הטעייה ביחס לבקבוק משקה (עליון) SAPANAN GENERAL FOOD נ' אמ.איי.אי.מייד אין יורופ בע"מ

בית משפט העליון, השופטת נחמה נאור (רע"א 10540/09) – 8.2.2010

תחום: בקשה לסעד זמני בטענת הטעייה ביחס לבקבוק משקה נושאים: ויתור משתמע על סעד זמני, דמיון מטעה

עובדות

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (השופט יהודה זפט) למתן צו מניעה זמני, אשר יאסור על המשיבים שימוש במשקה החדש ו/או בתוויות המופיעות עליו. בית המשפט קמא פסק כי משויתרו המבקשים על זכויותיהם בעיצוב הבקבוק בשלב הסעד הזמני, במסגרת ההסכם, אין מקום ליתן סעד זמני בנוגע לעיצוב הבקבוק.

נפסק

בקשת רשות ערעור נדחית, אין צו להוצאות. נפסק כי אין דמיון מטעה בין בקבוק המשקה החדש לבין הבקבוקים ששווקו על ידי המבקשות.

נקודות מרכזיות

ויתור משתמע על סעד זמני בעיצוב הבקבוק

נפסק כי המבקשות ויתרו על טענותיהן בעניין עיצוב הבקבוק בשלב הסעד הזמני. במסגרת הסעד הזמני טרוניית המבקשות הופנתה כלפי התווית, בעוד שעיצוב הבקבוק לא נזכר כלל ומשויתרו המבקשים על זכויותיהם בעיצוב הבקבוק בשלב הסעד הזמני – אין מקום ליתן סעד זמני בנוגע לעיצוב הבקבוק.

דמיון מטעה

נפסק כי אין דמיון מטעה בין בקבוק המשקה החדש לבין הבקבוקים ששווקו על ידי המבקשות עד להגשת הבקשה, ונראה כי סיכויי המבקשות לזכות בתביעתן בעילות המבוססות על טענתן בדבר דמיון מטעה בין הבקבוקים האמורים, אינם טובים.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם