שף ליין – רישום סימן מתאר בעל אופי מבחין נרכש החלטת רשות הפטנטים בעניין א.מ. שף ליין בע"מ, בקשה לרישום סימן מסחר 315406 (פורסם בנבו, 16.2.2022)

הליך חד צדדי שהוגש על ידי חברת א.מ. שף ליין בע"מ ונדון ברשות הפטנטים, בפני סגנית רשם הפטנטים ז'קלין ברכה. ביום 16.2.22 ניתנה ההחלטה בתיק.

העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "שף ליין" שהוגש על ידי המבקשת, לגבי סחורות מסוג 11 (התקנים למטבח) ולגבי שירותים מסוג 35 (שיווק מוצרי מטבח). בהודעת הליקויים שהוציאה מחלקת סימני המסחר נכתב כי הסימן אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיפים 8(א) ו-11(10) לפקודת סימני מסחר משום שהוא נעדר אופי מבחין אינהרנטי ונוגע במישרין למהות הסחורות אותן הוא נועד לסמן.

בתשובתה להודעת המחלקה, המבקשת טענה כי למילה "ליין" בסימן המבוקש יש משמעויות נוספות וכי הסימן המבוקש בכללותו אינו תיאורי והוא לכל היותר מרמז. לפיכך, הסימן הינו בעל אופי מבחין אינהרנטי מולד, ובכל מקרה כתוצאה משימוש רב בו במשך הזמן, הסימן הפך למזוהה עמה. על מנת להוכיח את אופיו המבחין הנרכש של הסימן הגישה המבקשת תצהיר של מנכ"ל החברה. לתצהיר צורפו דוגמאות לשימוש בסימן המבוקש מאתר האינטרנט שלה, מעמוד היוטיוב, מדף הפייסבוק, כתבות שונות ועוד. בנוסף צורפו תצהירים של לקוחות של המבקשת בדבר היכרות עם הסימן.

מחלקת סימני המסחר לא קיבלה את הסימן הרישום. הבוחנת סברה כי המונח "chef line" הינו מקובל במסחר והביאה לכך דוגמאות מחיפוש שערכה. כמו כן, היא ציינה כי די בכך שלמילה "line" ישנה משמעות מתארת אחת כדי לקבוע כי רכיב זה הינו מתאר. באשר לדוגמאות שהציגה המבקשת לשימוש בסימן, טענה הבוחנת כי הן אינם מעידות על אופיו המבחין הנרכש משום שהסימן אינו מוצג בהן בצורתו המילולית אלא בצורתו המעצבת.

המבקשת לא הסכימה עם החלטת הבוחנת. המבקשת טענה כי קביעתה של הבוחנת לפיה הצירוף "chef line" (באותיות לטיניות) הינו מקובל במסחר אין משמעה כי גם הסימן "שף ליין", כפי שנתבקש לרישום באותיות עברית, הינו מתאר. באשר לדוגמאות לשימוש בסימן על ידי אחרים, המבקשת טענה כי הן אינן מוכיחות שהמונח "chef line" הינו מקובל במסחר משום שמדובר בשימוש אשינו בישראל.

תוצאות ההליך: הסימן התקבל לרישום בשל היותו בעל אופי מבחין נרכש.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין אינהרנטי

סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר קובע כי תנאי מהותי לרישום סימן מסחר הוא היותו בעל אופי מבחין אינהרנטי.

סעיף 11(10) לפקודת סימני המבחר מוסיף וקובע כי מילים הנוהגות במסחר לתיאור המוצר או השירות אינן כשירות לרישום, אלא אם רכשו אופי מבחין כתוצאה משימוש.

מקובל להעריך את אופיו המבחין של הסימן בהתאם למיקומו על "ציר התיאוריות" הנמתח בין השמות הגנריים בצדו האחד ועד לשמות הדמיוניים בצדו השני.

בהתאם לסעיף 11(10) לפקודה, בקבוצת הסימנים התיאוריים נכללים גם סימנים המתארים תכונות או רכיבים של המוצרים או השירותים עבורם מיועד לשמש הסימן. סימנים אלה לא יזכו להגנה משכיוון שלא ראוי שבעל עסק ישתלט על מילה השגורה בשפה.

שמות תיאוריים כוללים אף את התכונות הכלליות של הסחורה ואת ציון ייעודה (זליגסון "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", בעמ' 38, תשל"ג – 1973).

סגנית הרשמת קבעה כי יישום מבחנים אלה על עניין זה מוביל למסקנה כי הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין אינהרנטי.

סימן בעברית הכולל תעתיק למילה באנגלית

הסימן המבוקש מורכב מצירוף של שני רכיבים: "שף" ו- "ליין". המילה "שף" הינה מילה מילונית שפירושה "טבח מקצועי" והמילה "ליין" הינה תעתיק למילה "line" בשפה האנגלית שפירושה "קו" ובהקשרים מסוימים "קו מוצרים". משמעות הצירוף הינו סדרת מוצרים המיועדים לטבחים מקצועיים או לשפים. על פי פרטת הסחורות והשירותים, הסימן נועד לשמש למוצרים למטבחים מוסדיים, מסעדות, בתי קפה, גלידריות ופיצריות ולמכירה וייבוא מוצרים אלה.

המבקשת טענה כי הסימן המבוקש הינו מרמז משום שלא מתקיימת זיקה מחשבתית מידית בין המילה "שף" שבסימן לבין המטבח שבו משמשים המוצרים האמורים.

סגנית הרשם קבעה כי הסימן המבוקש הינו סימן מתאר ולא סימן מרמז כטענת המבקשת. הסימן משמש לציוד מטבחים מוסדיים, שהם מקום עבודתו של השף, המפעיל את הציוד האמור. הזיקה בין השף לבין המטבח הינו מידית, משום שזה מקום עבודתו. צרכן סביר אינו נדרש למחשבה כדי לקשר בין המילה "שף" למטבח או לציוד ומכונות המיועדים לשימוש השף. בכך הסימן מבטא את ייעוד המוצרים ותכליתם.

המבקשת טענה גם שהקשר בין הסימן לבין תחום הטובין והשירותים אינו מידי משום שכאשר הצרכן רואה את הסימן הוא לא יודע באיזה מוצר או שירות מדובר.

סגנית הרשם הסבירה כי מידת אופיו המבחין של סימן מסחר נבחנת ביחס לסחורה או לשירות שלגביו מתבקש הרישום ולא "בחלל ריק". לפיכך, לא נותנים לצרכן לנחש באיזה מוצר או שירות מדובר אלא מציגים בפניו את המוצר או השירות, כפי שהם מפורטים ברשימת הסחורות והשירותים.

באשר לרכיב "ליין", סגנית הרשם קבעה כי לא יכולה להיות מחלוקת כי מדובר בתעתיק של המילה "line". המבקשת טענה כי למילה האנגלית "line" יש מספר תרגומים אפשריים כגון קו, שורה, גבול, תחום, קו-פעולה, חבל, תור, מערך, קמט, שושלת, שיטה, תכנית, מקצוע, הליך ופרוצדורה.

סגנית הרשם הסבירה כי משמעות הסימן נבחנת בהקשר של התחום הרלוונטי בידי הצרכנים הסבירים באותו תחום וקבעה כי ספק רב שצרכן בתחום הציוד למטבח יסבור עי המילה "ליין" בצירוף "שף ליין" מתייחסת לשושלת, קמט, הליך או פרוצדורה.

בנוסף, ציינה סגנית הרשם כי המלה "ליין" בתעתיק העברי, במשמעותה כ"קו מוצרים" נמצאת בשימוש בפי דוברי העברית. כך למשל, חיפוש במנוע החיפוש "גוגל" מעלה את ההגדרה הבאה שנכתב בידי מילוןOxford Languages  : "לַיְן, ליין שֵׁם עֶצֶם – זָכָר סִדְרַת מוּצָרִים מִסּוּג מְסֻיָּם: הַחֶבְרָה הוֹדִיעָה עַל לַיְן חָדָשׁ שֶׁל נַעֲלֵי סְפּוֹרְט."

כמו כן, סגנית הרשם קבעה כי גם בצורתה האנגלית המילה "line" מוכרת לציבור הישראלי משום שמדובר במילה יומיומית בשפה השגורה בפי חלק גדול של הציבור הישראל.

סימן מסחר נבחן בכללותו

סגנית הרשם הסכימה עם טענת המבקשת כי סימן מסחר נבחן בכללותו, מבלי לפרקו לרכיבים. עם זאת, סגנית הרשם קבע כי לא די בצירוף שתי מילים מילוניות ומתארות כדי להקנות לצירוף אופי מבחין או משמעות נוספת.

סגנית הרשם הסכימה עם מחלקת סימני המסחר כי צירוף המילים "שף ליין" לא משנה את משמעותן הרגילה של המילים "שף" ו-"ליין" לחוד וכי צירוף זה אינו יוצר משמעות חדשה החורגת מהמשמעות המילונית של המילים.

המבקשת טענה כי הזיקה בין הסימן המבוקש לבין השירותים ביחס אליהם התבקש הרישום אינה ישירה. טענה זו התבססה על פסק הדין בעניין קארגלאס, שם נקבע כי אין חשיבות מכרעת להבחנה בין שמות תיאוריים ומרמזים (ע"א 6316/03 אילן זגגות רכב בע"מ נ' ברוך ובניו זגגות רכב בע"מ, סב(2) 749 (פורסם בנבו, 1.8.2007)). לפיכך, סגנית הרשם קבעה כי אין בפסק הדין כדי להועיל למבקשת.

באשר לטענת המבקשת כי הצגת משמעות תיאורית לגבי חלק מן הטובין שנתבקשו לרישום אינה שוללת את אופיו המבחין של הסימן ביחס לכלל הסחורות והשירותים שנתבקשו, סגנית רשם קבעה שהמבקשת לא הצביעה על טובין או שירותים מסוימים, אשר ביחס אליהם הסימן אינו מתאר.

סגנית הרשם הסבירה כי ככל שרשימת הסחורות והשירותים כוללת הגדרה רחבה שבמסגרתה נופלים שירותים שביחס אליהם הסימן מתאר או גנרי, די בכך כדי למנוע את רישומו ביחס להגדרה הרחבה כולה. לפיכך, סגנית הרשם לא קיבלה את טענת המבקשת.

פרסומים זרים בבחינת סימן

המבקשת טענה כי אין להסתמך על פרסומים שאינם ישראליים כדי להסיק שהסימן מקובל במסחר בישראל. ראשית, סגנית הרשם קבעה כי המילים "שף ליין" הינן תעתיק של המילים "chef line" באנגלית. שנית, סגנית הרשם קבעה כי הפרסומים שציטטה הבוחנת זמינים גם לציבור בישראל והם תומכים בטענת הבוחנת לפיה המונח "שף ליין" או "chef line" הינו מונח שגור ומקובל במסחר. כמו כן, סגנית הרשם קבעה כי מדובר בצירוף שהינו מובן לציבור בישראל במשמעותו המתארת. לפיכך, סגנית הרשם לא קיבלה את טענת המבקשת.

הסימן המבוקש בעל אופי מבחין נרכש

סעיף 8(ב) לפקודה קובע כי סימן תיאורי יהיה כשיר לרישום אם הוא רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש בו ביחס לשירותים או לטובין לגביהם הוא התבקש לרישום.

אופיו המבחין הנרכש של סימן ייבחן בשים לב למשך השימוש בסימן, האופן ומידת הפרסום לה זכה והאמצעים שהושקעו על ידי בעל הסימן ביצירת קשר מחשבתי בין הסימן לתודעת הציבור. כמן כן, יש לבחון האם בעקבות הסימן הציבור מקשר את הטובין או השירותים נושאי הסימן עם בעליו.

על מנת להוכיח אופי מבחין המבקשת נדרשה להראות כי נעשה שימוש בסימן המילולי המבוקש כסימן מסחר, וכי סימן זה הוא שרכש משמעות שנייה.

על פי התצהיר שהגישה, המבקשת עושה שימוש בסימן המבוקש ומשתמשת בשם "שף ליין" כמיתוגה למעלה מעשור, בתחילת דרכה כעוסק מורשה, לאחר מכן כחברה משפחתית בשם "אקטיב שף ליין" והחל משנת 2018 תחת שמה א.מ. שף ליין בע"מ.

על פי הראיות שהגישה, המבקשת עושה שימוש בסימן המבוקש בצורתו המילולית לצד השימוש בצורתו המעוצבת באתר הבית שלה , כגון בסרגלים בעמוד ובמלל המופיע בגוף העמוד. בנוסף, נעשה שימוש בסימן המבוקש לצד הסימן המעוצב בדף הפייסבוק של המבקשת.

בנוסף, המבקשת הגישה נתונים על נתח השוק הנרחב בו אוחזת המבקשת ומחזורי המכירות המשמעותיים שלה.

בתצהיר ובאתר הבית של המבקשת נמנו לקוחותיה המרכזיים של המבקשת, ביניהם מסעדות שונות, בתי מלון, פיצריות וגלידריות רבות. סגנית הרשם קבעה כי יש בכך כדי להעיד על מידת ההיכרות של הסימן בקרב קהל הלקוחות בשוק הרלוונטי.

כמו כן, סגנית הרשם קבעה כי ניתן להתרשם מהתצהירים שהוגשו על ידי לקוחותיה של המבקשת כי הסימן המבוקש מזוהה על ידי לקוחות אלה עם המבקשת.

סגנית הרשם קבעה כי הסימן המבוקש מהווה רכיב דומיננטי בסימן המעוצב של המבקשת שנמצא גם הוא בשימוש נרחב.

לפיכך, ניתן להסיק כי סביר ששימוש נרחב בסימן המעוצב יחדיר לתודעת הצרכן גם את הצרוף המילולי בסימן המבוקש.

סגנית הרשם קבעה כי בשים לב לשימוש הנרחב והממושך של המבקשת בסימן המבוקש, הוכחה מידה של אופי מבחין המאפשרת את קיבול הסימן.

להחלטה המלאה…

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

פטנטים מסוג Utility Model בסין

בשנים האחרונות, התעצמותה המטאורית של סין למעצמה כלכלית עולמית הונעה על ידי התקדמות טכנולוגית מרשימה במגוון תעשיות. לצד צמיחה מהירה זו, חלה עלייה משמעותית במספר

>>>