תביעה בגין הפרת מדגם בתלת אופן לילדים Smart Trike נ' אנונימה סחר (ת.א. 1616-70-61)

הליך לסעד זמני ותביעת הפרת מדגם שהוגשה על ידי חברת Smart Trike (סמארט טרייק) וחברת אצבעוני יבוא ושיווק צעצועים כנגד חברת אנונימה סחר. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי מרכז, בפני השופט רמי אמיר.
התובעות יוצגו על ידי עו"ד רוברטו חייט, הנתבעת יוצגה על ידי עו"ד אבי מונטקיו.
העובדות: לזכות התובעות רשומים מספר מדגמים בגין תלת אופן לילדים. התובעות סבורות כי תלת אופן אותו משווקת הנתבעת מפר את המדגם שבבעלותה ועל כן הגישה בקשה לסעד זמני אשר יורה לנתבעת להפסיק את שיווק המוצר המשווק על ידה וכן הגישה תביעה בגין הפרת מדגם, גניבת עין ועשיית עושר.
תוצאות ההליך: בית המשפט הורה על דחיית הבקשה לסעד זמני, בנימוק כי המוצר של הנתבעת אינו דומה דמיון מטעה למדגם התובעים.
בנוסף הורה בית המשפט כי התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות הבקשה בסך של 25,000 ₪.
נקודות מרכזיות שנדונו בתיק:

שיהוי בהגשת הבקשה

נקבע כי הבקשה לוקה בשיהוי משמעותי, המשיבה מביאה לארץ את מוצריה מזה זמן רב, אך אפשר שהדברים נעשו מבלי שהובאו לידיעת המבקשות.
ואולם שבאוקטובר 2012 פרסמה רשת "טויס אר אס" עלון מכירות ובו ניצבים זה ליד זה תלת האופן של המבקשות ותלת האופן של המשיבה. אין זהו פרסום סתמי של גורם זר או מקרי. בית המשפט לא קיבל את טענת המבקשות כי לא היו מודעות לפרסום זה.
בנוסף, המבקשות לא פנו למשיבה ולא פנו לבית המשפט בטרם חלפו 9 חודשים מאותו פרסום.

תקיפת תוקף מדגם בהליך לסעד זמני

באשר לתוקף המדגם, טען ב"כ המבקשות כי אין להעלות זאת בשלב של דיון בסעד זמני, ולטענתו משמעות המדגם היא יצירת חזקה ראייתית בדבר תוקפו, לפחות כזכות לכאורה ולכך הפנה המבקש לפסיקה ישנה.
בית המשפט לא קיבל טענה זו ופסק כי אינו בטוח עד כמה אותה פסיקה עומדת בתוקפה כמות שהיא, וליתר דיוק עד כמה נותרים החריגים שבגדרה כה מצומצמים כפי שהיו אז, וזאת לנוכח השינוי בדין, הן בשל חקיקתם של חוקי היסוד והן בשל תיקון 6 לתקנות, אשר העלו את הרף הראייתי לצורך צו זמני.
נפסק כי הקניינים הרוחניים שמותנים ברישום, כגון פטנט ומדגם וסימן מסחר, יוצרים חזקת תוקף, והשאלה היא רק שאלה של מידה עד כמה ובאילו מקרים ניתן לתקוף זאת גם בהליך הסעד הזמני. ואולם בית המשפט נמנע מהכרעה בעניין זה בשלב הנוכחי.

העדר דמיון בין המדגם למוצר

בית המשפט פסק כי הגנת המדגם הראשון מתייחסת לעיצוב המשולב של מושב, מתקן החזקת כוס וטלפון סלולארי, מדרכי רגליים, וסל אחורי. ההגנה של המדגם השני מתייחדת לעיצוב המשולב של העיטורים על הגלגלים, מדרכי הרגליים והדוושות.
נפסק כי אין דמיון מפר בין המדגמים למוצר הנתבעת. נפסק כי לא נמצאו השילובים המוגנים במדגמים במוצר המפר (להבדיל מאלמנטים בודדים).
בנוסף נפסק כי גם מראה עיניים אינו מצביע על הפרת השילובים המוגנים במדגמים. וזאת לזכור, כי בכל מקרה ההגנה במדגם היא הגנה על עיצוב חדשני ולא על חידוש טכנולוגי או פונקציונאלי.

אין גניבת עין בתלת אופן

בית המשפט דחה את הטענה בדבר גניבת עין ופסק כי גם כאן לא השתכנע בקיומה של זכות לכאורה במידה המצדקת סעד זמני.
לצורך גניבת עין נדרשים שני יסודות: מוניטין, עיצוב ייחודי המתקשר עם אותו מוניטין, וחשש הטעייה בשל דמיון בעיצוב המוצר של הנתבע למוצר של התובע, כך שהציבור יזהה את המוצר של הנתבע עם התובע.
בית המשפט פסק כי אין דמיון מטעה לפי מראה עיניים. השוק מוצף במוצרים רבים של תלת אופן לילדים, והמאפיין אותם הוא בעיקר שיפורים פונקציונאליים כאלו ואחרים. נפסק כי אין עיצוב ייחודי של המבקשות, שעיצוב המוצר של המשיבה דומה להן עד כדי הטעייה.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

פטנטים מסוג Utility Model בסין

בשנים האחרונות, התעצמותה המטאורית של סין למעצמה כלכלית עולמית הונעה על ידי התקדמות טכנולוגית מרשימה במגוון תעשיות. לצד צמיחה מהירה זו, חלה עלייה משמעותית במספר

>>>