רישום סימן מתאר מאחר ורכש אופי מבחין בקשה לרישום סימן מסחר 231719 "חאן שחרות, Khan Shaharut"

בקשה לרישום סימן מסחר "חאן שחרות" שהוגשה על ידי חברת נגב וגליל יזמות בע"מ לגבי שירותים לאספקת מזון ומשקה ולינה זמנית, בסוג 43. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני סגנית רשם הפטנטים הפוסקת ג'קלין ברכה. ביום 7.4.2013  ניתנה ההחלטה בתיק.
העובדות: שחרות או מעלה שחרות הינו יישוב קהילתי בערבה. המבקשת מפעילה בסמוך ליישוב בית הארחה בו מסופקים שירותי לינה זמנית והסעדה. לנוכח האמור מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את הסימן בטענה כי הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין על פי סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר לגבי הטובין האמורים וגם לאור הקביעה מכוח סעיף 11(10) לפקודה כי הסימן תיאורי בהיותו נוגע במישרין אל מהות או איכות הסחורות שלסימונן הוא נועד.
תוצאות ההליך: הסימן התקבל לרישום וזאת לנוכח היקף הראיות שהראו כי הסימן רכש אופי מבחין כתוצאה מן השימוש הממושך בו.
נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת ההליך:

רישום סימן מתאר מאחר ורכש אופי מבחין

סעיף 11(10) לפקודה קובע כי לא יירשם סימן המורכב ממלים הנוגעות במישרין למהות השירותים, זולת אם רכש אופי מבחין. סעיף 11(11) לפקודה קובע כי לא יירשם סימן שמשמעותו הרגילה גאוגרפית, זולת אם רכש אופי מבחין.
המבקשת לא חלקה על כך שהסימן המבוקש לרישום נוגע במישרין למהות השירותים באשר הוא מתאר שירותי לינה ואירוח ביישוב שחרות או בסמוך לו. כמו-כן לא חלקה המבקשת על כך שחאן שחרות הינו צירוף שמשמעותו הרגילה הינה גיאוגרפית, אם כי טענה כי שמו של היישוב ידוע כמעלה שחרות.
ואולם לנוכח היקף הראיות שהוגשו במסגרת הדיון שפניי ואחריו, השכילה המבקשת להוכיח כי הסימן רכש אופי מבחין כתוצאה מן השימוש הממושך בו. אמנם המבקשת לא הגישה דו"חות הכספיים או נתונים בדבר היקף השקעותיה בשיווק ופרסום והיקף הכנסותיה מן המיזם, אשר היה בהם כדי לסייע לה בטענתה. תחת זאת הוגשו מעל עשרים פרסומים מתוך אתרי אינטרנט נפוצים בישראל, כגון ynet, מעריב nrg, עכבר העיר, מהשנים האחרונות, ויש בהם כדי לתמוך בטענתה.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם