ניסוח בקשת פטנט זמנית (Provisional Patent Application) מדריך לניסוח בקשת פטנט זמני להגשה בארה"ב

Art: Copilot
Art: Copilot

בקשת פטנט זמנית (Provisional Patent Application) היא כלי יעיל עבור ממציאים המעוניינים לתבוע תאריך בכורה להמצאתם תוך שמירה על גמישות בתהליך פיתוח הפטנט. מאמר זה מספק סקירה מקיפה של ניסוח בקשת פטנט זמנית, תוך התמקדות בדרישות הפורמליות, במבנה המומלץ ובטיפים יעילים להגשת בקשה מוצלחת.

מבוא

הגנה על המצאות: ניסוח בקשת פטנט זמנית בארצות הברית

פטנטים מהווים כלי משפטי חיוני להגנה על זכויות קניין רוחני של המצאות. תהליך רישום פטנט עשוי להיות מורכב וארוך, ולעתים קרובות כרוך בעלויות גבוהות. עבור ממציאים רבים, ניסוח בקשת פטנט זמנית (Provisional Patent Application) מציע פתרון יעיל ופרקטי.

בקשה ארעית לפטנט או בקשת פטנט זמנית (Provisional Patent Application) היא הליך שהחל דרכו לראשונה במשרדי רשם הפטנטים בארצות-הברית החל ביום 8.6.1995. כיום הליך זה ניתן לביצוע אך ורק במשרדי רשם הפטנטים בארצות-הברית.

מטרת הליך זה היא מתן פתרון זול ומהיר לאלו אשר מוגבלים בטווחי זמנים ומבחינה תקציבית. על כן, מסלול זה מומלץ כאשר למבקש אין את פרק הזמן הדרוש לניסוח בקשת פטנט מלאה ועליו לפרסם את האמצאה במועד קרוב ביותר או כאשר למבקש אין את היכולת הכלכלית המיידית למימון עלויות רישום פטנט במדינות היעד המבוקשות, או לחלופין, כאשר נמצא הוא בשלב שבו ייתכנו שינויים קלים ולא מהותיים ברעיון עצמו, אך המבקש עדיין מעוניין להחיל על הרעיון הגנה ולאבטחו משפטית.

בקשת הפטנט הזמנית המוגשת כלל לא נבחנת ולא מפורסמת על ידי הרשם האמריקני או על גורם אחר, אלא מעמידה לרשות המבקש תאריך הגשה ומספר סידורי. אם בתום שנה ממועד הגשת הבקשה הזמנית, יבחר המבקש לרשום את הפטנט כבקשה רגילה ומלאה יעמוד לרשותו ולרשות הפטנט תאריך הבכורה (רטרואקטיבי) מן היום שבו הוגשה הבקשה הזמנית.

מאידך גיסא אם יבחר המבקש לא להגיש את בקשת הפטנט המלאה בתום 12 החודשים, תימחק הבקשה כלא הייתה ממאגרי רשם הפטנטים האמריקני. הסיכון במצב זה, הוא שבתקופת 12 החודשים הללו, אם גילה המבקש את פרטי הבקשה או הרעיון לצד שלישי, גילוי זה עלול להיחשב כפרסום קודם ולהפוך את האמצאה לנחלת הכלל (אם לא מוגשת מכוח הבקשה הזמנית בקשה מלאה). על כן, מומלץ להחתים כל צד שלישי שנחשף לבקשה הזמנית על הסכם סודיות.

יתרונות הגשת בקשת פטנט זמנית בארצות הברית

הגשת בקשת פטנט זמנית בארצות הברית מציעה מספר יתרונות משמעותיים עבור ממציאים:

קביעת תאריך בכורה: תאריך הגשת בקשת הפטנט הזמנית משמש כ"תאריך בכורה" רשמי להמצאה. תאריך זה משמעותי ביותר לצורך קביעת זכויות הקניין הרוחני ומתן עדיפות במקרה של סכסוכים עם ממציאים אחרים.

גמישות בתהליך פיתוח: בקשת פטנט זמנית אינה דורשת תיאור מפורט של ההמצאה או תביעות מוגדרות. הדבר מאפשר לממציאים להמשיך בפיתוח ההמצאה תוך גמישות רבה יותר, תוך היכולת לבצע שינויים ותיקונים ככל הנדרש.

עלות נמוכה יחסית: אגרות ההגשה עבור בקשת פטנט זמנית בארצות הברית נמוכות משמעותית מאשר עבור בקשת פטנט מלאה.

הגנה זמנית: בקשת פטנט זמנית מעניקה לממציאים הגנה זמנית על המצאתם למשך 12 חודשים. תקופה זו מאפשרת להם להמשיך בפיתוח ההמצאה ולגייס משאבים לפני הגשת בקשת פטנט מלאה.

מאמר זה נועד לספק סקירה מקיפה של ניסוח בקשת פטנט זמנית בארצות הברית. לאורך המאמר, נדון בדרישות הפורמליות להגשת בקשה, במבנה המומלץ, ובטיפים יעילים להגשת בקשה מוצלחת.

דרישות פורמליות להגשת בקשת פטנט זמנית בארצות הברית

הגשת בקשת פטנט זמנית בארצות הברית כרוכה במילוי מספר דרישות פורמליות. להלן פירוט הדרישות העיקריות:

1. פרטי המבקש:

שם מלא: יש לציין את שם הממציא או הממציאים במלואו.

כתובת: יש לציין את כתובת המגורים או העסק של המבקש.

פרטי התקשרות: יש לציין מספר טלפון וכתובת דוא"ל עבור המבקש.

2. כותרת ההמצאה:

כותרת ההמצאה צריכה להיות תיאור קצר וברור של ההמצאה.

הכותרת צריכה להיות תמציתית ומדויקת, תוך שימוש במונחים טכניים רלוונטיים.

מומלץ שהכותרת לא תעלה על 50 תווים.

3. תיאור ההמצאה:

תיאור ההמצאה צריך להיות סקירה כללית של ההמצאה, תוך התמקדות במונחים טכניים רלוונטיים. התיאור צריך להיות ברור, תמציתי וקל להבנה. מומלץ לכלול בתיאור את הרקע הטכנולוגי של ההמצאה, את הבעיה שהיא פותרת, את הפתרון המוצע ואת היתרונות של ההמצאה.

להלן מספר טיפים לניסוח תיאור המצאה מוצלח:

התחילו בהקדמה: פתחו את תיאור ההמצאה בהקדמה קצרה המגדירה את ההמצאה ואת מטרתה. הסבירו בקצרה את הבעיה שההמצאה פותרת ואת הצורך בה. ציינו את היתרונות העיקריים של ההמצאה.

התמקדו במונחים טכניים רלוונטיים: השתמשו במונחים טכניים נכונים ומוגדרים בבירור לאורך כל תיאור ההמצאה. הימנעו משימוש בשפה משפטית מורכבת או ממושגים טכניים לא ברורים. ודאו שהמונחים הטכניים המשמשים עקביים לאורך כל הבקשה.

הסבירו את אופן הפעולה של ההמצאה: תיארו בצורה ברורה כיצד ההמצאה פועלת ומהם הרכיבים העיקריים שלה. השתמשו בשרטוטים ואיורים, במידת הצורך, להמחשת אופן הפעולה. הסבירו כיצד כל רכיב תורם לפעולת ההמצאה.

הדגישו את היבטיה הייחודיים של ההמצאה: ציינו את ההבדלים העיקריים בין ההמצאה שלכם לבין פתרונות קיימים. הסבירו כיצד ההמצאה שלכם מציעה יתרון משמעותי או פותרת בעיה בצורה יעילה יותר. התמקדו בחידושים הטכנולוגיים ובהיבטים הייחודיים של ההמצאה.

השתמשו בשפה ברורה ותמציתית: הקפידו לנסח את תיאור ההמצאה בשפה ברורה, תמציתית וקלה להבנה. השתמשו במשפטים קצרים וקלים לקריאה. הימנעו משימוש בשפה מורכבת או מיותרת.

ערכו תיקונים וקריאה חוזרת: לאחר סיום כתיבת תיאור ההמצאה, הקפידו לקרוא אותו שוב בעיון. ודאו שהתיאור ברור, תמציתי ומדויק. ערכו תיקונים במידת הצורך. בקשו מאדם אחר לקרוא את תיאור ההמצאה ולוודא שהוא מובן לו.

4. שרטוטים (אופציונלי):

ניתן לכלול שרטוטים או איורים להמחשת ההמצאה. שרטוטים צריכים להיות ברורים, מדויקים ומתאימים לתיאור ההמצאה. מומלץ למספור את השרטוטים ולהתייחס אליהם בתיאור ההמצאה.

להלן מספר טיפים ליצירת שרטוטים יעילים:

1. השתמשו בתוכנה מתאימה: מומלץ להשתמש בתוכנת עיצוב גרפי מקצועית ליצירת שרטוטים איכותיים. תוכנות אלו מאפשרות לכם ליצור שרטוטים מדויקים וברורים תוך שימוש בכלי ציור מגוונים. ודאו שהתוכנה שתבחרו תואמת את פורמטי הקבצים המקובלים על ידי המשרד האמריקני לרישום פטנטים (USPTO).

2. הקפידו על דיוק ובהירות: השרטוטים צריכים להיות מדויקים וברורים ככל האפשר. השתמשו בקווים ברורים, צורות מוגדרות וצבעים אחידים. הקפידו שהשרטוטים יהיו קלים לקריאה ולהבנה.

3. התאימו את השרטוטים לתיאור: ודאו שהשרטוטים מתאימים לתיאור הטקסטואלי של ההמצאה. התייחסו לכל רכיב ופונקציה המופיעים בתיאור בשרטוטים המתאימים.השתמשו במספרים או אותיות כדי לזהות רכיבים שונים בשרטוט.

4. ציינו את שם ההמצאה ומספר הבקשה: ציינו את שם ההמצאה ומספר הבקשה בכל אחד מהשרטוטים. מידע זה יסייע לזהות את השרטוטים ולשייך אותם לבקשת הפטנט המתאימה.

5. השתמשו בכותרות ובהסברים: ניתן להוסיף כותרות והסברים קצרים לשרטוטים כדי להבהיר את פונקציותיהם. הסברים אלו צריכים להיות תמציתיים וקלים לקריאה. הימנעו מהוספת מידע מיותר או מפורט מדי בשרטוטים עצמם.

6. ודאו שהשרטוטים קלים להדפסה: הקפידו שהשרטוטים יהיו קלים להדפסה על נייר בגודל סטנדרטי. ודאו שהגופן והטקסט ברורים וקריאים גם לאחר הדפסה. ייתכן שתצטרכו להתאים את גודל השרטוטים או להשתמש בטכניקות הדפסה מיוחדות.

5. תביעות (אופציונלי):

ניתן לכלול תביעות המגדירות את היקף ההגנה המבוקשת עבור ההמצאה. תביעות צריכות להיות מנוסחות בצורה ברורה, תמציתית ומדויקת. למידע נוסף על ניסוח תביעות בפטנט ראו מאמר זה.

אנו ממליצים לכלול בבקשה הזמנית לפחות את הגדרת תביעה 1 – יש לפרט את לב האמצאה וזאת על ידי פירוט היסודות הבסיסיים של התביעה הבלתי תלויה שבפטנט.

להבדיל מבקשת פטנט רגילה, בקשת הפטנט הזמנית יכולה להיות מוגשת ללא פרק ה"תביעות" (Claims). למגיש הבקשה עומדים 12 חודשים מיום הגשתה להחליפה בבקשת פטנט מלאה הכוללת את פרק ה"תביעות". בקשת הפטנט המלאה אשר תוגש בתום 12 החודשים מיום הגשת הבקשה הזמני, אמורה להיות נאמנה לפירוט הבקשה בבקשת הפטנט הזמנית ועל פיה ותכלול פירוט רב יותר של הבקשה וכן גם את פרק ה"תביעות" – אשר מגדיר את היקף המונופול של הפטנט.

6. הגשה:

במסגרת ההגשה יש להגיש הצהרה חתומה על ידי המבקש המאשרת את נכונות הפרטים בבקשה. ההצהרה צריכה לכלול תאריך.

יש לשלם אגרת הגשה עבור בקשת פטנט זמנית – בהתאם לסכומי האגרות המפורסמים על ידי ה USPTO.

הגשת בקשה אלקטרונית: המשרד האמריקני לרישום פטנטים (USPTO) מאפשר הגשת בקשות פטנט זמנית באופן אלקטרוני דרך מערכת Electronic Patent Application System (E-PAS). הגשת בקשה אלקטרונית מומלצת, שכן היא מקלה על התהליך ומאפשרת מעקב אחר סטטוס הבקשה.

טיפים להגשת בקשת פטנט זמנית מוצלחת בארצות הברית

הגשת בקשת פטנט זמנית בארצות הברית יכולה להיות תהליך יעיל להבטחת זכויות קניין רוחני להמצאה.

להלן מספר טיפים יעילים להגשת בקשה מוצלחת:

1. הגדירו את ההמצאה בבירור: לפני תחילת ניסוח הבקשה, הקפידו להגדיר את ההמצאה בצורה ברורה ומדויקת. ודאו שאתם מבינים את ההיבטים הטכניים של ההמצאה ואת הבעיה שהיא פותרת. זיהו את היתרונות הייחודיים של ההמצאה ואת מה שמבדיל אותה מפתרונות קיימים.

2. השתמשו בשפה ברורה ותמציתית: הקפידו לנסח את הבקשה בשפה ברורה, תמציתית וקלה להבנה. השתמשו במונחים טכניים נכונים ומוגדרים בבירור. הימנעו משימוש בשפה משפטית מורכבת או ממושגים טכניים לא ברורים.

3. התמקדו במהות ההמצאה: תיאור ההמצאה צריך להתמקד במונחים טכניים רלוונטיים תוך הדגשת היבטיה הייחודיים. הסבירו כיצד ההמצאה פותרת בעיה קיימת או מציעה יתרון משמעותי על פני פתרונות אחרים. ציינו את ההבדלים העיקריים בין ההמצאה שלכם לבין פתרונות קיימים.

4. השתמשו בשרטוטים ואיורים: שרטוטים ואיורים יכולים לסייע בהמחשת ההמצאה בצורה ברורה ויעילה. השתמשו בשרטוטים איכותיים וברורים הממחישים את ההמצאה מזוויות שונות. ודאו שהשרטוטים מתאימים לתיאור הטקסטואלי של ההמצאה.

5. הקפידו על לוח הזמנים: יש להגיש את בקשת הפטנט הזמנית עד 12 חודשים ממועד פרסום העצמי של האמצאה. אל תחכו עד לרגע האחרון להגיש את הבקשה, שכן ייתכן שתצטרכו זמן נוסף לעריכתה, לתיקונה או להגשתה.

6. השתמשו בפורמטים סטנדרטיים: מומלץ להשתמש בפורמטים סטנדרטיים להגשת בקשות פטנטים, כגון פורמט Word או PDF. ודאו שהבקשה ערוכה בצורה מסודרת וקלה לקריאה. הקפידו על עקביות בפורמט ובשימוש במונחים.

7. בדקו את הדרישות המקומיות: ודאו שאתם עומדים בכל הדרישות הפורמליות להגשת בקשה זמנית בארצות הברית. ייתכן שיהיו דרישות ספציפיות הקשורות לתחום הטכנולוגי של ההמצאה. מומלץ לבדוק את אתר האינטרנט של המשרד האמריקני לרישום פטנטים (USPTO) לקבלת מידע נוסף.

סיכום

הגשת בקשת פטנט זמנית בארצות הברית יכולה להיות צעד יעיל להבטחת זכויות קניין רוחני להמצאה. עם זאת, חשוב לנסח את הבקשה בצורה נכונה תוך עמידה בדרישות הפורמליות של המשרד האמריקני לרישום פטנטים (USPTO).

במאמר זה סקרנו את הדרישות העיקריות להגשת בקשה זמנית, תוך התמקדות במבנה מומלץ, טיפים יעילים לניסוח בקשה מוצלחת והנחיות ליצירת שרטוטים איכותיים.

המלצה אחרונה: מומלץ להתייעץ עם עורך פטנטים מוסמך לפני ניסוח בקשת פטנט זמנית. עורך פטנטים יוכל לסייע לכם בהבנת הדרישות הפורמליות, בניסוח בקשה מקצועית ובהגדרת אסטרטגיית הגנה על הקניין הרוחני שלכם.

 

(להרחבה נוספת ראו בספר: י' דרורי, "דיני פטנטים", הוצאת פרלשטיין גינוסר, עמ' 360 עד 363 (2023)).

שאלות חשובות בנושא רישום פטנט:

לרישום פטנטים או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

דרורי סתיו ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים:

טל:03-6005572

פקס:03-6005531

דוא"ל:office@dwo.co.il

למידע נוסף על רישום פטנטים במשרדנו ראו את המאמר בקישור זה.

 

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

רישום פטנט באירופה מדריך מקיף לתהליך, עלויות, יתרונות וסיכונים - כיצד להגן על ההמצאות שלך באירופה ולהפיק את המרב מתהליך רישום הפטנט

ההגנה על המצאות באמצעות פטנטים היא חלק חיוני מתהליך החדשנות והפיתוח הטכנולוגי ברחבי העולם. באירופה, רישום פטנט מעניק לממציאים זכויות משפטיות המאפשרות להם להגן על

>>>

רישום פטנט בארה"ב מדריך מקיף לתהליך, עלויות, יתרונות וסיכונים - כיצד להגן על ההמצאות שלך בארצות הברית ולהפיק את המרב מתהליך רישום הפטנט

רישום פטנט מהווה אבן יסוד בהגנה על זכויות קניין רוחני והענקת יתרון תחרותי לממציאים ולחברות. בארצות הברית, מערכת הפטנטים מבוססת על עקרונות המגנים על המצאות

>>>