ויקטוריה סיקרט התנגדה לרישום הסימן BODYSECRETS ונכשלה T-810/19 Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. v European Union Intellectual Property Office (14.7.2021)

הליך שנדון בבית המשפט הכללי של האיחוד האירופי (the General Court (Ninnth Chamber)) בפני הרשם Emmanuel Coulon ובפני הנשיא Savvas Papasavvas. ביום 14.7.21 ניתן פסק הדין בתיק.

הצדדים: המבקשת: Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc; המשיבים: European Union Intellectual Property Office (EUIPO) ו-Yiwu Dearbody Cosmetics Co. Ltd.

העובדות: חברת Yiwu הגישה בקשה לרישום סימן מסחר אירופי מעוצב BODYSECRETS לרשות הקניין הרוחני של האיחוד האירופי (EUIPO):

 

 

הסחורות לגביהן התבקש הרישום היו בסוג 3 (תכשירי קוסמטיקה), 5 (מגבונים ומלחי אמבט) ו-25 (ביגוד והנעלה).

הסימן התקבל לרישום וחברת Victoria's Secret  הגישה בקשה להצהרה על פסלות הסימן עבור כל הסחורות לגביהן התבקש הרישום.

המבקשת טענה כי המושג “bodysecrets” מתייחס לסחורות בתחום היופי, תחרה וקוסמטיקה (עליהן הסימן שבמחלוקת דורש הגנה) ולכן הסימן BODYSECRETS הינו סימן מסחר מתאר וחסר אופי מבחין.

ה-EUIPO דחה את הבקשה וקיבל את הסימן לרישום ומכאן ההליך בפני בית המשפט הכללי של האיחוד האירופי.

תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה והסימן המבוקש התקבל לרישום.

נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:

הציבור הרלוונטי

נפסק כי כדי לבחון את טענות המתנגדת יש להעריך הן את האופי המבחין והן את התיאוריות של סימן מסחר, ראשית ביחס לסחורות או השירותים שלגביהן מתבקש רישום הסימן, ושנית, ביחס לתפיסת הציבור הרלוונטי שלו, אשר בנוי מהצרכן הממוצע של המוצרים והשירותים אשר הינו משכיל בצורה סבירה ונבון באופן סביר.

כמו כן, מידת תשומת הלב של הצרכן הממוצע עשויה להשתנות בהתאם לקטגוריית הסחורות או השירותים הנדונים.

בענייננו, בהתחשב בעובדה שהסימן מורכב משתי מילים בשפה האנגלית,‘body’ ו- ‘secrets’, הציבור הרלוונטי מורכב מציבור דובר אנגלית.

כמו כן, הציבור הרלוונטי מורכב מהציבור הכללי עבור הסחורות הנדונות בסוג 3 ו-25, ומציבור של מומחים, כגון רופאים או רוקחים, וכן ומהציבור הכללי עבור הסחורות בסוג 5. עבור חלק מהמוצרים, רמת תשומת הלב של הציבור הרלוונטי הינה גבוהה מהרגיל.

סימן מסחר מעוצב לעומת סימן מסחר מילולי

המבקשת טענה כי האלמנטים העיצוביים של הסימן שבמחלוקת הינם כה מינימליים עד כדי זניחים, ולכן הסימן צריך להיבחן כסימן מסחר מילולי ולא כסימן מסחר מעוצב. היא טענה שהסימן המבוקש מורכב משתי המילים בשפה האנגלית,‘body’ ו- ‘secrets’ המוצגות ללא אלמנטים צבעוניים. לכן, הצרכן הממוצע יתפוס את הסימן שבחלוקת כסימן המילולי BODYSECRETS.

בית המשפט קבע כי לסימן שבמחלוקת ישנם אלמנטים צבעוניים שונים, המילה ‘body’ כתובה באותיות שחורות ובולטות, והמילה ‘secrets’ כתובה באותיות גדולות אפורות. לכן, נקבע כי ה-EUIPO קבע נכונה שהסימן שבמחלוקת הינו סימן מסחר מעוצב אשר מורכב מהמילה ‘body’ הכתובה בצבע שחור והמילה ‘secrets’ הכתובה בצבע אפור.

כמו כן, בית המשפט קבע שה-EUIPO בחן אך ורק את האלמנטים המילוליים של הסימן שבמחלוקת. מכיוון שה-EUIPO לא ייחס כל חשיבות לאלמנטים העיצוביים בהערכת הסימן שבמחלוקת, אין לקבל את טענת המבקשת.

אופי מבחין של סימנים או אינדיקציות המשמשים כסיסמאות פרסומיות

לא ניתן לרשום סימן מסחר אשר הינו חסר אופי מבחין. תפקידו המהותי של סימן מסחר הינו להבטיח את זהות מקור הסחורות או השירותים המיועדים לצרכן בכך שהוא מאפשר לו, מבלי להתבלבל, להבדיל את הסחורות או השירותים מסחורות או שירותים אחרים שמקורם אחר.

רמה מינימלית של אופי מבחין הינה מספיקה כדי להפוך את העילה המוחלטת של סירוב לרישום הסימן.

סימני מסחר המשמשים גם כסיסמאות פרסומיות (סלוגנים)

כמו כן, בכל הנוגע לסימני מסחר המורכבים מסימנים או אינדיקציות המשמשים גם כסיסמאות פרסומיות (סלוגנים), אינדיקציות לאיכות או שידול לרכישת הסחורות או השירותים המכוסים על-ידי סימנים אלה, רישום של סימנים כאלה אינו נשלל מכוח שימוש כזה.

באשר להערכת האופי המבחין של סימנים כאלה, כבר נקבע בעבר שאין זה מתאים להחיל עליהם קריטריונים מחמירים יותר מאלו החלים על סוגים אחרים של סימנים.

לא ניתן לדרוש שסיסמאות פרסומיות יציגו 'דמיון' או 'מתח רעיוני אשר יוצר הפתעה וכך יעשה רושם בולט', על-מנת שתהיה להן רמה מינימלית של אופי מבחין.

כל סימני המסחר המורכבים מסימנים או אינדיקציות אשר הינם משמשים גם כסיסמאות פרסומיות, אינדיקציות לאיכות או שידול לרכישת סחורות או שירותים המכוסים על-ידי סימנים אלה, מעבירים בהגדרה, במידה כזו או אחרת, מסר אובייקטיבי, אפילו פשוט, ועדיין יכולים להצביע עבור הצרכן על המקור של הסחורות או השירותים הנדונים. זה יכול להיות המצב בעיקר כאשר סימנים אלה אינם מהווים מסר פרסומי רגיל בלבד, אלא הם בעלי מקוריות או תהודה מסוימת, הדורשים לפחות פרשנות מסוימת מצד הציבור הרלוונטי או הפעלת תהליך קוגניטיבי במוחם של חברי הציבור.

יש לראות בסימן מסחר אשר מורכב מסיסמה פרסומית כחסר אופי מבחין אם הוא עלול להיתפס על-ידי הציבור הרלוונטי כנוסחה לקידום מכירות בלבד. לעומת זאת, יש להכיר בסימן כזה כבעל אופי מבחין אם, בנוסף לפונקציית קידום המכירות שלו, הוא עשוי להיתפס מידית על-ידי הציבור הרלוונטי כאינדיקציה למקור המסחרי של הסחורות או השירותים הנדונים.

סימן מסחר חסר אופי מבחין

המבקשת טענה כי הציבור הרלוונטי יתפוס את הסימן BODYSECRETS כביטוי לפיו הסחורות המכוסות על-ידי הסימן הינן סודיות וייחודיות באופיין, ולכן הסחורות הללו הינן עדיפות על הגרסה הרגילה של סחורות מאותו סוג.

כמו כן, המבקשת טענה כי הביטוי ‘body secrets’ מקושר לסחורות המכוסות על-ידי הסימן שבמחלוקת משום שסחורות אלה משמשות לשיפור המראה החיצוני, ולכן הסימן שבמחלוקת אינו יכול להצביע עבור הצרכן על המקור המסחרי של סחורות אלה.

המבקשת טענה כי מצד אחד, הביטוי ‘body secrets’ בנוגע לסחורות הנדונות, מעביר את המשמעות של "שיטות לא ידועות אשר נועדו להפוך מישהו לאטרקטיבי יותר", משום שסחורות אלה הינן מקושרות באופן ישיר למראה של אדם ויכולות לשמש את הצרכן לשפר את המראה החיצוני שלו. מצד שני, המילה ‘secret’ מעבירה את הרעיון של איכויות מיוחדות, מאפיינים או תוצאות משביעות רצון ובלעדיות, ומחזקת את המשמעות התיאורית והמקדמת של הסימן הנדון בכללותו.

בנוסף, המבקשת טענה כי המסר שהסימן שבמחלוקת מעביר אינו מאפשר לציבור הרלוונטי להבחין, מבלי להתבלבל, בין הסחורות הנמכרות תחת הסימן שבמחלוקת לבין סחורות ממקור מסחרי שונה.

בית המשפט ציין כי סימן הינו בעל אופי מבחין כאשר הוא משמש על-מנת לזהות את הסחורות או השירותים כמגיעים ממקור מסוים, ובכך להבחין את הסחורות או השירותים הללו ממקור אחר.

נקבע כי אין צורך שסימן המסחר יעביר מידע מדויק לגבי זהותו של יצרן הסחורות או הספק של השירותים. נדרש כי הסימן יאפשר לחברי הציבור הרלוונטי להבחין בין מוצר או שירות לבין כאלה שמקורם שונה, ולהבין כי הסחורות או השירותים יוצרו, שווקו וסופקו תחת שליטתו של בעל הסימן ובעל הסימן הינו אחראי על איכותם.

המילה '‘body פירושה 'הצורה הפיזית המלאה של אדם או חיה' והמילה ‘secret’ פירושה 'נשמר מפני ידיעה או הבחנה'. על-פי פירושן הרגיל, מילים אלה אינן מילים משבחות המתייחסות לאיכות מעולה. לכן, Victoria's Secret לא הצליחה להוכיח כי כאשר הציבור הרלוונטי יבחין בסחורה הנדונה, הוא יבין מיד את הסימן שבמחלוקת כמתייחס לטיפים נסתרים לשיפור המראה החיצוני.

כמו כן, נקבע כי המבקשת לא הצליחה להוכיח קשר ישיר בין הביטוי ‘body secrets’ לבין הסחורה הנדונה. לכן, לא הצליחה להוכיח כי הסימן שמחלוקת הינו חסר אופי מבחין.

סימן מסחר תיאורי

המבקשת טענה כי הסימן שבמחלוקת מתייחס לאיכותן של הסחורות, למטרותיהן או למאפיינים אחרים של הסחורות.

סימני מסחר אשר מורכבים אך ורק מסימנים ייחודיים או אינדיקציות אשר עשויים לשמש, במסחר, לציון הסוג, האיכות, הכמות, המטרה, הערך, המקור הגיאוגרפי, או זמן הייצור של הסחורות או מתן השירות, או מאפיינים נוספים של הסחורות או השירותים אינם כשירים לרישום. על-פי הפסיקה, סימנים או אינדיקציות אלו, אינם מסוגלים למלא את התפקיד המהותי של סימן מסחר, כלומר, לזהות את מקורם המסחרי של הסחורות או השירותים.

כדי שהסימן לא יהיה כשיר לרישום, חייב להיות קשר ישיר וספציפי בין הסימן לבין הסחורות או השירותים הנדונים כדי לאפשר לציבור הנוגע בדבר, לתפוס מיד, ללא מחשבה נוספת, את תיאורם של אותם סחורות ושירותים או אחד ממאפייניהם.

כאמור, המילה '‘body פירושה 'הצורה הפיזית המלאה של אדם או חיה' והמילה ‘secret’ פירושה 'נשמר מפני ידיעה או הבחנה'. לכן, הפירוש המילולי של הביטוי ‘body secrets’ מתייחס לחלקי הגוף אשר הינם נסתרים או לא ידועים.

הביטוי ‘body secrets’ לא ייתפס על-ידי הציבור הרלוונטי, מיד או מבלי מחשבה נוספת, כבעל קונוטציה משבחת בשפה יומיומית המסוגלת לשבח את איכות הסחורה, ובמיוחד את מאפייני הסחורה הנדונה. לכן, המבקשת לא הצליחה להוכיח כי כאשר הציבור הרלוונטי יבחין בסחורה, הוא יבין מידית את המושג ‘body secrets’ כמתייחס לטיפים נסתרים אשר יכולים לשפר את המראה החיצוני.

 

 

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

פטנטים מסוג Utility Model בסין

בשנים האחרונות, התעצמותה המטאורית של סין למעצמה כלכלית עולמית הונעה על ידי התקדמות טכנולוגית מרשימה במגוון תעשיות. לצד צמיחה מהירה זו, חלה עלייה משמעותית במספר

>>>