תגית: חברת רון טכניקה

גניבת עין ביחס לשם מתחם שרות פלוס למוצרי צריכה ביתיים בע"מ נ' אלון כץ (תא (י-ם) 54551-05-11)

תביעה שהוגשה על ידי חברת שרות פלוס למוצרי צריכה ביתיים בע"מ, חברת שרות מזור א' לתקון ושפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ, חברת רון טכניקה בע"מ וחברת ג'נרל בר טכנולוגיות בע"מ כנגד אלון כץ וחברת גל-און מוצרים לאיכות חיים בע"מ. התביעה

>>>