תביעה שהוגשה על ידי ד"ר רוני מוסקונה כנגד פרופורציה פי. אם. סי. בע"מ וקופת חולים כללית. התובענה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו, בפני השופט יהודה פרגו. ביום 11.9.2012 ניתן פסק הדין בתובענה.

עובדות: נטען כי הנתבעות רכשו את שם התובע כמילת מפתח במערכת המודעות המכוונות (Google AddWords) של מנוע החיפוש גוגל (סימני מסחר באינטרנט). וכל פעם שמשתמש בגוגל הקיש את שמו של התובע, מודעותיהן של הנתבעות הופיעו בדף התוצאות החיפוש.

התובע טען כי בכך יש כדי פגיעה בפרטיותו בשל שימוש מסחרי שעושות לטענתו הנתבעות בשמו,  ללא הסכמתו.

תוצאות ההליך: התביעה נדחתה. לא נמצא כל פסול בשימוש בשם התובע כמילת חיפוש המפנה אל קישור ממון. לא ניתן צו להוצאות.

הערת DWO: המדובר בפסק דין חשוב (מחוזי) אשר הופך קביעת פסק הדין בעניין ד"ר דב קליין נ' פרופורציה (שלום) לפיו שימוש בשם כמילת חיפוש מהווה הפרה של פרטיות. יובהר כי פסיקה זו מחזקת את הקביעה בעניין מתאים לי ולמטייל, לפיה רק שימוש מטעה במילת חיפוש הינו שימוש אסור.

נקודות מרכזיות שנדונו בפסק הדין:

הפרת פרטיות במילת חיפוש

חוק הגנת הפרטיות התשמ׳׳א-1981 קובע:

 ״1, איסור הפגיעה בפרטיות

 לא יפגע אדם בפרטיות זולתו ללא הסכמתו.

 2, פגיעה בפרטיות מהי

 פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:

 (6) שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו לשם רווח״.

נפסק כי בהקלדת מילות החיפוש/המפתח ״רוני מוסקונה״, תוצאת החיפוש העלתה  את האתר האישי הפרטי של התובע – ד״ר רוני מוסקונה״ – לצד אתרים אחרים, אתרים שלתובע אין בעלות עליהם והוא אינו אחראי לתוכנם; לרבות אתרים/ ״קישורים ממומנים״ שנותנים שירותים דומים לאלו הניתנים ע״י התובע.

 אתרים/״קישורים ממומנים״ אלו, מופיעים בצד שמאל של דף לוח המודעות כשקו רציף  מפריד ביניהם ובין שאר האתרים, לרבות האתר האישי הפרטי של ד״ר רתי מוסקונה.

בית המשפט סבר כי דין של האתרים או "הקישורים המומנים או "המודעות הממומנות" כדין כל האתרים האחרים. אין התובע יכול למנוע את הופעתם בתוצאות החיפוש גם אם המדובר באתרים המתחרים עימו.

מחפש המידע אינו מוטעה והוא יודע לבור היטב מתוך המידע המוצג בתוצאות החיפוש את המידע הרלוונטי לו והוא יודע להבחין בין סוגי המידע. התובע לא רכש את מילות החיפוש / המפתח "רוני מוסקונה". מילים אלו הן נחלת הכלל גם אם אלו מילים המרכיבות את שמו.

ניתן לעשות שימוש בשם זה אף ביחס לאתרים אשר השם "רוני מוסקונה" אינו מופיע בהם, אך קשורים בדרך כלשהי לנושא הפרסום.

בית המשפט דוחה את הגישה של השופטת חנה ינון בעניין ת.א. 48511/07 ד"ר דב קליין נ' פרופורציה לפיהם "שמו של אדם אינו מילה או מושג גנרי ואף אינו סימן מסחר ועל כן אין להשתמש בו כמושא לקישורי פרסום ממומנים".

בנוסף, גם הפרסום האתר האישי הפרטי של ״ ד״ר רוני מוסקונה״  (לבקשתו) באתרי החיפוש,

 הפך את המילים ״רוני מוסקונה״  למילות חיפוש/מפתח ולנחלת הכלל.

לסיכום נקבע כי הופעתם  של  ״קישורים ממומנים״ על לוח המודעות בו מופיע גם אתר הפרסום של התובע אינה פוגעת בפרטיותו של התובע.

כמאמר כב׳ השופט ריבלין בע״א 8483/02 אליני אל בע״מ נ׳ אריאל מקדונלד:

 ׳׳אין זו הפגיעה ברגשותיו אותה הוא מבקש לרפא, כי אם את הפגיעה האסורה, אולי, בקניינו. לא לכן נועדה ההגגה על הפרטיות. היא נועדה ליתן פיצוי בגין עוגמת נפש – קרי בגין נזק נפשי, להבדיל נזק כלכלי, שהוסב לאדם. זוהי הגנה אשר עניינה בצנעת חייו של הפרט ובפגיעה ברגשותיו אותה הוא חווה עת מופרת האינטימיות של חייו. כך הוסבר הצורך בחקיקת חוק אשר יגן על הזכות לפרטיות במדינת ישראל."

שאלה לגבי המאמר?
Have a question about the article?