זכות יוצרים בתמונות של בלונים ת.א. (ת"א) 47653-04-13 א-קו מיתוג ויזמות בע"מ נ' יורם מור (אלקטרו מור) (פורסם בנבו)

תביעה שהוגשה על ידי חברת א-קו מיתוג ויזמות בע"מ כנגד יורם מור. התביעה נדונה בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב. בפני השופט גדעון גינת. ביום 13.2.2014 ניתן פסק הדין בתיק.
העובדות: תביעה לפיצוי בגין הפרת זכויות הקניין הרוחני של התובעת על ידי הנתבע בגין צילומים של בלונים שהופיעו באתר האינטרנט שלה.
התובעת טוענת כי הנתבע עושה שימוש ללא רשותה ב 6 צילומים של עיצוב בלונים, אותם העתיק מאתר האינטרנט של ענק הבלונים ופרסם בעמוד הפייסבוק העסקי של מור בלונים, באופן שלטענתן מפר את זכויותיהם.
תוצאות ההליך: התביעה נדחתה. נפסק כי התובעת לא הוכיח כי יש לה זכויות בצילומים.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

האם הצילומים הם יצירה ראויה להגנה

צילום בכלל, ואף צילום תיעודי בפרט עשוי להיות "יצירה אומנותית" המוגנת לפי סעיף 1 לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007.
סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים מגנה על:
 (1) יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית, המקובעת בצורה כלשהי;
(2) תקליט
כאמור, על מנת שיצירה תזכה להגנה לפי החוק עליה לעמוד במספר תנאים. בין היתר עליה להיות מן הסוגים המפורטים בסעיף 4(א) לחוק.
לענייננו, "יצירה אמנותית" מוגדרת בסעיף 1 בחוק כלדקמן:
"יצירה אמנותית" – לרבות רישום, ציור, יצירת פיסול, תחריט, ליטוגרפיה, מפה, תרשים, יצירה אדריכלית, יצירת צילום ויצירת אמנות שימושית;
תנאי נוסף לפי סעיף 4(א) לחוק הוא שהיצירה תהיה "מקורית". דרישת המקוריות אינה מוגדרת בחוק, היקפה שורטט והוגדר בפסקי דין רבים שניתנו בהקשר זה.
נפסק כי הצילומים מושא תובענה זו הם צילומים מסחריים של מוצר אותו מכרה התובעת לנתבע במועד כלשהו. הצילומים הם אינפורמטיביים למוצר, ובית המשפט לא שוכנע כלל שמדובר בצילום שעונה על דרישת המקוריות המינימאלית המוגדרת בחוק (בית המשפט לא התייחס למקוריות בעיצוב זרי הבלונים, שכן טענה זו לא הועלתה בפניו, אלא לצילום אותם זרים בלבד).

הבעלות בצילומים שהוזמנו

לטענת הנתבע התובעת לא הוכיחה כי הזכויות בצילומים האמורים הן שלה והועברו לה מידי היוצר, הצלם שביצע אותן.
סעיפים 33, 35 לחוק קובעים לענייננו למי מוקנית הבעלות על זכות היוצרים ביצירה:
"33. בכפוף להוראות פרק זה –
(1) היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה;
35. (א) ביצירה שנוצרה לפי הזמנה, הבעלים הראשון של זכות היוצרים בה, כולה או חלקה, הוא היוצר, אלא אם כן הוסכם אחרת בין המזמין והיוצר, במפורש או במשתמע.
…"
סעיף 64 לחוק מוסיף וקובע חזקה לעניין קביעת בעליה של זכות יוצרים:
"החזקות המפורטות להלן יחולו בכל הליך משפטי, אזרחי או פלילי, שעניינו הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית, אלא אם כן הוכח אחרת:
(1) מופיע על היצירה בדרך המקובלת שמו של אדם כיוצר היצירה, חזקה היא שאותו אדם הוא יוצר היצירה; החזקה האמורה בפסקה זו תחול גם לעניין שמו הבדוי של אדם, ובלבד שזהותו של בעל השם הבדוי ידועה בציבור;"
נפסק כי בהעדר ראיה המעידה על הסכמה אחרת בין הצדדים זכות היוצרים בצילום מוקנית ליוצר, דהיינו לצלם. התובעת לא הציגה כל ראיה המעידה על הסכמה כזו בינה לבין צלם הצילומים מושא תביעה זו. בהעדר ראיה מהסוג האמור נפסק כי לא הוכח שהזכות בצילומים, אותה נטען כי הנתבע הפר, היא של התובעת.
על כן נפסק כי התביעה לפיצויים בגין הפרת זכות היוצרים בצילומים, נדחית.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם