סימן מתאר שלא רכש אופי מבחין לא ירשם בקשה לרישום סימן מסחר 233243 "24/7"

בקשה לרישום סימן מסחר "24/7" שהוגשה על ידי חברת ע.ד. תובל (2007) בע"מ לגבי שירותים שירותי סוכנות נסיעות בסוגים 39, 41 ו-43. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני סגנית רשם הפטנטים הפוסקת ג'קלין ברכה. ביום 29.4.2013  ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: הבקשה סורבה לרישום על ידי מחלקת סימני המסחר. במכתביה למבקשת נימקו הבוחנות את החלטתן בכך שהסימן מהווה קיצור מקובל במסחר לשירותים הזמינים לציבור כל הזמן.
תוצאות ההליך: הבקשה לרישום הסימן נדחתה.
נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת ההליך:

אופי מבחין

תנאי הכרחי לרישום סימן מסחר הינו כי הוא בעל אופי מבחין. תנאי זה המעוגן בפקודת סימני המסחר נגזר מייעודו של הסימן לציין את מקור הטובין והשירותים ולהבחין ביניהם לבין טובין ושירותים שמקורם אחר.
טענת המבקשת הינה כי אופיו המבחין של הסימן נגזר מכך שבתחום עיסוקה אין זה מקובל לספק שירותים באופן רציף. ואולם עצם העובדה שהמבקשת מספקת שירות חדש או בלתי מקובל, אין משמעותו כי תיאורו הישיר של אותו שירות חדש הינו בעל אופי מבחין. מהבהרות נציג המבקשת בדיון עולה כי הסימן מתאר במדויק ובמישרין את אופיו של השירות. משכך פסול הסימן לרישום בהתאם לסעיף 11(10) לפקודה, הקובע כדלקמן:
"סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מלים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;"
משמודה המבקשת כי הסימן נוגע במישרין למהותם של השירותים שבכוונתה לספק, ומשלא רכש הסימן אופי מבחין כתוצאה משימוש, שכן לא נעשה בו שימוש עד כה, מתקיימת העילה לאי כשירותו של הסימן.
הסימן המבוקש הינו מאותם סימנים המשמשים את העוסקים בתחומי שירותים שונים. בנסיבות אלה אף אם אינו נמצא בשימוש בתחום התיירות, ראוי כי יישאר פתוח למסחר וגם מסיבה זו דין הבקשה לרישומו להידחות.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>