גניבת עין באריזה לתה סרמוני תה נ' ויסוצקי

בית המשפט המחוזי מרכז, כב' השופט אברהם יעקב (תא (מרכז) 10373-11-09) – 19.11.09

תחום: גניבת עין באריזה

נושא: גניבת עין בצו מניעה זמני, מוניטין, הטעייה

עובדות

בקשה למתן צו מניעה זמני שיורה למשיבות להימנע מלעשות שימוש באריזות המוצרים מסדרת Gold Leaf  ו- The Leaves Collection מתוצרת ויסוצקי, בטענה שאריזות מוצרים אלה מפרים את זכויותיה של המבקשת באריזות מוצריה.

נטען כי מעשי ויסוצקי  מבססים, עילת תביעה בעוולה של גניבת עין, גזל מוניטין, תחרות בלתי הוגנת, הטעיית הציבור בניגוד לחוק הגנת הצרכן, עשיית עושר ולא במשפט, רשלנות והפרת חובה חקוקה.

נפסק

בית המשפט דחה את הבקשה לצו מניעה זמני בשל שלא שוכנע בסיכויי התובענה להתקבל.

הוצאות המשיבה ושכר טרחת עו"ד בבקשה זו בסך של 5,000 ₪.

נקודות מרכזיות

גניבת העין

על מנת לבסס תביעה בעילה של גניבת עין על התובע להוכיח קיומם של שני יסודות:

א.    מוניטין במוצר שהוא מוכר או בשירות הניתן מטעמו.

ב.    חשש סביר להטעיה, כך שלקוח הרוכש מוצר או שירות מידי הנתבע יסבור בטעות כי מדובר במוצר או שירות שמקורם בתובע.

מוניטין

להגדרת המונח מוניטין, נקבע בפסיקה כי מדובר בתדמית חיובית שיש למוצר בעיני הציבור, שהודות לה קיים למוצר שוק לקוחות פוטנציאלים המעוניינים ברכישתו. על התובע להראות כי "השם, הסימן או התיאור רכשו להם הוקרה והערכה (reputation) בקהל, ושהקהל התרגל לראות בסימן ובתיאור או השם את ציון עסקו או סחורותיו של התובע".

ככל שהייחודיות העובדתית של המוצר קטנה יותר, כך דרוש שימוש ממושך נרחב יותר, ויש מוצרים בעלי ייחודיות עובדתית קטנה ששום שימוש, יהיה ארוך כשיהיה, לא יספיק להם לרכישת מוניטין.

בית המשפט פסק כי ניתן להסיק קיומו של מוניטין למוצרי המבקשת לאור אופן השיווק המיוחד שבו נקטה המבקשת: שיווק מוצרי המבקשת לא התבסס על מסעות פרסום גדולים באמצעי התקשורת, אלא על החדרת המוצר לשוק באמצעות חשיפת הלקוח למוצר במסעדות ובתי קפה, תוך הקפדה על אופן הגשת המוצר ללקוח.

חשש סביר להטעיה

בית המשפט פסק כי לא שוכנע בקיומו של חשש סביר להטעיה, כאשר משווים את אריזות מוצרי המבקשת לאריזות מוצרי המשיבה, נראה כי רב השונה על הדומה.

המשיבה בענייננו היא בעלת מותג חזק יותר ממותג המבקשת, לכל הדעות. מדובר בחברה ותיקה מאוד בישראל ובעלת מוניטין גבוה. סימן ההיכר הבולט

של המשיבה – האות W – מופיע על מכסה האריזה בחזיתו של המוצר שהיא משווקת. דומה כי כל צרכן בישראל שיראה סימן זה על מוצר תה יקשר אותו באופן מיידי עם המשיבה, חברת ויסוצקי, ולא יטעה לחשוב שמדובר במוצר מתוצרתו של אחר או הקשור ליצרן אחר.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם