הליך לביטול פטנט מה הם הכלים לביטול פטנט בארץ ובעולם

במדינות רבות חוקי הפטנטים מאפשרים הליך של ביטול פטנט ומחיקתו. הליך זה שהוא הליך משפטי המאפשר לכל צד לבקש את ביטול או מחיקה של פטנט רשום.

בישראל, אדם הסבור כי לא היה מקום להעניק פטנט על אמצאה, רשאי להגיש לרשם הפטנטים בקשה לביטול הפטנט מהסיבות הבאות:

1. קיימת סיבה לפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט.

2. האמצאה אינה כשית פטנט.

3. המתנגדים ולא המבקשים הם בעלי האמצאה.

הליך של ביטול הפטנט יכול להינקט על ידי בעליו של פטנט רשום ובנוסף גם על ידי גורם שאינו בעל הפטנט. לרשם הפטנטים סמכות לבטל פטנט על פי בקשת בעל הפטנט עצמו מכוח סעיפים 73 ו- 73א לחוק וכן סמכות לבטל פטנט על פי בקשת צד מעוניין לפי סעיפים 73ב עד 75 לחוק.

בנוסף, בישראל גם לבית משפט יש סמכות להורות על ביטול פטנט. זאת במקרה שבו בעל הפטנט הרשום מנהל בפני בית המשפט תביעה על הפרת הפטנט, והמפר מתגונן בהתאם להגנה הקבועה בסעיף 182(א) לחוק, קרי, בעילה שעל פיה ניתן היה להתנגד לפטנט[1].

באירופה קיים הליך של ביטול או הגבלת הפטנט (Limitation and revocation procedure). בהתאם לסעיף 105A לאמנת הפטנטים, בעל הפטנט יכול להגיש בקשה לביטול או הגבלה של הפטנט שלו. בעל הפטנט רשאי להגיש את הבקשה בכל עת לאחר ההענקה, לאחר הליכי ההתנגדות או אפילו לאחר פקיעת הפטנט. עם זאת, בקשה לביטול או הגבלה המוגשת בעוד הליכי התנגדות תלויים ועומדים בגין הפטנט האירופאי, נחשבת כאילו לא הוגשה, מכיוון שלהליכי ההתנגדות יש עדיפות. במקרה שבו מוגשת התנגדות בעוד תלויה ועומדת בקשה לביטול, הליך הביטול יימשך מטעמי יעילות פרוצדורלית. במקרה שבו מוגשת התנגדות בעוד תלויים ועומדים הליכי הגבלה, הליכי ההגבלה מסתיימים והליכי ההתנגדות יימשכו[2].

בארצות-הברית, לפי חוק הפטנטים של ארצות-הברית, הליך ביטול פטנט נקרא בחינה מחודשת (reexamination) והוא מאפשר לכל צד שלישי להתנגד לתוקפו של פטנט שאושר בהליך Post-grant review[3] או בהליך Inter partes review[4]. שני הליכים אלו הם מסוג post-grant opposition.

 

[1]           לבית המשפט בישראל יש סמכות להורות על ביטול פטנט בדרך של תקיפה עקיפה.

[2] EPO – European Patent Guide – Chapter 5 – The European patent grant procedureLimitation and revocation procedure, available at: https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c5_6.html

[3]           לעניין Post-grant review  קובע חוק הפטנטים בארצות-הברית:

 “Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute a post-grant review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the post-grant review” (35 US Code – 321 – Post-grant review).

[4]              לענייןInter partes review  קובע חוק הפטנטים בארצות-הברית:

“Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute an inter partes review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the review” (35 US Code – 311 – Inter partes review).

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם