תגית: זכות תביעה בעילה של הפרת סימן מסחר

סוני – זכות עמידה בעילה של הפרת סימן מסחר, הטעייה ותרמית תא (ת"א) 48026-06-15 Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment Inc נ' אלי מרדכי (פורסם בנבו, 2017)

ההליך עוסק בהודעת צד שלישי בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופט מגן אלטוביה. ביום 26.6.2017 ניתנה ההחלטה בתיק. הצדדים: תובעות: 1.Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment Inc 2.Sony Computer Entertainment Europe, Inc.; נגד הנתבע 1. אלי מרדכי; נגד צדדי ג':

>>>