MONSTER נ' Frito-Lay – ביטול סיווג בסימן מסחר בשל היעדר שימוש T-758/20 Monster Energy Co. v European Union Intellectual Property Office (10.11.2021)

הליך שנדון בבית המשפט הכללי של האיחוד האירופאי (THE GENERAL COURT (Sixth Chamber)).

בפני השופטים Anna Marcoulli, Sten Frimodt Nielsen וRimvydas Norkus-, הרשם Emmanuel Coulon ובפני הנשיא Stéphane Gervasoni.

ביום 10.11.21 ניתן פסק הדין בתיק.

הצדדים: המבקשת: Monster Energy; המשיבים: European Union Intellectual Property Office (EUIPO) ו- .Frito-Lay Trading Company GmbH

העובדות: חברת Monster Energy, הגישה בקשות לרישום סימני מסחר "MONSTER" ו "MONSTER ENERGY" כסימני מסחר אירופאי ברשות הקניין הרוחני של האיחוד האירופי (EUIPO) ביחס משקאות אנרגיה ומשקאות אנרגיה בטעם קפה. שני הסימנים נרשמו באפריל 2011.
במהלך השנים השתמשה החברה בסימנים במוצר "x-presso monster", בעבור משקאות בטעם קפה (המכילים 1.3% תמצית קפה)
באפריל 2017, חברת Frito-Lay הגישה בקשות לביטול הסימנים בטענה שלא נעשה בהם שימוש אמיתי בתוך תקופה של חמש שנים עבור הסחורות המתייחסות ל"קפה".
הן מחלקת הביטולים והן ועדת הערר של ה-EUIPO, החליטו לבטל את סימני המסחר השנויים במחלוקת. הן קבעו כי המבקשת לא הצליחה להוכיח "שימוש אמיתי" בקשר לסחורות אלה בתקופת הזמן של חמש שנים ביחס לקפה וכי השימוש במסגרת משקה בטעם קפה אינו נחשב כקפה.

חברת Monster Energy הגישה ערעור אל בית המשפט הכללי של האיחוד האירופאי ומכאן הליך זה.

תוצאות ההליך: הסימנים בוטלו עבור הסחורות המתייחסות ל"משקאות על בסיס קפה". נקבע כי לא הוכח "שימוש אמיתי" בקשר לסחורות אלה.

נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:

שימוש אמיתי במוצר ביותר מסוג אחד

המבקשת טענה כי ועדת הערר לא התחשבה בעיקרון לפיו ניתן לסווג מוצר כ"מוצר מוגמר שהוא אובייקט מורכב רב-תכליתי", ולפיכך לעשות בו שימוש אמיתי, בכל הסוגים התואמים את התפקידים או המטרות המיועדות שלו. המבקשת טענה שצרכן אחד עשוי לקנות את הסחורות משום שהוא מעוניין לרכוש "משקאות על בסיס קפה" בסוג 30, וצרכן אחר עשוי לקנות את הסחורות משהו שהוא מעוניין לרכוש "משקאות אנרגיה" בסוג 32.

הכלל הוא סיווג של מוצר מוגמר בסוג אחד לפי תפקידו או מטרתו, בעוד ש"אובייקט מורכב רב- תכליתי", באופן חריג לכלל הנ"ל, מסוגל להיות מסווג במספר סוגים בגלל תפקידיו או מטרותיו השונים. סיווג כפול של אותו מוצר אינו אפשרי בדרך כלל.

ראשית, המבקשת טענה שצרכנים מסוימים רוכשים את מוצרי ה- "x-presso monster" לא כמשקה אנרגיה מעורר בטעם קפה, אלא כמשקה על בסיס קפה בסוג 30. טענה זו מבוססת על מספר אינדיקציות המופיעות על האריזה של מוצרי ה-"x-presso monster", אשר לפי המבקשת מסוגלות להוכיח שהצרכנים מזהים את המוצרים כ"משקאות על בסיס קפה" בסוג 30.

בית המשפט קבע כי סביר יותר להניח שההפניות המופיעות על גבי האריזות של המשקאות למונח "x-presso", שמשמעותו "אספרסו", או למונח "קפה", יתפרשו על ידי הצרכים כמתייחסים לחומר הטעם המשמש במשקאות האנרגיה הללו, ולא כאינדיקציה לכך שהם משקאות המורכבים מקפה.

כמו כן, באשר למונח "קפה", יש לציין כי מונח זה מקושר ישירות למונח "אנרגיה" על גבי האריזה של מוצרי ה-"x-presso monster", מה שמחזק את הרעיון שמוצרים אלה הם משקאות אנרגיה בטעם קפה, ולא משקאות על בסיס קפה.

שנית, בניגוד לטענת המבקשת, התיאור באנגלית של המוצר "espresso coffee drink with milk" (משקה קפה אספרסו עם חלב), לא ממש מופיע במקום בולט על האריזה של מוצרי ה-"x-presso monster". מידע זה ממוקם בחלק האחורי של הפחיות באותיות קטנות, אף על פי שהאותיות כתובות בגופן בולט (bold), מעל רשימת המרכיבים. מיד לאחר המידע, ואפילו לפני תחילת רשימת המרכיבים, מופיעה פיסת המידע הבאה: "with taurine, L-carnitine, ginseng and B vitamins". פיסות המידע הללו בחלקה האחורי של האריזה מעידות על כך שמוצרי ה-"x-presso monster" תואמים למשקאות אנרגיה, או במקרה זה משקאות אנרגיה בטעם קפה המכילים חלב, ולא למשקאות על בסיס קפה.

לבסוף, ההפניה לקפה ברשימת המרכיבים אשר מופיעה על אריזת מוצרי ה-"x-presso monster", מחזקת את העובדה שמרכיב זה, כלומר "coffee extract (1.3%)", כשלעצמו, הוא רק אחד מיני רבים.

בית המשפט קבע שהמבקשת לא יכולה לטעון שמוצרי ה-"x-presso monster" הינם "אובייקטים מורכבים רב-תכליתיים". אובייקט מורכב רב-תכליתי מורכב ממספר מרכיבים וממלא יותר מתפקיד אחד. אובייקטים מורכבים רב-תכליתיים הינם מוצרים שנמכרים כמכלול, אך לכל אחד מהמרכבים שלהם יש ערך שוק עצמאי ומובחן שניתן לשיווק ללא הרכיב הספציפי האחר שנמכר איתו. לעומת זאת, המשקאות בפחיות של המבקשת מהווים מוצר הומוגני בלתי נפרד הממלא תפקיד עיקרי אחד, והוא בעצם היותו משקה אנרגיה שמתובל בקפה.

לפיכך, וכפי שנקבע על ידי ועדת הערר של ה-EUIPO, למשקאות על בסיס קפה ולמשקאות אנרגיה יש אופי שונה והם אינם ממלאים את אותו התפקיד. הצרכנים מודעים לשוני הזה.

המבקשת לא הוכיחה שהמוצרים הנדונים נכללים גם בסוג 30 וגם בסוג 32 על פי החריג המוזכר לעיל. לפיכך, דין טענה זו להידחות.

משקל ומשמעות יתר למאפיינים של משקאות האנרגיה

המבקשת טוענת שגם אם מוצרי ה-"x-presso monster" לא יכולים להיכלל ביותר מסוג אחד, ועדת הערר נתנה משקל ומשמעות יתר למאפיינים המתקשרים למשקאות אנרגיה בסוג 32, ולא לקחה מספיק בחשבון את המאפיינים המצביעים על כך שמוצרים אלה הינם משקאות על בסיס קפה שנכללים בסוג 30.

בית המשפט קבע כי לעומת מה שנטען על ידי המבקשת, מן ההחלטות עולה כי ועדת הערר ערכה הערכה גלובלית האם השימוש בסימנים הנדונים בקשר לסחורות הנוגעות בדבר היה אמיתי, הערכה אשר לקחה בחשבון את כל הגורמים הרלוונטיים למקרה הספציפי.

לאחר ששקלה, על פי הראיות שהוצגו על ידי המבקשת, את האופי של מוצרי ה-"x-presso monster", כלומר האם הינם משקאות אנרגיה בסוג 32 או משקאות על בסיס קפה בסוג 30, ועדת הערר קבעה כי התפקיד או המטרה האמיתיים של המוצרים הינם לשמש כ"משקאות אנרגיה" בטעם קפה בתוספת חלב.

על מנת לבסס קביעה זו, ועדת הערר ציינה כדין שמוצרי ה-"x-presso monster" מכילים את אותם מרכיבים כמו אלה המשמשים בדרך כלל במשקאות אנרגיה וכי מרכיבים אלה אינם מצויים בדרך כלל במשקאות על בסיס קפה מסורתיים.

כמו כן, ועדת הערר ציינה שמוצרים אלה כללו אזהרה האופיינית למשקאות אנרגיה, אשר לרוב, כמו בענייננו, יש בהם "כמות גבוהה של קפאין". אזהרה כזו אינה נדרשת, מבחינה רגולטורית, למשקאות על בסיס קפה.

לפיכך, נדחית הטענה לפיה ועדת הערר לא נתנה מספיק משקל ומשמעות לראיות עליהם הסתמכה המבקשת כדי להוכיח שהתפקיד או המטרה של מוצרי ה-"x-presso monster" הם לשמש כמשקאות על בסיס קפה, ולא כמשקאות אנרגיה בטעם קפה.

השיקולים הנוגעים לתהליך הייצור

המבקשת טענה כי ועדת הערר שגתה כאשר התלוננה שהמבקשת לא ציינה בבירור האם המוצרים נרקחו או יוצרו בטכניקה אחרת. לטענת המבקשת, בכך הביאה ועדת הערר בחשבון שיקולים הנוגעים לתהליך הייצור בהערכת תפקודם או מטרתם של המוצרים הנוגעים בדבר.

בית המשפט קבע כי לא ניתן למתוח ביקורת על ועדת הערר על כך שהתייחסה להבדל בין מוצרים שנרקחו, כמו משקאות על בסיס קפה, לבין אלו שלא, כמו משקאות אנרגיה שבהם מרכיבים שונים, כאחד הגורמים שעלולים להילקח בחשבון על ידי הצרכן בהערכת התפקיד או המטרה האמיתיים של המשקאות.

לפיכך, יש לדחות טענה זו.

לסיכום, נפסק כי המבקשת לא הצליחה להוכיח "שימוש אמיתי" בקשר לסחורות אלה בתקופת הזמן של חמש שנים ועל כן בסיווגים הרלוונטיים יש למחוק את סימן המסחר.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם