

ציון שבח

בנוסף נפסק כי אין בצירוף כדי להוות ציון שבח למוצר או לשירות מסוגם של אלה של המבקשת או כי הוא שגור בקרב העוסקים בתחום.

חיפוש הצירוף באינטרנט באמצעות המנוע Google מעלה מוצרים הקשורים להגנה פיזית על תינוקות. מהחיפוש עולה עוד כי ככל הנראה קיימת חברה ששמה GuardChild ואולם היא אינה עושה שימוש בסימן המבוקש או בסימנים דומים לו (לסמכות הרשם להתבסס על מקורות שהם נחלת הכלל ראה דברי כב' השופטת ברלינר בסעיף 25 לפסק דינה בעניין ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ (פורסם בנבו, 17.10.2006). יתרה מכך, המחלקה לא העלתה ליקוי זה בהודעותיה ואין זה ברור האם החברה GuardChild פעילה בישראל.

על כן נפסק כי לסימן אופי מבחין אינהרנטי.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

פטנטים מסוג Utility Model בסין

בשנים האחרונות, התעצמותה המטאורית של סין למעצמה כלכלית עולמית הונעה על ידי התקדמות טכנולוגית מרשימה במגוון תעשיות. לצד צמיחה מהירה זו, חלה עלייה משמעותית במספר

>>>