רישום זכויות יוצרים רישום זכויות יוצרים בארה"ב, הפקדה של זכויות יוצרים, הגנה על זכויות יוצרים

במאמר זה נענה על השאלה האם יש צורך בהפקדת זכויות יוצרים בארץ ובעולם?, נסביר באילו מדינות ניתן לבצע הפקדה של זכויות יוצרים, נסביר את היתרונות בהפקדת של זכויות יוצרים (בדגש על רישום זכויות יוצרים בארה"ב) ולבסוף, נמליץ על הפעולות הנדרשות לצורך ההפקדה.

בפתח המאמר נזכיר כי זכות יוצרים היא זכות המעניקה בלעדית לשימוש ביצירות מוחשית כגון: סרט, צילום, יצירה מוזיקליות, יצירות כתובות (מאמר), יצירות חזותיות (ציור), משחקי וידאו ותכונות מחשב (UI / SOURCE CODE) וכיו"ב. זכות יוצרים אינה מגנה על רעיון – רעיון טכנולוגי יכול להיות מוגן בפטנט (ולא בזכות יוצרים) – למאמר על הליך רישום פטנט>> ראו קישור זה.

ככלל אין צורך ברישום לצורך קיום זכות יוצרים

הכלל: בהתאם לחוק בישראל וביתר מדינות העולם, זכות יוצרים היא זכות המתקיימת ביצירה ואין צורך ברישומה. גישה זו לפיה זכות היוצרים מתממשת ללא צורך ברישום באה לידי ביטוי בחוקים המדינתיים ובאמנות הקניין הרוחני השונות ובראשן אמנת ברן (1886) – אמנה שמרבית מדינות העולם הן צד לה.

החריג: מספר מדינות בעולם מאפשרות הליך רישום של זכויות יוצרים ובהן: ארצות הברית, בלארוס, ברזיל, סין, צרפת, הודו, יפן, מקסיקו, פורטוגל, רוסיה, דרום אפריקה, ספרד וטורקיה.

מטרת הליך לרישום זכויות יוצרים

הליך רישום של זכויות היוצרים נועד לשרת מטרה עיקריות והיא הוכחה ראייתית לצורך אימות של תאריך היצירה וקיבוע של תוכן היצירה המתבקשת להגנה, כך שבמקרה של תביעה משפטית לבעל זכויות היוצרים תהיה הוכחה חזקה בידו ממקור ממשלתי רשמי באשר למועד הרישום ונוסח הרישום.

בארה"ב הליך של רישום זכויות יוצרים משרת מטרה נוספת והיא האפשרות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק (פיצוי סטטוטורי) בהליך משפטי בארה"ב (כמפורט להלן) – למאמר מורחב בנושא פיצוי ללא הוכחת נזק>> ראו קישור זה .

רישום זכויות יוצרים בארה"ב

בארה"ב זכויות יוצרים מוענקות אוטומטית למחבר יצירה של מקורית (בכפוף לדרישות הבסיסיות שבחוק האמריקאי לקיום הזכות). עם זאת, בארה"ב קיים הליך של רישום זכויות, אשר נועד להעצים את היקף ההגנה של בעל זכויות היוצרים.

בארה"ב רישום זכויות יוצרים נדרש על מנת להגיש תביעה בגין הפרה אשר במסגרתה בעל הזכות מבקש פיצוי ללא הוכחת נזק (פיצוי סטטוטורי). כאמור, בסעיף 412 לקוד בארה"ב, פסיקת פיצויים סטטוטוריים אפשרית רק בעבור יצירות אשר נרשמו במרשם הרשמי של United States Copyright Office קודם למועד ההפרה.

בארצות הברית, תחשיב נזק בתחום זכויות יוצרים מוסדר בסעיף 504 לקוד האמריקאי (U.S. Code). לפי הוראות סעיף זה קיימים שני מסלולים לפיצוי התובע: האחדהנזק שנגרם בפועל לבעל הזכות והרווח שהפיק המפר מההפרה והאחר, פיצוי סטטוטורי. הפיצוי הסטטוטורי, לפי סעיף זה, קובע מנגנון פיצוי ללא הוכחת נזק, הנע בין 750$ לבין 30,000$ בעבור כל הפרה (504(c)(1)) ובמידה וניתן להוכיח זדון ופגיעה מכוונת (willful), בית המשפט יכול להגדיל את סכום הפיצוי ב-150,000$ בעבור כל הפרה (“per work infringed”).

הליך רישום זכויות יוצרים בארה"ב

הליך הרישום בארה"ב מתבצע על ידי הפקדה של היצירה בספריית הקונגרס בארה"ב, מאגר המנוהל על ידי משרד זכויות היוצרים האמריקאי. דרישת הפקדה זו נועדה לשרת שתי מטרות. ראשית, אם מתעוררת תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, הבעלים עשוי להוכיח כי החומר המופר הוא בדיוק אותו חומר שעבורו הבטיח הבעלים את רישום. שנית, דרישה זו מסייעת לספריית הקונגרס לבנות את אוסף העבודות שלה.

לצורך הפקדה של זכויות יוצרים דרושים הפרטים הבאים: פרטי המבקש, פרטי היוצר, תאריך הפרסום הראשון, מדינת הפרסום והיצירה שנועדה להפקדה.

משרד זכויות היוצרים בוחן מבחינה טכנית את היצירה המבוקשת להפקדה ומנפיק תעודת רישום. יובהר כי משרד זכויות היוצרים אינו בוחן האם היצירה היא יצירה חדשה.

תהליך הרישום אורך בדרך כלל כ 9 חודשים. במידה ויש צורך ניתן לבקש האצה של תהליך הרישום.

מה לרשום? מה להפקיד?

הליך רישום של יצירה במרשם בארה"ב מצריך שיקול דעת מורכב ביחס להחלטה: "מה לרשום?".

שיקול דעת זה נדרש מאחר והפרה נחשבת להעתקה של חלק מהותי ביצירה. כאשר בית המשפט הוא הגורם אשר מחליט מהו החלק המהותי ביצירה.

על כן, הרישום יכול להוות אינדיקציה משמעותית בהגדרה של החלקים המהותיים ביצירה – החלק שנרשם מהווה חלק מהותי.

ומכאן, שההחלטה מה לרשום תלוי במהות היצירה ובהגנה המתבקשת ביצירה.

כך למשל, במידה ואנו מבקשים הגנה על תצוגת מסך של תוכנה (בהתעלם משאלת המשמעות של הגנה מקבילה לעיצוב (מדגם) וזכות יוצרים, למאמר בנושא היחס בין הגנת מדגם להגנת זכויות יוצרים>> ראו קישור זה).

נשאלת השאלה האם לכלול במסגרת רישום אחד את כלל המסכים של התוכנה או לפצל את המסכים והחלקים שלהם לרישומים שונים?

התשובה לכך היא: כי ככל ונבצע רישום נפרד לכל חלק נוכל לקבל הגנה נפרדת לכל חלק וחלק. כך שהעתקה של חלק בודד תחשב להעתקה של חלק מהותי ביצירה.

ואילו, אם נרשום את כלל החלקים כמכלול ורק רכיב אחד יועתק מכלל החלקים יועתק, יוכל המפר לטעון כי אין המדובר בחלק מהותי ביצירה ועל כן אין המדובר בהפרה.

על כן, כדי להגן בצורה האפקטיבית על זכות יוצרים ביצירה המורכבת מחלקים רבים, אנו ממליצים לרשום בנפרד כל חלק וחלק וזאת על מנת לקבל הגנה נפרדת לכל חלק.

למשל, במשחק Clash Royale, כמוצג במסך משמאל, היינו ממליצים לחלק את המסך למספר רישומים נפרדים המסומנים באדום וזאת כדי לקבל הגנה אפקטיבית על החלקים השונים של המשחק ביחד ובנפרד.

 

למידע נוסף ביחס לעיון במרשם זכויות היוצרים בארה"ב ראו מאמר זה בקישור זה.

לרישום זכויות יוצרים או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

דרורי סתיו ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים:

טל': 03-6005572

פקס': 03-6005531

דוא"ל: office@dwo.co.il

למידע נוסף על הגנה על זכויות יוצרים במשרדנו ראו את המאמר בקישור זה.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם