חוזה הוצאה לאור של ספר

Books Book Wall Decorative Interior Wall

חוזה הוצאה לאור הינו חוזה בין המחבר למוציא לאור של ספר אשר נועד להסדיר את היחסים החוזיים בין הצדדים.

החוזה מגשים את האיזון שבין הצורך של המחבר בקבלת החלטות אשר ישפיעו ישירות על הצלחת ספרו מבחינה כלכלית תוך שמירה על זכויותיו, לבין חברת ההוצאה לאור, המעוניינת להגן על עצמה מפני הסכנות האפשריות במהלך ההוצאה לאור ולמקסם את רווחיה.

במאמר זה נסקור את התנאים הבסיסיים בחוזה ההוצאה לאור ונציע שינויים ודגשים לחוזה הסטנדרטי שמציעות חברות ההוצאה לאור.

הצדדים לחוזה הוצאה לאור

המחבר

המחבר הוא האדם או מספר אנשים אשר יצרו את היצירה (יוצר היצירה). היוצר, עד שיוכח אחרת, הינו האדם שתחת שמו הובאה היצירה לראשונה לידיעת הציבור. המחזיק בזכויות בספר יכול להיות המחבר, וכן אישיות טבעית או משפטית אחרת, אשר רכשה את זכויות היוצרים ביצירה (למשל יורשי המחבר).

המוציא לאור

המוציא לאור הינו אדם (או חברה) המתחייב להפיץ את היצירה שהעמיד לרשותו בעל הזכויות. בדרך כלל המוציאים לאור הינם חברות המתמחות בכך.

זכויות יוצרים

לפני שהמחבר חותם על חוזה הוצאה לאור, עליו להיות בעל זכויות היוצרים ביצירה.

סעיף 33(1) לחוק זכויות יוצרים קובע כי הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה הוא היוצר של היצירה (המחבר). עם זאת, בהתאם לסעיף 34 לחוק זכות יוצרים, אם המחבר יצר את היצירה לצורך עבודתו ובמהלכה, זכויות היוצרים ביצירה שייכים למעסיקו, אלא אם הוסכם אחרת.

זכות היוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה את הפעולות הבאות: העתקה (לגבי כל היצירות), העמדת היצירה לרשות הציבור (לגבי כל היצירות), עשיית יצירה נגזרת (לגבי יצירה ספרותית, יצירה אמנותית שאינה גופן, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית), ביצוע פומבי (לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט), פרסום (לגבי יצירה שלא פורסמה), שידור (לגבי כל היצירות) והשכרה (לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב). שלושת הפעולות הראשונות הינן רלוונטיות במיוחד לזכות היוצרים בספר.

בשותפות בין המוציא לאור לבין המחבר, המחבר מספק את היצירה ואת הזכויות הקשורות בה, והמוציא לאור מספק את הונו ואת מומחיותו בהוצאה לאור. המוציא לאור מתפקד גם כמתווך הזכויות- הוא מעניק רישיונות לצדדים שלישיים לביצוע תרגומים, מהדורות חדשות, גרסאות מצולמות ועוד. חוזה ההוצאה לאור מעצב את השותפות בין המחבר למוציא לאור, מונה את הזכויות שנשמרות בידי המחבר, הזכויות המועברות למוציא לאור, חלוקת ההכנסות בין הצדדים, מתן רישיונות, והתנאים שבהם יוכל המחבר לקבל בחזרה את הזכויות שהעביר.

זכויות העתקה והפצה של היצירה

זכות היוצרים כוללת את הזכות להעתיק את היצירה ולהעמידה לרשות הציבור. בהתאם לחוק זכות יוצרים, העתקה משמעותה עשיית עותק של היצירה בכל צורה מוחשית (סעיף 12) והעמדה לרשות הציבור משמעותה עשיית פעולה ביצירה כך שלאנשים מקרב הציבור תהיה גישה אליה (סעיף 13).

כאשר המחבר מעניק למוציא לאור את זכויות ההעתקה, הוא מעניק למוציא לאור את האפשרות לשכפל מספר רב של עותקים של היצירה בצורות שונות (ספר מוחשי, ספר אלקטרוני ועוד). כאשר המחבר מעניק למוציא לאור את הזכות להעמיד את היצירה לרשות הציבור, הוא מאפשר למוציא לאור למכור, לתרום, להשכיר או להפיץ את היצירה בכל צורה אחרת בטריטוריה שנקבעה בחוזה.

בחוזה ההוצאה לאור, כל אמצעי הפצה כרוך בהסדר תשלום. ביחסי השותפות בין המחבר לבין המוציא לאור, המחבר תורם את יצירתו וחלק מהזכויות הקשורות בה והמוציא לאור תורם את הונו ומומחיותו בהוצאה לאור של ספרים.

חלוקת תמלוגים הינה דרך מקובלת לחלק את הרווחים בין המחבר לבין המוציא לאור. מרבית העלויות של המוציא לאור הינן עלויות טרום פרסום הספר. לאחר שהמוציא לאור מחזיר את ההשקעה הראשונית שהשקיע, היצירה מתחילה לייצר הכנסה. ככל שהרווח של המוציא לאור גדול יותר, כך גם אחוז ההכנסות המשותף עם המחבר עולה. לפיכך, כאשר מדובר במהדורות מודפסות של הספר, מומלץ לקבוע בחוזה תמלוגים מדורגים (בדגש על חלוקה בין שלב החזר ההשקעה של המו"ל, לשלב שלאחר החזר ההשקעה).

עשיית יצירות נגזרות

זכות היוצרים כוללת גם את הזכות לעשות יצירות נגזרות המבוססת על היצירה המקורית. בהתאם לחוק זכות יוצרים, יצירה נגזרת הינה יצירה מקורית המבוססת באופן מהותי על יצירה אחרת, כגון תרגום או עיבוד (סעיף 16). אם המחבר יעניק למוציא לאור את הזכות לעשות יצירה נגזרת המבוססת על יצירתו, המוציא לאור יוכל לנהל משאים ומתנים למתן רישיונות לתרגום היצירה לשפות שונות או ליצירת סרט או סדרה המבוססים על היצירה.

המחבר בדרך כלל ירוויח מהענקת הזכות לעשות יצירות נגזרות המבוססות על יצירתו למוציא לאור. ראשית, הוא יקבל אחוז מסוים מההכנסות שיתקבלו ממתן הרישיון; ושנית, ככל שהיצירה הופכת להיות זמינה בשפות ובפורמטים מגוונים יותר, כך היא זוכה לחשיפה גדולה יותר.

עם זאת, לפני שהמחבר מעניק למוציא לאור את הזכות לעשות יצירה נגזרת המבוססת על היצירה, מומלץ לברר את רקורד הרישוי של המוציא לאור ואת תוכניותיו של המוציא לאור לשיווק הזכויות של המחבר עבור יצירתו.

זכויות המחבר

סעיף 37(א) קובע כי:

"זכות יוצרים ניתנת להעברה בחוזה או על פי דין, ורשאי בעל הזכות לתת לגביה רישיון ייחודי או רישיון שאינו ייחודי".

כלומר, בהיעדר העברה מפורשת של זכות היוצרים בכתב, זכויות היוצרים נשמרות אצל יוצר היצירה. למרות זאת, מומלץ כי המחבר יקפיד לכלול בחוזה סעיף שמירת זכויות למחבר וזאת כדי למנוע אי בהירות באשר להיקף הענקת הזכויות.

דגשים חשובים

ממה להיזהר

ישנם מספר סעיפים בחוזה הוצאה לאור סטנדרטי שצריכים להדליק נורה אדומה אצל המחבר:

1. סעיף הכולל את המילה "בלעדיות" – הענקת זכות בלעדית למוציא לאור להפצת היצירה עשויה למנוע מהמחבר להשתמש ביצירה לצרכיו או לתת רישיון לאחר לעשות שימוש ביצירה בפורמט שונה. ספציפית רצוי להגדיר את סוג הבלעדיות שניתן במסגרת ההסכם, למשל, למו"ל אחד ניתן רשות לעשות שימוש בלעדי בפורמט ספר בנייר ולמו"ל אחר תינתן האפשרות לעשות שימוש בלעדי בפורמט דיגיטאלי.

2. סעיף הקובע את העברת הזכויות למוציא לאור באופן סופי. העברת זכויות יוצרים למו"ל היא פעולה שאינה מקובלת בתחום והמשמעות שלה היא מכירת כלל הזכויות בספר.

3. סעיף המעניק למוציא לאור את כל הזכויות ביצירה. המדובר בהגדרה לא ברורה, אשר עשוי להשתמע ממנה העברת הזכויות למוציא לאור באופן סופי. לכן אנו ממליצים להגדיר בצורה ברורה מה הן הזכויות המועברות למו"ל (למשל: הזכות להפיץ את הספר בעותק קשיח; הזכות להפיץ את הספר בעותק דיגיטאלי; הזכות לתת רישיונות לשימוש בספר; הזכות לתסרט את הספר; הזכות ליצור מוצרים מסחריים נלווים על בסיס הדמויות שבספר ועוד…).

4. סעיף אשר הופך את המוציא לאור, כברירת מחדל, לבעלים של כל הזכויות שלא הוקצו לאדם אחר בחוזה.

מומלץ לכלול בחוזה

סעיפים שמומלץ לכלול בחוזה הוצאה לאור:

1. תנאי ההענקת הזכויות – יש לקבוע למשל את תקופת הענקת הזכויות, יש לקבוע למשל את המדיה הרלוונטית לזכויות.

2. המספר המינימלי והמספר המקסימלי של עותקים של היצירה.

3. שכר המחבר.

4. האופי הבלעדי או הלא בלעדי של הענקת הזכויות.

5. היקפה הטריטוריאלי של הענקת הזכויות.

6. מספר העותקים שיינתנו למחבר בחינם.

7. תנאי הפרסום וההפצה של העותקים של כל מהדורה.

8. מי אמור לנקוט ולממן הליכים כנגד צדדים שלשיים אשר מפרים זכויות יוצרים ביחס לספר? (בדרך כלל המו"ל).

9. מי אמור לממן הליכים כנגד תובע הטוען שהמחבר פגע בזכויותיו במסגרת הספר? (בדרך כלל המחבר).

10. מי אמור לממן עריכה לשונית לספר, גרפיקה וסידור להדפסה? (בדרך כלל המו"ל).

11. מה יהיה האופן בו יודפס הספר (משקל העמודים; כריכה קשה או רכה).

12. מי אמור לממן את הדפסת הספר? (בדרך כלל המו"ל)

13. חובות נוספות של המחבר לפי החוזה:

א. להעמיד לרשות המוציא לאור את היצירה.

ב. על המחבר להימנע מכל פעולה המפריעה לשימוש הרגיל ביצירה.

14. חובות נוספות של המוציא לאור לפי החוזה:

א. החובה לפרסם את היצירה.

ב. החובה לשלם שכר לבעל הזכויות ביצירה.

ג. החובה להחזיר את המקור של היצירה (למשל האיורים וכל מסמך אחר שהתקבל לפרסום).

ד. החובה להציע למחבר עותקים הזמינים במלאי אשר המוציא לאור מתכוון להשמיד .

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם