מעצב / מאייר היזהר: איור של עיצוב מוצר רשום יכול לעלות ביוקר! העתקת שרטוטים מהווה הפרה של עיצוב רשום

בהחלטה מעניינת של בית המשפט בדנמרק נקבע, כי איור של מיכל פסולת במדריך למשתמש של מוצר משלים, מהווה הפרת מדגם.
התובעת היא חברת סנג'ניק (Sangenic) המייצרת בין השאר, מיכלי פסולת מעוצבים לחיתולים. יחד עם מיכלים אלו מוכרת סנג'ניק מוצר משלים בדמות "מחסנית" של שקיות להחלפה המורכבת בתוך המיכל. סנג'ניק רשמה את עיצוב המיכל כמדגם רשום.
הנתבעת היא חברת לאמיקו (Lamico) המייצרת מחסניות תואמות למיכל המעוצב של סנג'ניק. מוצרי לאמיק מהווים למעשה חלקי חילוף למוצר של סנג'ניק.
סנג'ניק גילתה שעל גבי המוצר של לאמיקו, ישנן תויות הסבר שימוש שבהן ישנו איור של עיצוב המיכל הרשום כמדגם ותבעה את לאמיקו בגין הפרת המדגם בעצם יצירת שיעתוקים שלו ודרשה מבית המשפט לקבל צו מניעה זמני במטרה להפסיק את שיווק המוצר המשלים.
כאן חשוב לציין, כי כאשר מאושרת בקשה לרישום עיצוב כמדגם ומוענקת תעודת הרישום, הרי שהיא ניתנת ביחס לשרטוטים שהוגשו במסגרת הבקשה בדיוק או לחיקוי בולט שלהם.
לאמיקו טענה להגנתה כי ההעתקה חוקית משום שנעשתה בתום לב ומשום שהיא מקדמת תחרות בשוק. בנוסף, הנתבעת טענה כי הוראות האיחוד האירופי הנוגעות למדגם רשום לא חלות על השרטוטים.
בית המשפט פסק כי כל שיעתוק של העיצוב הרשום כמדגם מהווה הפרה שלו והעניק לסנג'ניק צו מניעה זמני כנגד לאמיקו. יש לציין שלאמיקו הגישה ערעור על החלטה זו והוא עדיין תלוי ועומד.
השאלה האם העתקת שרטוטים מהווה הפרה של עיצוב רשום היא שאלה מעניינת וישנן דעות לכאן ולכאן.
להכרעה בשאלה זו השלכות הן על ציבור מעצבי המוצר והמעצבים הגרפיים והן על חברות המייצרות חלקי חילוף ומוצרים תואמים למוצרי צריכה אחרים.
מעצבים תעשייתיים, מעצבי מוצר ומחלקות העיצוב בחברות למדים מגישת בית המשפט על חשיבות רישום העיצוב ברשות הפטנטים כמדגם רשום ועל היקף ההגנה הניתן לרישום מדגם.
המעצבים הגרפיים והמאיירים למדים מהם גבולות ההעתקה של איור (וזאת מבלי להיכנס להיבטים של דיני זכויות היוצרים בהעתק שכזו).
חברות המייצרות או משווקות חלקי חילוף ומוצרים תואמים למוצרי צריכה אחרים מבינות שיש להיערך בהתאם לפני שימוש בתיאורי ואיורי מוצר שלגביו הם מייצרים חלקי חילוף.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם