סוד מסחרי הוא, זכות קניין רוחני, שאינה רשומה. בניגוד לפטנט, אשר בעליו מתחייב לגלות ולפרט לחברה את מהות הרעיון שלו בתמורה למתן זכות מונופוליסטית לניצול ההמצאה, כל מהותו של סוד מסחרי הינה כי הוא נשמר בסוד ואינו נרשם במרשם פומבי.

מטרת ההגנה על סוד מסחרי היא מניעת ניצול לרעה של סודות מסחריים אשר ההנה להם קבועה בחוק עוולות מסחריות והיא בבסיסה האפשרות למנוע שימוש בלתי חוקי ולא צודק במידע עסקי וסודי של האדם.

על מנת שסוד יזכה בהגנת סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות, הדן ב"גזל סוד מסחרי", על בעליו של הסוד להראות ראשית כי הסוד מעניק לבעליו יתרון מסחרי (היינו כי מושא הסוד אינו נחלת הרבים ואינו ידוע למתחריו של בעל הסוד) ושנית כי ננקטו אמצעים סבירים לשמור על סודיותו (היינו כי נעשו מאמצים כלשהם מצד בעל הסוד לשמור על סודיותו).

החתמת עובדים ו/או משקיעים ו/או שותפים על הסכם שמירת סודיות, כמו גם הצבת שלטים באזור בו עובדים עובדים החשופים למהות הסוד המסחרי, עשויים להיחשב כאמצעים סבירים לשמירת הסודיות.

הדוגמה הטובה ביותר לסוד מסחרי, המקנה יתרון משמעותי לבעליו על פני המתחרים ואשר נשמר בקנאות (ומן הסתם אינו רשום כפטנט) הינה הנוסחה הסודית של המשקה "קוקה קולה" אשר נשמר בסוד כבר עשרות שנים. לו היו ממציאי המתכון או הפורמולה של המשקה המפורסם מגישים בקשה לפטנט באותה שנה (בהנחה שדוגמה זו הייתה המתאימה לרישום על פי חוק הפטנטים), בקשתם הייתה מתפרסמת עד שנת 1890 והייתה מועברת ל נחלת הכלל עד שנת 1906 (בהנחה שניתן פטנט). קרי, המשמעות היא שאם החברה הייתה בוחרת בדרך הפטנט, עכשיו היינו שותים משקאות שונים מיצרנים שונים, שלכולם יש את אותו הטעם בדיוק. עם זאת, מה שהפכה לאחת ההחלטות המשמעותיות והחכמות ביותר מבחינה מסחרית עבור חברת קוקה קולה, היה שהיא בחרה לשמור את המתכון בסוד ואף הצליחה לעשות זאת עד עצם יום זה.

סעיף 5 לחוק עוולות מסחריות קובע כי סוד מסחרי הוא "מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו"

המרכיב העיקרי בהגדרה הוא שהמידע העסקי נשמר "סוד". זאת אומרת שהוא טרם פורסם או שטרם היה נגיש לקהל הרחב.

מידע ייחשב כ"פורסם "אם הוא ניתן לגילוי, באמצעים חוקיים ובקלות יחסית. מידע ייחשב לסודי אם נדרשים מאמצים מהותיים לגילויו. לדוגמה, פענוח סוד בדרך של "הנדסת לאחור" נחשב לגיטימי רק אם ניתן לעשות זאת ללא מאמץ מיוחד.

אלמנט נוסף בהגדרה זו הוא שהסוד מקנה לבעליו יתרון מסחרי על פני מתחריו, כלומר הוא נכס בעל ערך כלכלי לבעליו.

תנאי נוסף, להגנה על סוד מסחרי הוא שבעליו נקט אמצעים סבירים לשמירת סודיותו. המחזיק במידע החסוי יוגן על פי החוק רק במקרים בהם שמר באופן סביר את המידע העסקי החסוי. אמצעים כאלה יכולים להיות הוספת סיסמא למחשבים ולמכשירים דיגיטליים בהם המידע מאוחסן, חתימה על הסכמי סודיות עם צדדים שלישיים לפני מתן להם גישה למידע או חשיפתם אליו, הצבת שלטים בנוגע למצב הסודי של מידע באזורי עבודה וכיוצ"ב.

לסיכום, החוק מגדיר "סוד מסחרי" בהגדרה כללית שנועד לכלול את סוגי מידע מוגנים שהחוק מבקש להגן עליהם. דוגמאות אופייניות לסודות מסחריים הם: מתכונים, נוסחאות, תהליכי ייצור ורשימות לקוחות.

לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין:

טל': 03-6005572

פקס': 03-6005531

דוא"ל: office@dwo.co.il

למידע נוסף על דיני סודות מסחריים במשרדנו ראו את המאמר בקישור זה.

 

 

 

שאלה לגבי המאמר?
Have a question about the article?