רישום סימן מסחר בארצות הברית

רישום סימן מסחר בארצות הברית מעניק הגנה טריטוריאלית בכל מדינות ארה"ב בסוג בו נרשם הסימן וביחס לפרטה של המוצרים והשירותים שבאותו סוג.

ארצות הברית אינה מאפשרת רישום של לוגו וסימן מילולי (Word Mark) במסגרת אותה בקשה ועל כן יש להגיש בקשה נפרדת בעבור הלוגו ובקשה נפרדת בעבור הסימן המילולי.

שלבי הרישום

יש שתי אפשרויות להגשה של סימני מסחר בארצות הברית : האחת דרך פרוטוקול מדריד והשנייה בהגשה ישירה באמצעות עורך דין מקומי. בדרך כלל המסלול של פרוטוקול מדריד זול יותר מהמסלול של הגשה ישירה באמצעות עורך דין מקומי ואולם המדובר במסלול מסוכן יותר מאחר ולצורך הגשה דרך פרוטוקול מדריד יש להגיש בקשת בסיס בישראל ומכוחה מוגשות הבקשות בחו"ל. אם בקשת הבסיס נופלת והסימן לא מתקבל לרישום בישראל, כל הבקשות בחו"ל נופלות גם הן מאחר והן תלויות במשך 5 שנים בבקשת הבסיס.

קרי, הבקשות בחו"ל דרך פרוטוקול מדריד תלויות בבקשה בישראל ואילו בהגשה ישירה אין תלות שכזו.

למידע נוסף אודות רישום באמצעות פרוטוקול מדריד ראו מאמר זה.

לאחר ההגשה בין בדרך של הגשה ישירה ובין בדרך של פרוטוקול מדריד מתקבל מספר בקשה.

תהליך רישום סימן מסחר בארצות הברית אורך בדרך כלל בין כחצי שנה ועד לשנה.

לאחר תקופה התלויה בעומס הבקשות שיש ברשות הבחינה הבקשה לרישום סימנן מסחר בארה"ב נבחנת.

הבחינה יכולה להוביל או לקיבול הסימן או להשגות ביחס לסימן המבוקש.

עד למועד רישום סופי של הסימן על המבקש להגיש להגשת הצהרת שימוש או אי-שימוש בסימן המסחר, בהתאם לדרישת החוק האמריקאי. להצהרת השימוש יש לצרף דוגמה לשימוש בסימן המסחר בפועל. יובהר כי יש להגיש את הצהרת השימוש תוך 6 חודשים מרגע קבלת הודעת קיבול, ניתן לבקש ארכות לכך בתשלום).

בארה"ב, ניתן להגיש בקשת סימן מסחר בטרם החל השימוש המסחרי. אולם, בעת הרישום ישנה חובה שהסימן יהיה בשימוש (כלומר, לא ניתן לרשום סימן שאין שום כוונה לעשות בו שימוש, למשל רישום אסטרטגי) ועל כן יתכן שבהמלך הבחינה יתבקשו דגימות של השימוש המסחרי בסימן. הוספת דגימות אלו כרוכה בשכ"ט המשתנה בהתאם למורכבות הסוגיה.

מרגע קיבול הסימן (סיום תהליך הבחינה) הסימן מפורסם להתנגדויות למשך 30 יום (המתנגד יכול לבקש הארכה של תקופה זו), ככל ואין התנגדויות או השגות, הסימן מתקבל לרישום ומונפקת תעודת סימן מסחר.

תוקף הרישום

רישומו של הסימן תקף ל 10 שנים וניתן להאריך את התוקף לתקופות נוספות של 10 שנים מפעם לפעם.

ישנם שני מועדים שחשוב לציין לתזכורת לתקופת ההגנה (10 השנים):

1. בין השנה ה-5 ל-6 ממועד הרישום בארה"ב יש להגיש הצהרה על שימוש (Declaration of Use). הצהרה זו יש להגיש ישירות ל-USPTO.

2. בין השנה ה-9 וה-10 ממועד הרישום יש להגיש הצהרה נוספת על שימוש (Declaration of Use). הצהרה זו יש להגיש ישירות ל-USPTO. במקביל, יש להגיש בקשה לחידוש סימן המסחר.

** לאחר 10 השנים הראשונות, ניתן יהיה לפעול על פי סעיף 2 לעיל בלבד, כלומר לא יהיה צורך בשליחת הצהרה על שימוש בין השנה ה-5 וה-6, אלא רק בין השנים ה-9 וה-10, במקביל לשליחת הבקשה לחידוש הסימן.

כמו כן, בשימוש הראשון בסימן המסחר בפרסומת, שימוש מסחרי או חומר לקידום מכירות, יש לצרף הודעה כי מדובר בסימן מסחר רשום. צירוף ההודעה יכול להיעשות, בדרכים הבאות:

1. הצבת הסמל ® לצד סימן המסחר;

2. רישום הנוסח הבא: "Registered in U.S. Patent and Trademark Office" או "Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.";

3. הוספת כוכבית לצד סימן המסחר עם הערת שוליים בתחתית הדף בנוסח הבא: "Registered in U.S. Patent and Trademark Office" או "Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.".

אי שימוש בהודעה כאמור עלול לגרום לאובדן זכויות מסוימות.

עלויות לרישום סימן מסחר בארצות הברית

העלות לרישום סימן מסחר תלויות בעיקר במורכבות הליך הבחינה ובשאלה האם תהיה התנגדות לסימן המסחר. העלויות לרישום סימן מסחר מורכבות בדרך כלל משכ"ט של עורך הדין המטפל בישראל, שכ"ט של העמית וכן באגרות השונות. לפירוט האגרות באתר רשם סימני המסחר ראו: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#tm

יש להדגיש כי בהליך הרישום יתכנו הוצאות נוספות כגון שלא ניתן לצפות אותן בשלב זה: שכ"ט שלנו ושל עמית למענה לדוחות בחינה, הגשת התצהרת שימוש, שינויים בבקשה, טיפול בהתנגדויות, העברת בעלות וכיוצ"ב, אשר בגינם ייקבע שכ"ט בנפרד.

צור עמנו קשר על מנת לקבל הצעת מחיר עדכנית.

לרישום סימן מסחר בארה"ב או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

טל:03-6005572

פקס:03-6005531

דוא"ל:office@dwo.co.il

 

למידע נוסף על רישום סימני מחסר במשרדנו ראו את המאמר בקישור זה.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם