סימן המהווה צירוף של שתי מלים מתארות בקשה לרישום סימן מסחר 260443 "BIO-SPA"

חברת סי אוף ספא מעבדות בע"מ הגישה בקשה לרישום סימן מסחר. ההליך נדון ברשות סימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 20.1.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר BIO-SPA בסוגים 3 ו-35. מחלקת סימני המסחר סירבה לקבלה לרישום, בשל היות הסימן חסר אופי מבחין ביחס לסחורות ולשירותים לגביהם נתבקש רישומו, ונוהג במסחר בתחום הקוסמטיקה.
במענה לליקויים הללו הגישה המבקשת טיעונים לפיהם אין הסימן מתאר אלא מרמז ולפיכך בעל אופי מבחין אינהרנטי. עוד טענה המבקשת כי הסימן אף רכש אופי מבחין כתוצאה משימוש בו ועל כן כשיר לרישום גם לפי החלופה הקבועה בסעיף 8(ב) לפקודת סימני המסחר.
הסימן סורב לרישום בבחינה חוזרת, והמבקשת ביקשה להשמיע טענותיה בפניי בהתאם לתקנה 26 לתקנות סימני המסחר, 1940.
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה, סגנית הרשם הורתה על רישום הסימן המבוקש. פרטת השירותים תתוקן.
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

אופי מבחין אינהרנטי

על מנת להכריע בהיות הסימן בעל אופי מבחין אינהרנטי יש לבחון את הסימן בכללותו, בשים לב לרכיבים הדומיננטיים שבו. מידת התיאוריות של הסימן נבחנת ביחס לסחורות ולשירותים לגביהם נתבקש רישומו.
הסימן המבוקש מורכב משתי מלים אשר משקלן ומידת הדומיננטיות שלהן בסימן הינה זהה. בעניין סימן המהווה צירוף של שתי מלים מתארות אומר המלומד א. ח. זלגיסון בספרו "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", בעמ' 38 כך:
"אין בכוחו של סימן "מורכב" כזה להפסיד במרוצת הזמן ועקב שימושו במסחר את המשמעות הרגילה של המלים מהן הוא מורכב, אלא הקומבינציה צריכה לגלות מלכתחילה כל כך הרבה מן הדמיון, שהאלמנט התאורי אינו גלוי כלל וכלל".
המבקשת סברה כי לא ניתן לומר כי כל מלה בנפרד הינה מתארת ועל כן צירופן אף הוא מתאר. לטענתה, המלה SPA אינה מתארת מוצרי קוסמטיקה אלא מקום בו מתבצעים טיפולי פנים וגוף ונעשה בו, בדרך כלל, שימוש במוצרים אלה.
נפסק כי במרוצת השנים וכתוצאה משימוש במלה זו על ידי חברות קוסמטיקה הפכה המלה לנפוצה ביחס למוצרים אלה. בנסיבות אלה הקישור שעושה הצרכן בין המלה SPA לבין מוצרי קוסמטיקה הינו קישור מידי, שאינו דורש מחשבה כלשהי.
אשר למלה BIO טענה המבקשת כי ברגיל נעשה בה שימוש בהקשר למוצרי מזון, במיוחד יוגורטים.
נפסק כי הצדק עם המבקשת – לא נעשה שימוש תדיר בה לתיאור מוצרי קוסמטיקה. עם זאת, מדובר במלה מקובלת לתיאור מוצרים מן הטבע, שלא עברו הנדסה גנטית, הדברה וכיו"ב.
סגנית הרשם פסקה כי היא אינה סבורה שהצירוף המבוקש הינו כה דמיוני עד כי האלמנט התיאורי שבו נעלם כליל. מאידך, מן החיפושים שהוגשו עולה כי אין מדובר בצירוף מקובל במסחר.

אופי מבחין נרכש

נפסק כי מכיוון שהסימן נמצא בגבול שבין התיאורי למרמז, לא נדרשות ראיות כבדות משקל לצורך רישומו ואלה שהובאו מספקות בהחלט.
נפסק כי הסימן נמצא בשימוש המבקשת משנת 2011 ברציפות. על נתוני המכירות שהוצגו נתבקש חסיון ועל כן לא פורטו בהחלטה. צוין כי מדובר בהיקף נרחב ביותר, במיוחד בהתחשב בעובדה שאין מדובר במוצרים יקרים במיוחד.
בנוסף נפסק כי על אופיו המבחין של הסימן מעיד גם הזיהוי החד-ערכי שנעשה בין הסימן לבין המבקשת על פי תוצאות החיפוש במרשתת. נעשה חיפוש גם בתמונות באמצעות מנוע החיפוש google וגם מהן עלה כי מרביתם המכריע של התמונות הינן של מוצרי המבקשת.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

פטנטים מסוג Utility Model בסין

בשנים האחרונות, התעצמותה המטאורית של סין למעצמה כלכלית עולמית הונעה על ידי התקדמות טכנולוגית מרשימה במגוון תעשיות. לצד צמיחה מהירה זו, חלה עלייה משמעותית במספר

>>>