תגית: זכות יוצרים בקונספט לפרסומת

זכות יוצרים בקונספט לפרסומת עפר אלוני נ' דלק מוטורס בע"מ

בית משפט המחוזי, השופטת אסתר שטמר (ת"א 385-12-0710) –  10.4.2010 תחום: זכות יוצרים בקונספט לפרסומת נושאים: הגנה על פרסומת, הגנה על טקסט פרסומי קצר, הגנה ליצירה ולא לרעיון, ההוכחה בדבר העתקת יצירה עובדות: תביעה לצו מניעה ולפיצויים בשל הפרת זכות

>>>