בית המשפט העליון בארה"ב הכריע: שיטה לעשיית עסקית כשירה לרישום כפטנט Bilski v. Kappos

מאת: ד"ר ליאור יצחקי ועו"ד יותם וירז'נסקי אורלנד

אמש, בפסק דין תקדימי בעניין בילסקי (Bilski), שלו השפעה מכרעת על עולם העסקים בכלל ועל אפליקציות השירות באינטרנט בפרט, קבע בית המשפט כי ניתן לרשום כפטנטים שיטות לעשיית עסקים.

שיטה לעשיית עסקים היא שיטה שפותחה על ידי בית עסק או ספק שירות כלשהו במטרה לבדל את בית העסק שבו השיטה מיושמת משאר המתחרים שלו. מתן פטנט על שיטה עסקית מאפשר לבעל הפטנט למנוע ממתחריו לעשות שימוש באותה השיטה או בשיטה הדומה לה או, אם יבחר בכך, לתת רישיון לעסקים אחרים להשתמש בשיטה. פטנט השיטה לעשיית עסקים המוכר והמדובר ביותר שאושר אך לאחרונה על ידי רשם הפטנטים האמריקני, הוא הפטנט של ענק האינטרנט Amazon.com לרכישה של מוצר בקליק אחד.

בית המשפט קבע כי שיטות לעשיית עסקים הן כשירות לרישום כפטנטים. בקביעה זו, הפך בית המשפט העליון את החלטת בית המשפט הפדראלי לערעורים שקבע כי המצאות שעיקרן הוא שיטה לעשיית עסקים, אינן כשירות לרישום אלא אם הן עונות על מבחן ה- Machine or Transformation, היינו כוללות מכונה שמטרתה ליישם את השיטה או שתהליך יישום השיטה משנה דבר מסוים, יהא מוחשי או לא, לדבר אחר.

התוצאה הישירה של החלטה זו היא כי גם פטנטים על תוכנה, אינטרנט ואלגוריתמים הינם כעת כשירות לרישום כפטנט בארצות הברית.

בית המשפט קבע כי מבחן "המכונה או השינוי" אינו המבחן היחיד להכרעה באם הרעיון נשוא הפטנט הינו פטנטבילי או לא וכי יש לקחת בחשבון את מכלול הנסיבות ולהתייחס לחדשנות שבהמצאה. עם זאת, בית המשפט לא קבע מבחן חדש ומוגדר להכרעה בדבר כשירות שיטות עסקיות לרישום כפטנט ו"הזמין" את בתי המשפט ליצור סטנדרטים מדויקים יותר לשאלה זו התואמת את רוח פסק הדין בעניין בילסקי.

יודגש, כי בישראל שיטות לעשיית עסקים עדיין אינן כשירות לרישום כפטנט, אלא אם הן מוגדרות כ"המצאות היברידיות". בדומה למבחן "המכונה או השינוי" שבוטל כעת בפסיקה האמריקנית, קבע רשם הפטנטים בישראל, כי המצאה היברידית היא המצאה שחלקה שיטה עסקית, וחלקה בתחום טכנולוגי הכשיר מלכתחילה לרישום כפטנט. עוד נקבע כי בכל הנוגע להמצאה היברידית, "אם לב ההמצאה בתחום הטכנולוגי, האמצאה כשירת פטנט ואם לאו – אינה כשירת פטנט".

ההחלטה התקדימית בעניין בילסקי זו מסירה כמעט לחלוטין את ההגבלות לרישום שיטות עסקיות כפטנטים, דבר שיוביל לעלייה חדה בהגשת בקשות לפטנטים בתחומי התוכנה, השירות, העסקים באינטרנט ועל אלגוריתמים מתימטיים.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם