הפרת זכות יוצרים וזכות מוסרית בתמונות תא (מחוזי י-ם) 45542-12-11 שמואל רחמני נ' אלג'זירה אנטרנשיונל לימיטד בע"מ (פורסם בנבו, 19.2.2014)

זכויות יוצרים בצילום עיתונאיתביעה שהוגשה על ידי הצלם שמואל רחמני כנגד חברת אלג'זירה אנטרנשיונל לימיטד בע"מ וחברת אלג'זירה סאטלייט נטוורק בע"מ. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בירושלים, בפני השופט רפאל יעקובי. ביום 19.2.2014 ניתן פסק הדין בתיק.
העובדות: התובע, צלם מקצועי, צילם שני צילומים באירוע "אוטובוס הדמים". לטענת התובע, הנתבעות עשו שימוש בתמונות אלו ללא אישורו וללא מתן קרדיט.
התובע מבסס תביעתו נגד הנתבעות על פרסום כתבה בערוץ 10 הישראלי, אשר בה הופיעו שני הצילומים שבנדון כשעליהם מוטבע הלוגו של "אלג'זירה". לטענתו הצילומים ששידרו הנתבעות הם העתק של אלה שפורסמו בעיתון "מעריב", תוך ששם ניתן קרדיט מלא לתובע.
התובע טוען כי יש לראות בהתנהלות הנתבעות שתי הפרות של זכות היוצרים שלו ושתי הפרות של הזכות המוסרית שלו ובסה"כ ארבע הפרות. בגין אלה הוא עותר לפיצוי ללא הוכחת נזק בסכום כולל של 80,000 ש"ח (20,000 ש"ח לכל הפרה).
תוצאות ההליך: התביעה התקבלה, נפסק כי יש לחייב את הנתבעות, יחד ולחוד, לשלם לתובע פיצויים בסכום כולל של 50,000 ש"ח.
בנוסף נקבע כי על הנתבעות לשלם לתובע סך 15,000 ש"ח למועד פסק דין זה עבור שכ"ט עו"ד וסכום נוסף של 1,500 ש"ח למועד פסק דין זה עבור הוצאות המשפט.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

זכות יוצרים בתמונות

נפסק כי הצילומים שביסוד התביעה הם בגדר יצירה אומנותית הראויה להגנות החוקיות בעניין זכויות יוצרים. צילום עיתונאי דוקומנטארי עשוי להיחשב כיצירה אומנותית שזכאית להגנה.

בעלות בצילומים

נפסק כי זכות היוצרים בצילומים היא בבעלותו של התובע. זאת מעבר לזכות המוסרית של היוצר שממילא נותרה בבעלותו.
נפסק כי אומנם התובע לא הציג את תשלילי הצילומים וטען כי אלה אבדו עם השנים וגם לא את ההסכם שטען שהיה לו עם עיתון "מעריב" שמותיר לתובע את מלוא הזכויות בצילומים. יחד עם זאת, בית המשפט קיבל את האמור בתצהיר נמרוד צ'פני ובתצהיר התובע כי בין התובע לבין "מעריב" היה הסכם, שמכוחו הוקנתה למעריב רק זכות השימוש בצילומים אך זכות היוצרים נותרה בבעלות התובע.

הפרת זכות יוצרים 

נפסק כי השידור בערוץ 10 הוא של אותם הצילומים דנן, ששודרו ב"אלג'זירה", בשידור שנשא את הלוגו של "אלג'זירה" ומשם נטל אותם ערוץ 10 לשימושו.

אין שימוש הוגן ללא מתן קרדיט

טענת הנתבעות כי המדובר בשימוש הוגן ואגבי – למעשה המדובר בטענה אחת המורכבת משתים: שימוש הוגן ושימוש אגבי.
נפסק כי אין לראות בשידור צילומי התובע שימוש הוגן. נפסק כי אין לראות שימוש הוגן ביצירה שיוצרה לא זוכה בקרדיט המגיע לו.
משעסקינן בחברות תקשורת שעיסוקן בשידורים למטרות רווח ושאמונות, בין היתר, על עניינים של זכויות יוצרים, אין להניח כי הנתבעות שידרו את הצילומים בתום לב ללא שידעו כי יש לכל הפחות לציין על גביהם את שם היוצר.

מספר הפרות

בית המשפט קבע כי המדובר ב-4 הפרות שונות: הפרת הזכויות הכלכליות בכל אחת משתי היצירות והפרת הזכויות המוסריות בכל אחת משתיהן.

פיצוי בגין הפרה

הסעד הקבוע בסעיף 56 לחוק זכות יוצרים החדש הוא עד 100,000 ש"ח לכל הפרה.
נפסק כי בחינת הקריטריונים שבסעיף 56(ב) לחוק זה מצדיקה תוצאה כספית בסכום כולל של 50,000 ש"ח.
הנתבעות – הן חברות שידור מקצועיות הפועלות למטרות רווח – פעלו בחוסר תום לב בכך ששידרו את צילומיו של התובע ללא תיגמולו. בכך הפרו הנתבעות את זכות שידור שהיה חלק מאגד הזכויות שבזכות היוצרים (הכלכלית) וגרמו לתובע נזק רב בשדרן צילומים בלעדיים, שמהם יכול היה התובע להפיק רווח דווקא במועד הרלבנטי לשידור ששודר ב"אלג'זירה". הנתבעות גם פגעו בזכות המוסרית של התובע בכך שלא אזכרו את שמו כיוצר הצילומים.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם