בית המשפט המחוזי מרכז, השופט ד"ר שאול מנהיים (ת"א 10648-09-09) –  29.7.2010

תחום: עשיית עושר בגין העתקת מהדק בטון המוגן במדגם

נושאים: עשיית עושר ולא במשפט, הגנה מכח דיני עשיית עושר על מוצר המוגן במדגם, היקף ההגנה על קניין רוחני מכוח דיני עשיית עושר

עובדות:

נטען כי התובעת מייצרת מייבאת ושווקת שני סוגים של מהדקים לחיבור יציקות בטון, הנתבעים משווקים מוצר הדומה דמיון רב למוצר התובעת.

נפסק:

התביעה נדחתה:  נפסק כי התובעת לא הוכיחה את היסודות הדרושים להקמת עוולת עשיית עושר ולא במשפט. התובעת חויבה בשכר טירחה של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ.

נקודות מרכזיות

תנאי בסיס להוכחת עילת עשיית עושר ולא במשפט

בית המשפט קבע כי על מנת להקים יסודות ראשוניים של עילה זו, ראשית יש לבחון שני תנאים מצטברים:

1. האם התובעת פיתחה בעצמה את המוצר והשקיעה משאבים בפיתוחו.

2. האם המוצר המשווק על ידי הנתבעים הוא בגדר חיקוי של מוצר התובעת.

נפסק כי במידה ותנאי אחד לא מתקיים, עילת עשיית עושר זו לא מתקיימת.

 

הגנה מכח דיני עשיית עושר על מוצר המוגן במדגם

בית המשפט פסק שלא ראוי להחיל הגנה המבוססת על דיני עשיית עושר על מוצר שנרשם כמדגם. בית המשפט מאזכר את הלכת א.ש.י.ר בנושא דיני עשיית עושר אשר מנחה כי יש להגן באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט על רעיונות שלא זכו להגנת קניין רוחני משום שאינם יכולם לקבל הגנה זו או משום שמי שהיה זכאי להגנה זו לא פעל באופן הנדרש כדי לקבלה.

בית המשפט מוסיף וקובע כי החלת הגנה המבוססת על דיני עשיית עושר על מוצר המוגן בקניין רוחני, "יש בה משום הכנסת יסודות ניכרים של אי ודאות שאינה רצויה, ככלל, בחיי המסחר. היא גם עלולה לפגוע בתחרות (על כל הנזקים של פגיעה כזו). יש בה גם משום פגיעה בחופש העיסוק. יש הרואים בה אף משום הסגת גבולו של המחוקק".

שאלה לגבי המאמר?

    Have a question about the article?