סימן מסחר על צליל T-668/19 Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KGv European Union Intellectual Property Office (7.7.2021)

https://freesvg.org/sound-wave-headphones
https://freesvg.org/sound-wave-headphones

הליך שנדון בבית המשפט הכללי של האיחוד האירופי (the General Court (Fifth Chamber)) בפני סגן הנשיא Savvas Papasavvas, השופט Dean Spielmann, השופטת Octavia Spineanu-Matei, השופט Ulf Öberg, והשופט Rimvydas Norkus. ביום 7.7.21 ניתן פסק הדין בתיק.

הצדדים: המבקשת: ;Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH המשיבה: European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

עובדות: חברת Ardagh Metal Beverage Holdings  הגישה בקשה לרישום סימן מסחר על הצליל “tin plop” לרשות הקניין הרוחני של האיחוד האירופי (EUIPO). הסימן הוגש כקובץ שמע המזכיר את הצליל שנשמע כאשר פותחים משקאות, ואחריו יש שקט שנמשך כשנייה וצליל של פנינים מצלצלות אשר נמשך כתשע שניות. הרישום התבקש לגבי משקאות ומיכלי מתכת שונים לאחסון או הובלה.

ה-EUIPO דחה את הבקשה וקבע שהסימן חסר אופי מבחין.

תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה. נקבע כי הסימן “tin plop” הינו חסר אופי מבחין.

נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:

אופי מבחין של סימן מסחר על צליל

הקריטריונים להערכת האופי המבחין של סימן מסחר על צליל אינם שונים מאלו החלים על קטגוריות אחרות של סימני מסחר וסימן על צליל חייב להיות בעל תהודה מסוימת המאפשרת לצרכן היעד לתפוס אותו כסימן מסחר ולא כאלמנט פונקציונלי או כאינדיקטור ללא מאפיינים פנימיים.

לכן, הצרכן של הסחורות או השירותים הנדונים חייב להיות מסוגל לקשר את הסימן על הצליל עם המקור המסחרי שלו, על ידי תפיסה פשוטה של הסימן על צליל, מבלי שהוא ישולב עם אלמנטים אחרים כגון, בין השאר, אלמנטים מילוליים או פיגורטיביים, או אפילו סימן אחר.

באשר לסימן “tin plop”, בית המשפט מצא שני מאפיינים של הסימן- שקט שנמשך כשנייה ולאחר מכן צליל של פנינים מצלצלות אשר נמשך כתשע שניות. עם זאת, על-פי בית המשפט, הבדל דק שכזה מהצלילים הקלאסיים אשר נשמעים ממשקאות כאשר פותחים אותם אינו מספיק על-מנת להוכיח את התהודה הנדרשת בעניין זה. לפיכך, הסימן על הצליל לא היווה אינדיקציה למקור המסחרי שלו.

סימן על צליל אינו מקביל לסימן תלת-ממדי המייצג סחורה או אריזה

נפסק כי התפיסה של הצרכן הממוצע אינה בהכרח זהה במקרה של סימן מסחר תלת-ממדי ובמקרה של סימן מסחר מילולי, סימן מסחר עיצובי וסימן מסחר על צליל, אשר עשויים לכלול סימן שאינו תלוי במראה החיצוני או בצורת הסחורה המיועדת לסימן.

לכן, באופן עקרוני, לא ניתן להחיל את הפסיקה לגבי סימן מסחר תלת-ממדי על סימן מסחר על צליל.

הצליל נשמע רק כאשר פותחים את המוצר

ה-EUIPO קבע כי הצליל נשמע רק כאשר פותחים את המוצר הנדון, כלומר רק לאחר שהוא נרכש, ולכן הוא לא יכול לשמש כמדריך עבור הציבור הרלוונטי בהחלטתו האם לרכוש את המוצר.

בית המשפט הכללי קבע כי רוב המוצרים הינם שקטים ומייצרים צלילים רק כאשר פותחים אותם. עצם העובדה כי המוצר משמיע צליל רק כאשר פותחים אותו אינה אומרת שהשימוש בצלילים לציון מקורו המסחרי של מוצר ספציפי בשוק יהיה יוצא דופן.

בית המשפט הסביר כי הטעות של ה-EUIPO בעניין זה אינה מובילה לביטולה של ההחלטה שבמחלוקת משום שלא היתה לה השפעה מכרעת על החלק האופרטיבי של ההחלטה.

 

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם