סימן גנרי אינו כשיר לרישום בקשה לרישום סימן מסחר 244245 "BOOKING.COM"

בקשה לרישום סימן מסחר אשר הוגשה על ידי חברת Booking.com B.V.. ההליך נדון ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 9.3.2016 ניתנה החלטה בתיק.
העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר BOOKING.COM בסוגים 39 ו-43 בגין שירותי הובלה ואחסנה והספקת מזון ומשקה. הבקשה סורבה לרישום לאחר שמחלקת סימני המסחר סברה כי הסימן הינו חסר אופי מבחין ביחס לשירותים בגינם נתבקש רישומו ואשר נוגע במישרין לאותם שירותים. המבקשת טענה כי המדובר בסימן תיאורי שרכש אופי מבחין ועל כן כשיר לרישום.
המבקשת ביקשה להסיג על ההחלטה בפני הרשם ומכאן הליך זה.
תוצאות ההליך: הסימן המבוקש לרישום אינו כשיר לרישום ועל כן הבקשה נדחית.
נקודת מרכזיות שנדונו בהליך:

סימן גנרי או תיאורי

סימן מסחר גנרי אינו יכול לרכוש אופי מבחין. על כן ההכרעה הנדרשת בענייננו הינה האם הסימן הינו גנרי או תיאורי.
בע"א 5792/99‏ תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה"‏, פ"ד נה(3) 933, הגדיר כב' השופט חשין בעמ' 943 את השמות הגנריים כך:
"הבה נאמר עתה מילים אחדות על טעמי קלסיפיקציה זו שנארגה בהלכה. הקטגוריה האחת מכילה שמות גנריים, קרא הסוג, או הזן, שאליו משתייך הנכס, או השירות, שבו מדובר. לדוגמאות שונות ראו C. Wadlow The Law of Passing-Off  [49], at pp. 386-389. שם גנרי אינו זכאי להגנה בעוולה של גניבת עין. טעם הדבר: אין אדם זכאי להשתלט על שם גנרי, שכן זכותם של כל העוסקים במקצוע לתאר מוצריהם בשמם הגנרי. עורך-דין לא יוכל להשתלט על "עריכת-דין" ומוכר מנועים לא יקנה מונופולין ב"מנועי דיזל". לשמות גנריים בשמותיהם של עיתונים ראו CES Pub. Corp. v. St. Regis Publications, Inc. (1975) [26], at p. 13."
נפסק כי בענייננו מדובר במלה אחת בלבד, "Booking", אשר לה משמעות המצביעה במישרין על השירות הניתן. המבקשת לא טענה כי מעבר להזמנת חדרים ניתן לבצע באתר פעולות נוספות. השירות הניתן באתר הינו אך ורק הזמנת חדרים והדבר עולה גם מן הראיות שהוגשו, לרבות המכתבים של בתי המלון השונים בישראל שמאשרים כי הם עובדים עם האתר.
נפסק כי לא ניתן לקבל את טענת המבקשת כי כאשר הסימן מורכב משם הפעולה ולא משם עצם יש בכך כדי להצביע כי אינו גנרי. ראשית, מן הפסיקה האמריקאית עולה כי אין הכרח כי הסימן יורכב משם עצם גנרי. הסימן יכול שהיא גם פועל או שם פעולה ועדיין  להיחשב גנרי (ראה פסק הדין בעניין advertise.com). שנית, כאשר עסקינן בשירותים, נראה כי דווקא הפעולה מתארת טוב יותר את השירות מאשר שם העצם.
על כן נפסק כי הסימן המבוקש לרישום הוא גנרי ועל כן אינו כשיר לרישום.

המשקל של סימנים דומים שנרשמו בחו"ל

סגנית הרשם התייחסה בקצרה לדוגמאות שהגישה המבקשת לרישומים של "סימני .com" ברחבי העולם וזאת מבלי לדון בשאלה מהו המשקל שיש לייחס לרישומים אלה בישראל במסגרת החלטה של ערכאה זו, בשים לב לכך שלא הוצג מלוא תיק הבחינה, הראיות שהוגשו במסגרת זו, שיקולי הבוחן ובהתעלם מן השוני בין הדינים ומן האפשרות כי בוחן יטעה.
נפסק כי:
  • – הסימן homecompare.com נרשם בגין שירותי ביטוח. אין מדובר בשירותי השוואת בתים ואף לא בשירותי תיווך. מכאן שלא ניתן לומר שסימן זה הוא גנרי, אלא לכל היותר מתאר ביחס לשירותים.
  • – הסימן work.com נרשם בסוג 9 בגין משחקי מחשב ומכשור מדעי וכן בסוג 45 בגין מתן רשיונות במערכות ותוכנות מחשב, הן בישראל והן בבריטניה. אין כל קשר בין המלה work (עבודה) לבין סוג השירותים והמוצרים ואין בה כדי לתאר את אותו סוג.
  • – גם הסימן weather.com נרשם בסוג 9 בגין מכשירים מטרולוגיים בארצות הברית ולא נרשם בגין שירותי חיזוי מזג האויר. אותו סימן נרשם באיחוד האירופי בגין מוצרים שונים, כגון ביגוד, הנעלה, מוצרי עור ומוצרי דפוס, אך לא בגין שירותי חיזוי מזג האויר המסופקים באתר.
  • – הסימן register.com נרשם בארצות הברית בגין שירותי דואר אלקטרוני, שירותי ניהול כתובות ברשתות ועוד. סימן זה נרשם כסימן מעוצב (בצבעי ירוק) ולא נרשם ככל הנראה כסימן מילולי.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם