תגית: זכות מוסרית לתאגיד

זכות יוצרים בדברי דפוס – בעלים במשותף דפוס שלומי גרפיקס נ' חברת ספקטרום דפוס (ת"א (חי') 1097/07, ת"א (נצ') 1165/07)

תביעה שהוגשה על ידי חברת דפוס שלומי גרפיקס נ' חברת ספקטרום דפוס. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני השופט גדעון גינת. ביום 1.4.2011 ניתן פסק הדין בתיק. התובעים והנתבעים ניהלו יחדיו שותפות, כאשר חלקה של כל אחת מהשותפות בשותפות

>>>