פרוקטר אנד גמבל נ' רשם סימני המסחר – התערבות בית משפט בגלגול שלישי (עליון) רע"א 1577-21 The Procter and Gamble Company נ' רשם הפטנטים העיצובים וסימני המסחר (פורסם בנבו, 5.4.2021)

בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט ר' יעקובי) בעש"א 58815-09-19 מיום 6.1.2021.

ההליך נדון בבית המשפט העליון, בפני השופטת דפנה ברק-ארז. ביום 5.4.21 ניתנה החלטה בתיק.

הצדדים:

– המבקשת: The Procter and Gamble Company

– המשיב: רשם הפטנטים העיצובים וסימני המסחר

עובדות: בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט במחוזי בירושלים מיום 6.1.21. ביום 8.3.17 נדחתה בקשת המבקשת לרישום דמות של בקבוק לנוזל ניקוי כלים המשווק בישראל תחת המותג "Fairy" כסימן מסחר תלת ממדי, בשל כך שהבקבוק אינו בעל אופי מבחין אינהרנטי. ביום 24.9.19 הגישה המבקשת ערעור לבית המשפט המחוזי ובו טענה כי בהחלטת רשם הפטנטים נפלו שגיאות מהותיות, וכי הרשם טעה, בין היתר בכך שקבע כי צורת הבקבוק אינה ייחודית ואף מקובלת בתחום הרלוונטי. כן נטען כי הרשם התעלם מתוצאות הסקרים שערכה המבקשת.

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של המבקשת בהתאם לתקנה 148(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט- 2018. בית המשפט המחוזי קבע כי החלטת הרשם מנומקת היטב ומוסברות בה התשתית המשפטית וסיבת הדחיה של הבקשה לרישום הסימן.

בית המשפט המחוזי הותיר למבקשת פתח לשוב ולפנות לרשם בנסיבות שהגדיר בפסק דינו.

תוצאות ההליך: בית המשפט העליון דחה את הבקשה בהתאם לתקנה 148א לתקנות סדר הדין האזרחי, מבלי להידרש לתגובת המשיב.

נקבע כי הבקשה אינה מקיימת את אמת המידה שנקבעה לרשות ערעור ב"גלגול שלישי". אמת מידה מחמירה זו חלה גם בבקשות רשות ערעור שמקורן בהחלטה של רשם הפטנטים, וזאת בשל מומחיותו המקצועית של הרשם.

הבקשה כוללת טענות שעניינן אופן יישומם של המבחנים לרישום סימן מסחר תלת ממדי בנסיבותיו הספציפיות של המקרה ולא מתעוררת כל שאלה משפטית עקרונית. בנוסף, דחיית הבקשה לא תגרום למבקשת עיוות דין חמור.

 

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם