עילות סירוב לרישום סימן מסחר

סעיף 11 לפקודת סימני המסחר, תשל"ב-1972, מונה מספר עילות שמכוחן ניתן לסרב לרישומו של סימן המבוקש. יש לציין, כי רשם סימני המסחר מופקד על טוהר מרשם סימני המסחר ובאחריותו למנוע את רישומם של סימנים אשר אינם כשרים לרישום עקב היותם נעדרי אופי מבחין ו/או העקב היותם נופלים לאחת מעילות הסירוב המפורטות להלן.

סימנים הפוגעים באינטרסים ציבוריים

במסגרת הקטגוריה הראשונה של עילות הסירוב נמצאים סימנים אשר פוגעים באינטרסים ציבוריים שונים. כך, סימנים הקשורים לנשיא המדינה, דגלי מדינות, סמליהן ו/או לגופים ממלכתיים ו/או לסמלים של מוסדות ממלכתיים אינם כשרים לרישום. בהקשר זה, ניתן לומר שסימן הרוכב ושואב מהילת הרשמיות והממלכתיות של גופים ומדינות שונות לצורך משיכת צרכנים, אינו כשר לרישום. המצב דומה גם לגבי סימנים אשר פוגעים בתקנת הציבור

סימנים שעלולים ליצור הטעייה

במסגרת הקטגוריה השנייה מצויים סימנים שונים שעלולים ליצור הטעייה מול סימנים רשומים אחרים או מול סימנים ידועים היטב אשר רשומים ואף כאלו שאינם רשומים.

סימנים תיאוריים

במסגרת הקטגוריה השלישית מצויים סימנים תיאוריים שונים המכילים מילים אותיות או מספרים הנוהגים לסימונם של סוגי המוצרים עצמם. לקטגוריה זו, נכנסים גם סימנים בעלי משמעות גיאוגרפית או סימנים המפנים לשם משפחה מסוים. אולם, ניתן להתגבר על עילות אלו באמצעות הוכחת אופי מבחין נרכש.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם