תגית: הפוסקת ז'קלין ברכה

שף ליין – רישום סימן מתאר בעל אופי מבחין נרכש החלטת רשות הפטנטים בעניין א.מ. שף ליין בע"מ, בקשה לרישום סימן מסחר 315406 (פורסם בנבו, 16.2.2022)

הליך חד צדדי שהוגש על ידי חברת א.מ. שף ליין בע"מ ונדון ברשות הפטנטים, בפני סגנית רשם הפטנטים ז'קלין ברכה. ביום 16.2.22 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "שף ליין" שהוגש על ידי המבקשת, לגבי סחורות מסוג 11

>>>

התנגדות לרישום סימן מסחר CYLUS Cylance נ' סילוס הגנת סייבר - התנגדות לרישום סימן מסחר 302659 (פורסם בנבו, 24.6.2021)

הליך שנדון ברשות סימני המסחר, בפני סגנית הרשם ז'קלין ברכה. ביום 24.6.21 ניתנה החלטה בתיק. הצדדים: – המתנגדת: Cylance, Inc.; – המבקשת: סילוס הגנת סייבר בע"מ עובדות: חברת סילוס הגנת סייבר בע"מ הגישה בקשה לרישום סימן המסחר CYLUS. הבקשה קובלה

>>>

אורבוטק – סמכות הרשם לבטל פטנט לאחר ביטול ההתנגדות עשא (מחוזי ת"א) 8071-07-17 אורבוטק בע"מ נ' רשם הפטנטים (פורסם בנבו, 2018)

השגה ערעורית על החלטת כב' סגנית רשם הפטנטים מיום 22.5.2017, בה נקבע כי הרשם מוסמך בנסיבות הענין להפעיל את סעיף 34 לחוק הפטנטים – סמכות הרשם לאחר ביטול ההתנגדות. הערעור נדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת תמר אברהמי.

>>>

Al-Shurah – התנגדות לסימן מסחר מעוצב לפרופיל (עליון) רעא 9230/16 Al-Shurah Alwataneya Lisenaet Al-Alamenyon נ' אקסטל בע"מ (פורסם בנבו, 7.6.2017)

בקשת רשות ערעור על פסק דינו בית המשפט המחוזי ירושלים מיום 1.11.2016 בעש"א 35620-02-16 [פורסם בנבו] (ע"י השופטת ענת זינגר). ההליך נדון בבית המשפט העליון בפני השופט מני מזוז. ביום 7.6.2017 ניתנה ההחלטה בתיק. הצדדים: המבקשת: Al-Shurah Alwataneya Lisenaet Al-Alamenyon

>>>

תנאים לסירוב בקשת פטנט HELSINN THERAPEUTICS - בקשת פטנט 180336 - השגה על החלטת בוחן

הליך חד צדדיה להשגה על החלטת בוחן, ההליך נדון בפני ז'קלין ברכה, סגנית רשם הפטנטים ביום 27.10.2015 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשת פטנט שעניינה בצורות גבישיות של התרכובת הידועה בשם אנאמורלין. הבקשה נבחנה וסורבה בהתאם לתקנה 45 לתקנות הפטנטים. נימוקי

>>>

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר TAXI-NET למול TAXINET משה צוקר נ' אורן רבינו - בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 238067,232681 (נבו, 25.12.2013)

מר משה צוקר ומר אורן רבינו הגישו בקשות לרישום סימני מסחר מעוצבים. הבקשות נדונו ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 25.12.2013 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: כל אחד מהצדדים הגיש בקשה לרישום סימני מסחר מעוצב הכולל

>>>

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר הכוללים את המילים Moo Moo בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 251439,248728

חברת מ.מ. בשר בכל ביס בע"מ (המבקשת 1) וחברת מו ומו הבשריה (1984) בע"מ (המבקשת 2) הגישו בקשות לרישום סימני מסחר מעוצבים. הבקשות נדונו ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 19.11.2013 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות:

>>>

בקשה לסימן מסחר שנרשם במדינות בעולם בקשה לרישום סימן מסחר 239559 "BIOSENSORS"

בקשה רב-סוגית לרישום סימן מסחר. ההליך נדון ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 27.2.2014  ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר BIOSENSORS (לא מעוצב)שהוגשה על ידי חברת Biosensors Europe לגבי

>>>

Apple – רישום סימן RETINA הזהה לסימן רשום אחר באותו סוג Apple - הליך חד צדדי בבקשה לרישום סימן מסחר 235988 RETINA (נבו, 6.3.2014)

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת Apple . הבקשה שנדונה בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 6.3.2014 ניתנה החלטה בתיק. העובדות: בקשה בינלאומית לרישום סימן המסחר RETINA בסוג 9 (לא מעוצב) בגין מחשבים, תצוגות

>>>

בחינת הטעייה בין סימנם בתהליך רישום סימן התנגדות לרישום סימן מסחר 223957 "שיק דיזיין תעשיות" (מעוצב)

דוד יחזקאל עזריאל הגיש התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת שיק דיזיין תעשיות בע"מ. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 19.3.2014 ניתנה ההחלטה בתיק. העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר "שיק

>>>