בקשה למתן צו מניעה זמני

<span class="entry-title-primary">הזכות לייבוא מקביל ומוניטין של מפיץ בלעדי במוצר</span> <span class="entry-subtitle">תא (מחוזי מרכז) 22009-10-11 בירמן עצים ופירזול בע"מ נ' נסים פרג'ון מסחר (2000) בע"מ (פורסם בנבו, 7.11.2011)</span>

הזכות לייבוא מקביל ומוניטין של מפיץ בלעדי במוצר תא (מחוזי מרכז) 22009-10-11 בירמן עצים ופירזול בע"מ נ' נסים פרג'ון מסחר (2000) בע"מ (פורסם בנבו, 7.11.2011)

בקשה לצו מניעה זמני ותביעה שהוגשו על ידי בירמן עצים ופירזול בע"מ כנגד נסים פרג'ון מסחר (2000)בע"מ וסימו פרגון. התביעה […]