שירותי מעקב בסימני מסחר

הליך רישום סימן מסחר כרוך בדרך כלל בזמן ובהוצאות. לכן, אם אתם רושמים סימן מסחר במדינה בה אתם מנהלים את עסקיכם, תרצו לוודא שאתם מקבלים את ההגנה המירבית עבור הסימן אותו רשמתם. חשוב להבין את הפרוצדורה לרישום סימן מסחר, כמעט בכל המדינות בעולם וכמעט בכל סוג בקשה, על מנת להבין את חשיבות המעקב אחר סימניכם הרשומים.

תהליך רישום סימן המסחר פועל בשני שלבים. בשלב הראשוני, הרשם בוחן את הסימן ובודק אם יש סיבה פנימית (בחינה של הסימן עצמו) לאי רישומו, למשל סימן שיש בו כדי לפגוע באדם או בקבוצה. בהנחה שאין סיבה כזו, בשלב השני, הוא בודק בדיקה פרלימינרית בלבד האם הסימן מתנגש עם סימנים רשומים אחרים. אם הוא איננו מוצא התנגשות (לאחר בחינה שטחית), הרשם פותח את הבקשה להתנגדויות של הציבור. הסיבה שהרשם עושה זאת היא מכיוון שהרשם מבין שמי שלו סימן מסחר רשום יהא טוב יותר בהגנה על קניינו מאשר הרשם, שאין לו כל נגיעה בדבר. בנוסף, זכותו של בעל הקניין לטעון בפני הרשם אם הוא סבור שקניינו עלול להיפגע.

נניח שרשמתם סימן מסחר במדינה מסוימת ואתם פועלים בשיווק מוצרים הנושאים סימן זה כבר חמש שנים. לאחר חמש שנים הגיע אדם אחר והגיש בקשה באותה מדינה לרשום את אותו סימן, ביחס לאותם טובין. החיפוש של הרשם לא הניב את סימנכם ולכן הוא קיבל את הסימן לרישום במקביל. מיד החל אותו אדם לשווק אף הוא את אותם מוצרים במקביל. אולם אתם לא ידעתם שהוא ביצע רישום כיוון שאף שהרשם פרסם את הבקשה להתנגדויות, לא היה מי שיבדוק ויתריע בפניכם על התנגדות זו!

הבעייה המרכזית של בעלי הזכויות היא שאין מי שיעקוב אחר זכויות אלו, ואף אם רשם במדינה כלשהי מפרסם בקשה להתנגדויות אין מי שיודיע להם על פעולה זו כלל. כלומר, בכדי לתבוע את זכויותיכם אתם צריכים מישהו שיוכל לעדכנכם כאשר גורם אחר מנסה להפר אותן.

כאן אנו נכנסים לתמונה. משרדנו, יחד עם עמיתנו מסביב לגלובוס, יעמוד עם "יד על הדופק" ויתריע בפניכם אם גורם כלשהו מנסה לקבל זכויות אשר על פי דין מגיעות לכם. שהרי, זכות אינה שווה דבר ללא היכולת לאוכפה.

חשוב לציין שהשירות אינו מגלה הפרות של גורמים שעושים שימוש מפר בסימן ללא ניסיון לרושמו, שכן זוהי בעיה אחרת וקשה יותר לגילוי. השירות כרוך בשכ"ט שלנו ובמקרה שמדובר בסימן בחו"ל גם בשכ"ט עמית. מכיוון ששכה"ט משתנה ממקרה למקרה על פי מורכבותו וסוג הסימן, אנא צרו עימנו קשר לקבלת הצעת מחיר מותאמת ספציפית אליכם.

לפרטים אודות רישום סימן מסחר ורישום סימני מסחר במשרדנו ראו את המאמר הבא.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם