PUMA נ' FIFA – האם סימני המסחר QATAR 2022  או WORLD CUP 2022  כשירים לרישום? 4A _ 518 / 2021 and 4A _526 / 2021 Federation Internationale de Football Association (FIFA) v. PUMA SE (6.4.22)

https://pixabay.com/photos/soccer-football-soccer-players-kick-1457988/

הליך שנדון בבית המשפט הפדרלי העליון של שוויץ. פסק הדין בתיק ניתן ביום 6.4.22.

 

הצדדים: התובעת: Federation Internationale de Football Association (FIFA) המשיבה: PUMA SE.

 

העובדות: בחודשים אוקטובר 2018 ופברואר 2019 חברת Puma SE ("פומה") הגישה בקשות בשוויץ לרישום הסימנים:

PUMA WORLD CUP QATAR 2022

PUMA WORLD CUP 2022

הסימנים הוגשו כסימנים מילוליים בסוגים 18, 25 ו-28 (הפרטה כללה מוצרי ספורט, בגדי ספורט ואביזרי ספורט).

בדצמבר 2018, Fédération Internationale de Football Association  ("פיפ"א") הגישה בשוויץ בקשות לרישום הסימנים:

QATAR 2022

WORLD CUP 2022

 

 

 

הסימנים הוגשו כסימנים מילוליים ומעוצבים עבור מגוון רחב של סחורות ושירותים.

בחודש מאי 2019 פיפ"א הגישה תביעה לבית המשפט המסחרי בציריך המבוססת על דיני סימני המסחר ודיני התחרות, במסגרתה ביקשה, בין היתר, למחוק את סימני המסחר של פומה מיומן סימני המסחר השוויצרי.

בתגובה, פומה הגישה תביעה שכנגד וביקשה למחוק את סימני המסחר של פיפ"א מיומן סימני המסחר השוויצרי. בית המשפט המסחרי בציריך דחה גם את התביעה שהגישה פיפ"א וגם את התביעה שכנגד שהגישה פומה. שני הצדדים ערערו לבית המשפט הפדרלי העליון של שוויץ.

תוצאות ההליך:

– לגבי פומה – בית המשפט קבע כי הסימנים של פומה מטעים מכיוון שהם רומזים על קשר בין פומה לבין המונדיאל והורה לבטלם.

– לגבי פיפא – בית המשפט קבע כי הסימנים של פיפ"א הינם תיאוריים וחסרי אופי מבחין מולד ו/או נרכש והורה לבטלם.

נקודות מרכזיות שנדונו באותו הליך:

האם סימני המסחר של פומה מטעים?

בית המשפט הפדרלי העליון בחן האם הסימנים של פומה מטעים בהתאם לסעיף 2(c) ל- Trademark Protection Act בשל התייחסותם ל football World Cup- ("המונדיאל") הקרוב למרות שפומה אינה נותנת חסות רשמית של המונדיאל. בית המשפט הניח שצרכני מוצרי הספורט, בגדי הספורט ואביזרי הספורט השוויצרים מיד יתפסו את הסימן "World Cup Qatar 2022" כקשור למונדיאל שנערך בקטאר בשנת 2022. לאור החשיבות הרבה של תחום הכדורגל בשוויץ ורמת העניין הגבוהה במונדיאל, בית המשפט הגיע לאותה מסקנה גם בנוגע לסימן "WORLD CUP 2022".

נפסק כי השילוב בין המרכיבים "PUMA" ו-"WORLD CUP QATAR 2022" או "WORLD CUP 2022" ייצור ציפייה אצל ציבור הצרכנים הרלוונטי לפיה קיימים יחסים מיוחדים בין פומה לבין מונדיאל 2022. לפיכך, הצרכן השוויצרי הממוצע יניח (בטעות) שסימני המסחר של פומה מקורם בחברה שהיא נותנת החסות הראשית של המונדיאל, על אף שמלבישים, ספקים ונותני חסות רשמיים צריכים לציין זאת על ידי הוספת אלמנטים כגון "FIFA" או "sponsor". לא ניתן להתגבר על ממצאים אלו באמצעות הטענה של פומה לפיה ניתן להניח חסות עקיפה בשל תמיכתה של פומה בקבוצות או בשחקנים המשתתפים במונדיאל 2022.

על כן, בית המשפט קבע כי קיים חשש להטעיית הציבור בהתאם לסעיף 2(c) ל- Trademark Protection Act והורה ל- Swiss Federal Institute of Intellectual Property ("IPI") לבטל את סימני המסחר של פומה.

האם סימני המסחר של פיפ"א תיאוריים וחסרי אופי מבחין?

בית המשפט הסביר שסימני אירועים כפופים להוראות הכלליות של חוק סימני המסחר ואין להחיל דרישות נמוכות יותר על סימני מסחר אלו. בית המשפט הסביר שהשילוב בין המקום והשנה של האירוע, או השם והשנה של האירוע, ייתפס כאינדיקציה לאירוע שמתקיים בשנה או במקום הנדונים. ציבור הצרכנים הרלוונטי יבין שם זה כתיאור של האירוע עצמו, ולא כאינדיקציה למארגן האירוע או למקור של המוצרים. בניגוד לבית המשפט המסחרי של ציריך, בית המשפט הפדרלי העליון קבע כי עיצוב הספרה אפס בצורת כדורגל ב-"2022" (בסימנים המעוצבים) לא משנה קביעה זו, אלא רק מחזק את האופי התיאורי של הסימנים על ידי הוספת קישור לתחום הספורט הספציפי שבו עוסק האירוע הנדון.

בית המשפט קבע שסימני המסחר של פיפ"א הינם חסרי אופי מבחין מולד, ובהתחשב בעובדה שהסימנים טרם היו בשימוש, לא ניתן לקבוע שהם רכשו אופי מבחין.

על כן, בית המשפט הורה ל-IPI לבטל את רישום סימני המסחר של פיפ"א.

שאלה לגבי המאמר?

אולי יעניין אותך גם

היעדר זכויות יוצרים בתמונה שיצרה בינה מלאכותית Thaler v. Perlmutter et al., case number 1:22-cv-01564, in the U.S. District Court for the District of Columbia (August 18, 2023)

הליך שנדון בבית המשפט המחוזי במחוז קולומביה שבארצות הברית, בפני השופט Samuel Beryl A. Howell. הצדדים: התובע: Stephen Thaler; הנתבעים: Shira Perlmutter (רשמת זכויות היוצרים ומנהלת

>>>