איטונג – מחיקת ראיות בשל טענה להרחבת חזית רע"א (ת"א) 57115-05-17 איטונג בע"מ נ' XELLA BAUSTOFFE GmbH (פורסם בנבו)

בקשת רשות ערעור על החלטת כב' הפוסקת בקניין רוחני, הגב' יערה שושנה כספי מיום 26/4/17 בבקשה למחיקת ראיות של המבקשת, אשר הוגשה מטעם המשיבות, במסגרת הליך לתיקון/מחיקת סימני מסחר רשומים מס' 11516, 77251, 88583.

הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת אביגיל כהן. ביום 11.7.2017 ניתנה ההחלטה בתיק.

הצדדים:

  • המערערת: איטונג בע"מ
  • המשיבות: 1.XELLA BAUSTOFFE GmbH, 2.XELLA DEUTSCHLAND GmbH.

העובדות: במסגרת ההליך בין הצדדים בפני רשם סימני המסחר הגישה איטונג את ראיותיה (3 תצהירים ו-2 חוות דעת מומחים). המשיבות ביקשו למחוק סעיפים בתצהירי העדות הראשית ולמחוק את חוות הדעת וזאת בטענה לעדויות מפי שמועה והרחבת חזית אסורה.

יוזכר כי בהחלטות קודמות של הפוסקת צומצמה עילת ההליך לטענת העדר כשירות מאחר והבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום. כאמור בסעיף 39 (א1) לפקודה הקובע: "על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת".

החלטת כב' הפוסקת מיום 26/4/17: הפוסקת דחתה את בקשת המשיבות למחוק סעיפים מהתצהירים שהוגשו מטעם איטונג ואולם, באשר לחוות דעת המומחים והטענה להרחבת חזית, נקבע כי על ידי הפוסקת כי חוות הדעת אינן רלוונטיות לטענה כי במועד הגשת הבקשות לרישום סימני המסחר; נהגו המשיבות בחוסר תום לב ועל כן יש להוציא את שתי חוות הדעת מהתיק.

בנוסף, איטונג חויבה בהוצאות בסך 5,000 ₪.

מכאן בקשת רשות הערעור.

תוצאות ההליך: הערעור התקבל בחלקו במובן זה שחוות הדעת מטעם מר לינור לא תוצא מהתיק ואילו ההחלטה לגבי חוות דעתו של מר אוליניק תישאר בעינה. לא ניתן צו להוצאות.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

הכלל בערעורים על החלטות ביניים של רשם סימני המסחר

נפסק כי השגות בעלי דין על החלטות ביניים של הערכאה הדיונית, יידונו, ככלל , במסגרת ערעור על פסק הדין וזאת למעט מקרים נדירים שבהם מבקש רשות הערעור מראה כי דחיית הדיון בהשגה על ההחלטה לשלב הערעור על פסק הדין, עלול להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, עלול לגרום לנזק של ממש או עלול להביא לקיומו של הליך מיותר או שגוי.

נפסק כי החלטת הפוסקת להוצאת שתי חוות הדעת מתיק ההליך עלולה להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים, ועל ניהול ההליך ועל כן נמצא לנכון ליתן רשות ערעור, ולהכריע בנושא כבר עתה.

הרחבת חזית במסגרת תצהירים בפני רשם סימני המחר

נפסק כי ככלל ערכאת הערעור לא תיטה להתערב בהחלטות מסוג זה שמצויות בליבת שיקול הדעת של הערכאה הדיונית, אלא במקרים יוצאי דופן.

בחלק מהמקרים ניתן להכריע בשאלת פסילת ראיה או בשאלת קבילות בשלב שבו טרם נשמעו הראיות; ובחלקו האחר של התיקים; נדחית ההכרעה בסוגיה לשלב כתיבת פסק הדין – כל מקרה נבחן לגופו.

הכלל של מעבר מבחינת קבילות ראיה לבחינת משקלה של ראיה; אינו מאיין את האפשרות לבחון קבילותה של ראיה ואף אינו מונע אפשרות לערוך בחינה שכזו בשלב מקדמי של ההליך.

בית המשפט מביא כדוגמה מצב בו הייתה כב' הפוסקת דוחה את ההכרעה לשלב פסק הדין, אזי היו צריכות המשיבות להגיש חוות דעת נגדיות, בסוגיה שאינה רלוונטית למחלוקת על מנת לא להיחשף לסיכון ולפיו בסופו של יום, כב' הפוסקת כן תיתן משקל לאותן חוות דעת. מלבד הוצאת הוצאות ממוניות, אזי היה ההליך המשפטי מתארך ומסתרבל שלא לצורך, וזאת בסוגיה שניתן לקבוע בה מסמרות כבר בשלב הנוכחי.

בית המשפט בחן את שתי חוות הדעת ביחס לעילה לפי סעיף 39 (א1) לפקודה הקובע: "על אף האמור בסעיף קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת".

בית המשפט מבהיר כי חוות הדעת מטעם המומחה מר אוליניק עניינה בשיוך של הסימן "איטונג" בקרב ציבור הצרכנים בישראל ובקרב קבלני הבניין בישראל באמצעות שני סקרים שבוצעו בחודש מאי 2016. מממצאי המדגמים המומחה הגיע למסקנה לפיה "הסימן "איטונג" משויך באופן בלעדי עם חברת איטונג ועם מוצריה שמיוצרים בישראל בלבד".

עיון בחוות הדעת מטעם מר אוליניק מתייחסת לממצאים מסקרים הרלוונטיים לדעת הקהל במועד בו בוצעו הסקרים, וודאי לא עשרות שנים אחורה.

לפיכך, נפסק בעניין חוות הדעת של מר אוליניק ונקבע כי אינה רלוונטית לחזית המחלוקת וכי יש להוציאה מן התיק.

בית המשפט מבהיר כי חוות הדעת מטעם המומחה מר איל לינור עניינה בבחינת רמת הקשר המותגי בין המותג "איטונג" הישראלי לבין מותג קבוצת Xella הגרמנית – "YTONG". חוות הדעת מתייחסת להתנהלות הצדדים לאורך עשרות שנים מבחינת השפה העיצובית וכן למידת הקשר בין המותגים והחברות ברמת הניהול הפיקוח וההדרכה.

עיון בחוות הדעת מטעם מר לינור מעלה, כי היא מתייחסת גם למוניטין לכאורה שרכשה המבקשת בסימניה הרשומים של המשיבות מעת הקמתה ובמהלך עשרות השנים, ולא רק למועד הרלוונטי למתן חוות הדעת.

לפיכך, נפסק בעניין חוות הדעת של מר איל לינור כי יש להותיר את חוות הדעת מטעם מר לינור בתיק, שכן לא ניתן עדיין לקבוע כי איננה קשורה לחלוטין לחזית המחלוקת שנתחמה בתיק.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>