התנגדות לבקשת פטנט למיגון רב שכבתי ד"ר מיכאל כהן נ' התעשיה הצבאית לישראל, התנגדות לבקשת פטנט 140901 (נבו, 12.8.2010)

צדדים להליך: ד"ר מיכאל כהן נ' התעשיה הצבאית לישראל

ההליך נדון ברשות הפטנטים, בפני סגן הרשם נח שלו שלומוביץ (התנגדות לבקשת פטנט 140901).

ביום 12.8.2010 ניתנה ההחלטה בתיק.

תחום: התנגדות לבקשה לרישום פטנט.

נושאים: פרסומים קודמים לבקשה.

עובדות: בקשה לרישום פטנט על מיגון רב שכבתי והתנגדות לרישום.

נפסק: הבקשה נדחתה:  הרשם פסק הוצאות ושכר טרחת עורך דין לטובת המבקשת בסך של 30,000 ש"ח.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

לעניין פרסומים קודמים

הרשם קבע כי בהתבסס על הפרסומים הקודמים כי שהוצגו, העקרונות עליהן מושתתת אמצאה זו היו נפוצים וידועים, יסודותיה היו מוכרים לבעל מקצוע ממוצע בתחום באופן בו יצירת שריון תלת שכבתי בעלת קשיות מדורגת והמלופף בבד קבלר, היו מובנים מאליהם בעיניו. הרשם קבע כי מדובר באותו המוצר המשמש לאותה מטרה, אלא שהמבקש טוען כי הוא מצא יתרון נוסף שלא היה ידוע אודותיו קודם לכן.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם