תגית: זני פרחים

התנגדות לרישום סימן מסחר – מבחני הרישום וההטעיה (עליון) עא 1611/07 מיכה דנציגר נ' שמואל מור (נבו, 23.8.2012)

ערעור שהוגש על ידי מיכה דנציגר ודנציגר משק פרחים "דן" כנגד שמואל מור, על החלטת החלטת פוסק הקניין הרוחני, נח שלו שלומוביץ, בגדרה נדחתה התנגדות המערערים לרישום סימן מסחר שהמשיב ביקש לרושמו. הערעור נדון בפני בית המשפט העליון בהרכב השופטים

>>>