תסריט לא מקורי אינו מוגן בזכויות יוצרים א.מ. פרחים בע"מ נ' רן שמואלי (תא (פ"ת) 38798-12-09)

תביעה שכנגד שהגיש רן שמואלי כנגד חברת א.מ. פרחים בע"מ. התביעה נדונה בבית המשפט השלום בפתח תקווה. בפני השופטת אשרית רוטקופף. ביום 27.12.2012 ניתן פסק הדין בתיק.

עובדות: א.מ. פרחים בע"מ הזמינה מרן שמואלי (מפיק) סרט תדמיתי. לגישת א.מ. פרחים בע"מ, רן שמואלי הפר עימה חוזה ועל כן תבעה אותו בגין הפרת חוזה. רן שמואלי הגיש כנגד א.מ. פרחים בע"מ תביעה שכנגד בטענה כי לאחר א.מ. פרחים בע"מ אישרה את הגרסה הרביעית של התסריט, האחרונה ביקשה לערוך שינויים מהותיים. רן שמואלי מוסיף בכתב טענותיו כי התובעת פרסמה קטעים מיצירתו וזאת על אף שלא שילמה התמורה המלאה בגינם ובכך פגעה היא בקניין הרוחני שלו על פי סעיפים 11 ו- 46 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח- 2007.

תוצאות ההליך: נפסק כי רן שמואלי הפר ההסכם בין הצדדים ועליו להשיב לתובעת את התמורה החוזית ששילמה בעבור סרט תדמית – בסך כולל 43,069.95   ₪.
בנוסף נפסק כי התביעה שכנגד נדחית שכן התסריט אינו בגדר "יצירה" ואינו זכאי לכל הגנה.
בנוסף נפסק כי רן שמואלי יישא בהוצאות משפט של התובעת וכן בשכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪.

נקודות מרכזיות שנדונו בפסק הדין:

האם התסריט שנכתב הינו בגדר "יצירה"?

דיני זכויות יוצרים נועדו להגן על יצירות מסוגים שונים, ביניהן יצירות על גבי תקליט, תוך איזון בין הצורך להעניק זכויות כלכליות ביצירות לבין הצורך לאפשר לציבור להשתמש ביצירות לשם קידום התרבות והידע.
ב עא 360/83 סטרוסקי בע"מ נ' גלידת ויטמן בע"מ פ"ד מ(3) 349 נקבעו הקריטריונים להכרה ביצירה כלשהי כיצירה מוגנת וחוסה תחת חוק זכות יוצרים בגילגוליו השונים:
"אכן, טקסט שבפרסומת יכול להיחשב כיצירה ספרותית, אם הוא יצירה הראויה להגנה, בעוד שהחלק הציורי או הגראפי של אותה פרסומת יכול להיחשב כיצירה אמנותית. כך המצב לגבי הדפסות ותוויות, כך לגבי מפות (ראה נימר, בעמ' 76-2, 114-2, 116-2, 118-2), וכך, כדוגמה שמביא בא¬כוח המשיבות בסיכומיו, לגבי סיפורים מצוירים (cartoons), המכילים תמונה וטקסט. אך כדי שהיצירה תהיה ראויה להגנה כ"יצירה ספרותית", צריכה היא לתת ביטוי בכתב לרעיון כלשהו, דל ככל שיהיה, וצריכה היא למקוריות ולמידת מה של מאמץ וכישרון. כל אלה, כפי שקבעה השופטת המלומדת בצדק, חסרים בטקסט שבשלט. האותיות אינן יצירתו של המערער. השם עצמו הוא נתון קיים ומוכר. אין לא מקוריות, לא יצירתיות ולא ביטוי לרעיון כלשהו בטקסט כחומר כתוב. הוא מהווה חלק מהעיצוב גראפי, אך אין לו כל תפקיד עצמאי כחומר כתוב".

בעניינו, התובעת פנתה לנתבע על מנת שזה יפיק עבורה סרט תדמית.
במסגרת הפניה הנ"ל, התובעת מסרה לידי הנתבע תמונות וחומרים בכדי שזה יפיק עבורה את אותו סרט מיוחל.
הגנת זכות יוצרים אינה ניתנת לרעיון מופשט אלא לביטויו הממשי של רעיון.
ביטוי זה צריך שיהיה מקורי, לא במשמעות של ביטוי של מחשבה או המצאה חדשנית או בת-חידוש כלשהו, אלא בכך שהיצירה לא תהיה מועתקת מיצירה אחרת, ומקורה יהיה ביוצרה, במחברה.
כדי שהיצירה תהיה מוגנת, היא צריכה להיות פרי מאמץ, כישרון והשקעה, ולו גם במידה צנועה ביותר, ובלבד שיש בהם כדי להקנות לה אופי שונה משל החומרים שמהם עוצבה כפי שבענייננו התסריט נכתב על בסיס עלונים, לוגו וחומר שהיה קיים קודם לכתיבת התסריט, אצל התובעת.
נראה כי תמונות פרחים  וזרי פרחים בצירוף צבר מילים אשר נכתבו על סמך מידע שניתן לנתבע מהתובעת- אינם מעידים כי הנתבע הפגין מקוריות ו/או כישורים מקצועיים מיוחדים הנדרשים על מנת שיוכר כ "יצירה".

אשר על כן נפסק כי התסריט אינו בגדר  "יצירה" ואינו זכאי לכל הגנה.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>