פטנטים

<span class="entry-title-primary">התאחדות התעשיינים נ' WYETH – בקשה לביטול צו הארכה לפטנט</span> <span class="entry-subtitle">החלטת רשם הפטנטים בעניין התאחדות התעשיינים נ' WYETH , בקשה לביטול צו הארכה לפטנט 120701 (פורסם בנבו, 25.3.2021)</span>

התאחדות התעשיינים נ' WYETH – בקשה לביטול צו הארכה לפטנט החלטת רשם הפטנטים בעניין התאחדות התעשיינים נ' WYETH , בקשה לביטול צו הארכה לפטנט 120701 (פורסם בנבו, 25.3.2021)

הליך שנדון ברשות הפטנטים, בפני הרשם אופיר אלון. ביום 25.3.21 ניתנה החלטה בתיק. צדדים: – מבקשת הביטול: התאחדות התעשיינים בישראל […]