סימן מסחר בעל אופי מבחין מולד התנגדות לרישום סימן מסחר 232527 - "CLICK SWITCH REFRESH"

המתנגדת חברת Philip Morris הגישה התנגדות לרישום סימן המסחר "CLICK SWITCH REFRESH" שהוגש על ידי חברת BRITISH AMERICAN TOBACCO. ההתנגדות נדונה בפני רשם סימני המסחר אסא קלינג. ביום 25.8.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: עיקר טענות ההתנגדות שהועלו כנגד רישומו של הסימן המבוקש הינן כי הסימן המבוקש משולל אופי מבחין כאמור בהוראות בסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר ובאופן ספציפי לגבי מוצרים בסוג 34. בנוסף טענה המתנגדת, כי הסימן הינו סימן מתאר ולכן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(10) לפקודה ואף אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיפים 16(א)(2) ו-(3) בהסתמך על רישום בחוץ-לארץ. הסימן אף פסול לרישום, לשיטת המתנגדת, בשל היותו סיסמא וכן בשל הוראות סעיף 11(5) לפקודה שכן רישומו ימנע שימוש בשלוש המלים שבסימן ביחד או בנפרד ויקנה למבקשת בלעדיות בניגוד לתקנת הציבור. בכך, לטענת המתנגדת, עלולה להיווצר גם תחרות בלתי הוגנת בניגוד לאמור בסעיף 12 לפקודה.
תוצאות ההליך: ההתנגדות נדחית, הסימן המבוקש יירשם מאחר והוא בעל אופי מבחין מולד.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

סיסמא כסימן מסחר 

לגבי סימנים מסוג זה נקבע בע"ר 21488-05-11 Eveready Battery Company Inc. נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר (פורסם בנבו), כי סיסמא המוגשת כבקשה לרישום סימן תיבחן באותו אופן בו נבחן כל סימן אחר. אין בצירוף מלים לכשעצמו, בין אם הוא יוצר סיסמא ובין אם לאו, כדי לפסול את הסימן מרישום.
נפסק כי על סימן להיבחן כמכלול על כל רכיביו (רע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשיות בע"מ (פורסם בנבו, 12.1.2010). מכאן שיש לבחון האם לשילוב שלושת המילים בסימן המבוקש ישנו אופי מבחין כדרישת סעיף 8(א) לפקודה, או האם יש בו בשילוב כדי ליפול בגדר תתי הסעיפים של סעיף 11 לפקודה ובהם הוראות סעיף 11(10) לפקודה אליהם מתייחסת המתנגדת בטענה שהמדובר בסימן מתאר או משבח.

סימן מרמז

בסעיף 11(10) לפקודה נקבע כך:
"(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;"
סימן יבחן ביחס לטובין אותם הוא מיועד לסמן. ייתכן שסימן מסוים ייחשב למתאר כלפי טובין מסוימים אך דמיוני ביחס לטובין אחרים. בענייננו, בחינת הסימן תיעשה בהתאם לפרטת הטובין הכלולה בסוג 34.
נפסק כי הסימן מרמז לאופן השימוש במוצר לשם רענון טעם הסיגריה. יחד עם זאת, אין היותו של סימן מרמז די כדי לפסול את כשירותו לרישום.
סימן "מרמז" יכלול רמז הנוגע לטובין המסומנים אולם אינו מתאר את אופי הטובין או מהותם במישרין. כן, ייצור סימן מרמז זיקה מחשבתית מסוימת בינו לבין הטובין המסומנים, אך הקשר בניהם יצריך מחשבה קצרה מטעם הצרכן על מנת לקשר בין השניים.
כאשר מדובר בהוראות פעולה הנוגעות ישירות לטובין נראה כי על פניו יהיה מדובר בתיאור פונקציונאלי של השימוש במוצר אשר לא יהיה כשיר לרישום כסימן בעל אופי מבחין.
הסימן המבוקש אינו בהכרח מפקיע את דרך תיאור הפעולה של המוצר, הפקעה העומדת ביסוד מניעת רישומם של סימנים העושים כן.
יתרה מזאת, כפי שעומדת על כך המבקשת, אין הסימן המבוקש עומד בכללי התחביר באנגלית ויכול להיחשב צירוף שרירותי וסתום של מלים.
בהיותו מרמז, צירוף המלים בסימן עשוי אכן לקשר בין הסימן לבין תכונות המוצר או אופי השימוש בו, אולם במקרה זה נדרש אותו רגע קט של מחשבה על מנת לקשר בין הסימן ובין הטובין. ישנה ייחודיות מסוימת בבחירת המילים בסימן, כפי שנעשתה על ידי המבקשת, ובחירתן אינה מובנת מאליה. יצוין כי לצירוף המילים אין משמעות שכיחה בשפה העברית, דבר שתורם לייחודיות הסימן בעיני הצרכן הישראלי.
לאור האמור עולה כי אין הסימן מתאר את הטובין או נוגע במישרין למהותם כדרישות סעיף 11(10) לפקודה וכי לסימן המבוקש אופי מבחין אינהרנטי המאפשר את רישומו.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>